SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE UZMAN ERBAŞIN SÖZLEŞME FESHİ

sağlık sorunları nedeniyle uzman erbaş sözleşmenin yenilenmemesi

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE UZMAN ERBAŞIN SÖZLEŞME FESHİ

Sağlık sorunları nedeniyle çekilen çileler bu dünyadaki en büyük dertlerden birisi, tersi ifadeyle dünyada bir insan için en önemli şey sağlık. Sağlık varsa insan mutlu da olabilmeyi başarabilmekte. Hatta hayat koca Kanuni Sultan Süleyman’a bile

 “Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi,

Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi”

dedirtmiştir. Tabi sağlık sorunları nedeniyle bir insanın  işinden olması da olabilecek en kötü istenmeyen olaylardan birisi. Hele vatan savunmasında iç ve dış düşmanlara karşı güvenliğimizi tesis eden, canını tehlikeye atıp sırtında taşıyan askerlerin yaşadığı veya yaşayabilecekleri sağlık sorunları bu insanları görevinden edince acısı daha fazla hissediliyor.

saglik sorunlari nedeniyle uzman erbaslarin sozlesmesinin yenilenmemesi
Muhibbi Divanı, Bütün Şiirleri 2, S. 1676- Osmanlıca Tablo

Sağlık Sorunları Nedeniyle Uzman Erbaşların Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedenleri

Söz konusu nedenleri kısa başlıklar halinde verirsek

? Ağır/ciddi bir hastalığa/rahatsızlığa yakalanan uzmanlar

? Bir yılda üç aydan fazla istirahat raporu ve hava değişimi alınması

? Çalıştığı kadroda aranan  sağlık niteliklerini kaybetme

 ? Sağlık Kurulundan görev yapamaz/ görev yapması uygun değildir raporu alan uzmanlar

Sağlık sorunları nedeniyle bu sebeplerden dolayı uzman erbaşların sözleşmesi feshedilmekte ya da yenilenmemektedir. Bu maddeleri başlıklar halinde inceleyelim.

-Ağır/Ciddi Bir Hastalığa/Rahatsızlığa Yakalanan Uzmanlar

Ağır ve ciddi hastalık kavramı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenen rahatsızlıklardır. Kimsenin başına gelmemesi dileklerimizle ve hastalığa yakalananların da bir an evle iyileşmesi temennilerimizle birlikte bu rahatsızlıkları sayarsak;

Kanser hastalığı, , kronik böbrek yetmezliği, tüberküloz, ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç bırakan rahatsızlığa maruz kalan uzman erbaşlara sağlık kurulları raprunda görülecek lüzum üzerine toplamda ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi önerisi, istirahat raporu veya hava değişimine tabi tutulması işlemi yapılırsa şu halde uzman erbaşların sözleşmesi feshedilemez. Yani sayılan hastalıklarda kritik süre 3 yıldır. Bu tarz durumlarda kanun koyucu da insanların zaruri durumlarına anlayışla yaklaşmış ve 3 yıl gibi bir süre ilişki kesme işlemi uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ancak bu kadar uzun süreli ve ciddi rahatsızlığa maruz kalan uzman erbaşlar için çoğu kez tedavi veya istirahat verilmeden yani kanun koyucunun iradesinin aksine hareket edilerek görev yapamaz/ görev yapması uygun değildir raporu verilip sözleşmenin feshedildiğini görmekteyiz. Bu idarenin yanlış ve hukuka aykırı bir işlemidir.  Dolayısıyla görev yapamaz/göreve uygun değildir raporu verilen uzmanlar hatalı işlem uygulanmış olma ihtimalini gözetmeli ve mutlaka askeri dava avukatı ile irtibat kurmalıdır.

 Son olarak 3 yıllık tedavi ve istirahat süresi sonucunda dahi iyileşemeyen uzmanların sözleşmesi feshedilir.

Bir Yılda Üç Aydan Fazla İstirahat Raporu Ve Hava Değişimi Alınması

Sağlık sorunları nedeniyle istirahat raporu ya da hava değişimi alan Uzman Erbaşlar ; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu uyarınca hava değişimi ve istirahat  raporu süresi toplamda, tedavide geçecek süre hariç olmak kaydıyla istirahat raporunun veya hava değişiminin başladığı günden geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Bu sürenin aşılması halinde uzman erbaşların sözleşmesi feshedilmektedir ya da yenilenmemektedir.

Bu gerekçe ile uzman erbaşın sözleşmesi feshedildiğinde idarenin genelde hatalı ve hukuka aykırı işlemler yaparak yanılgıya düştüğü görülmektedir. Son bir yıllık sürenin hatalı hesaplanması, 1 yıllık sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde hata yapılmış olması,  rapor veya istirahat süresi için 3 ay denilmesine rağmen idarenin ay yerine hatalı gün hesabı yapması, hava değişimi ya da istirahat rapor süresi dolmadan iyileştiğini bildiren uzmanın hastaneye sevkinin yapılmaması, iyileştiğine dair rapor sunmasına rağmen uzman erbaşın göreve başlatılmaması şeklinde idarenin hataları özetlenebilir. Tabi bu hatalar artırılabilir. Ancak konunun anlaşılması için yeterince örnek verdiğimizi düşünüyoruz.

 – Çalıştığı Kadroda Aranan Sağlık Niteliklerini Kaybetme

Sağlık sorunları nedeniyle uzman erbaşların sözleşme feshinde diğer bir neden de çalıştığı/istihdam edildiği kadroda gerekli olan/aranan sağlık niteliklerini sonradan kaybeden uzman erbaşların kadrolarında birliklerine fayda sağlayamadığı gerekçesiyle sözleşmelerin feshedilmesidir.  Bahsi geçen fesih şeklinde idarenin çok fazla hukuka aykırı karar verdiğine görmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği uyarınca sözleşme yenileme muayeneleri/kontrolleri sırasında sayılan Hastalıklar Listesi (A) dilimlerinde yer alan hastalıklara maruz kaldığı tespit edilen uzmanlar sınıfı veya branşı görevlerine devam edeceği açık bir şekilde belirtilmiştir. İdarenin çoğu zaman bu listede yer alan rahatsızlığı olan uzmanların görevine son verdiği görülmektedir. Bu da yapılan işlemi hukuken geçersiz kılmaktadır.

Yönetmelikte yer alan Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen hastalıklara yakalanan uzman erbaşlar hakkında ise ilgisine göre “Görev Yapamaz/görev yapmaya uyun değildir” kararı verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Söz konusu listelere ulaşmak için tıklayınız.

saglik sorunlari nedeniyle uzman erbaslarin saglik kurulu raporu almasi
Sağlık Sorunları Nedeniyle Sözleşme Feshi

– Sağlık Kurulundan Görev Yapamaz/ Görev Yapması Uygun Değildir Raporu Alan Uzmanlar

Sağlık sorunları nedeniyle uzman erbaşların sözleşme feshinde diğer son neden ise görev yapamaz raporu verilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen hastalıklara yakalanan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler hakkında durumuna göre hakkında “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz”, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” raporu verilir.

Verilen bu sağlık kurulu raporları önceleri askeri hastanelerde verilmekte iken bu hastaneler kapatıldıktan sonra devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri tarafından verilmeye başlanmıştır. Ancak söz konusu hastanelerde çalışan doktorlar askeri hastanelerdeki doktorlar kadar söz konusu yönetmelikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yanlış listeden işlem yapmakta ve birçok hatalı sağlık kurulu raporu verildiği görülmektedir. Bu da hatalı ve hukuka aykırı bir fesih işlemine neden olmaktadır.

Görüleceği üzere sağlık sorunları nedeniyle uzman erbaşların sözleşmesinin hangi durumlarda feshedileceği çok açıktır.  Komando olamaz gibi sağlık raporları veya başka cihetle verilen sağlık kurulu raporları nedeniyle yapılan sözleşme feshi işlemleri hukuka aykırıdır.

Peki Sağlık Sorunları Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşların Hakları Nelerdir?

Bu hususta tek makalede yazının okunmasını zorlaştırmamak adına ayrı bir makalede konuyu işledik, ilgili yazıyı incelemek için tıklayınız.

Haklarınızı önemsiyoruz, özellikle sağlık sorunları yaşayarak yeterince problem yaşadığınız bu günlerde haksız ve hatalı değerlendirme ve işlemler ile sözleşmeniz feshedilir ya da yenilenmezse mutlaka askeri davalarda uzman bir avukat ile görüşmenizi önemle tavsiye ederiz.

5/5 - (1)

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?