Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku; ayıplı, hasarlı vb. hizmet sunulması karşılığında, satıcı ve alıcı arasında uzlaşma sağlanamazsa başvurulabilecek bir hukuk alanıdır. Tüm Dünyada gelişen sanayileşme ve hizmet alanlarından sonra kurulan bu hukuk alanı, kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Tüketici, ücreti karşılığında yapmış olduğu alışveriş veya satın almış olduğu hizmetin vaat edilen karşılığını bulamazsa, belli başlı haklara sahip olmaktadır. (Bakınız: Tüketici hakları) Hizmet verici veya satıcı, mağdur ettiği tüketiciye karşılık olarak yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmezse, belli alanlara başvuru yapılarak hakkında şikâyet oluşturulur.
Tüketici hukuku nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra, tüketici kanunu düzenlemelerinde yer alan bilgileri anlatacağız.
Tüketici Kanunu Düzenlemeleri
Tüketici kanunu düzenlemeleri, yaşanılması mümkün olan her duruma engel olmak için oldukça kapsamlı ve fazladır. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse;
Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, bileşik faiz uygulaması yasaktır
Kanunlarda yazılı olarak düzenleneceği belirtilen tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunulabilir şekilde düzenlenmelidir
Sözleşmede öngörülen koşulların, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaktır
Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaktır
Elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliklerde tüketici istediği zaman fesih yapabilir
Tüketici hukuku nedir ve bundan oluşan haklar nelerdir sorularının yanıtını bilmek, kişilerin daha az mağduriyet yaşaması için oldukça önemlidir.
Tüketici Mahkemesi
Tüketici mahkemesi görev alanı, 6502 sayılı Tüketici Kanunlarında belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre; “ Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir”.
Bir tüketim veya kullanım söz konusu olmayan durumlarda tüketici sözleşmesinden bahsedilemez. Fakat bazı durumlarda tüketim ve kullanma söz konusu olmadığı halde tüketicinin taraf olduğu sözleşme tüketici işlemi niteliğinde olabilir. Örneğin; Bir doktorun hastasını tedavi ederken, özensiz veya kusurlu davranışı nedeni ile bir zarar oluşması durumunda, taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici işlemi olduğundan konu ile ilgili olarak Tüketici Mahkemesine başvurulur. (Burada esas alınması gereken durum yapılan işlem ve oluşsan zarar olmaktadır)
Satın aldığınız mal veya hizmet ile ilgili olarak yaşadığınız sıkıntılarda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illeri kapsamında; alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla tüketici avukatı hizmeti veren ofisimize başvurmanız yeterlidir.

ihbar tazminati nedir

Mevduata TMSF garantisi 400 bin TL’ye çıkarıldı

TMSF, 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi. Sigortaya tabi Mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi. …

Mevduata TMSF garantisi 400 bin TL’ye çıkarıldı Devamı »

Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

16 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31691 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından; 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 …

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları Devamı »

iscinin is kosullarinin degistirilmesi halinde iscinin gorev degisikligine itiraz etmesi

Kiracı ve Kiralayanların Sıkça Sorduğu Sorular

Kiracı ve kiralayanların sıkça sorduğu sorular hakkındaki yazımızın faydalı olmasını ümit ediyoruz. Ülkemizin büyük bir kısmı kiracı. Bir kısmı başını sokabileceği kendi evi var. Bir kısmı ise kiraya verdiği mülkü ya da mülkleri var. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin, herkese hayırlısından helalinden gönlüne göre güzel evler nasip eylesin. Kısa güzel temennilerde bulunarak başladığımız yazımıza soru …

Kiracı ve Kiralayanların Sıkça Sorduğu Sorular Devamı »

Gizli ayıpta terditli hüküm yasağı

Konuya ilişkin YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2020/3694 E.  ,  2020/5955 K. Sayılı kararında özetle “………aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın takyidattan ari bir şekilde davalılara iadesi ve ayıpsız misli ile değiştirilerek davalılar tarafından davacıya verilmesine aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde 71.977,14TL satış bedelinin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte …

Gizli ayıpta terditli hüküm yasağı Devamı »

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Eminevim’de şikayetler patladı Ayrılanlar parasını alamıyor iddiası

NOT: Haber bakırköygazetesi. com sitesine aittir. Eminevim’de şikayetler patladı, Ayrılanlar parasını alamıyor iddiası Elbirliği sistemi ile ev sahibi yapan Eminevim, neredeyse Türkiye’nin 81 ilinde faizsiz konut sahibi yapıyor. Ama son zamanlarda Eminevim sisteminden ayrılmak isteyenler parasını alamamaktan şikayetçi…. Türkiye’nin hemen her ilinde faizsiz ev sistemi ile kendi deyimleriyle elbirliği yönetemi sayesinde ev satan Eminevim’de ayrılmak …

Eminevim’de şikayetler patladı Ayrılanlar parasını alamıyor iddiası Devamı »

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu

Konuya ilişkin Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2020/1601 E. , 2020/3015 K. Sayılı kararında Arsa sahipleri, edimini ifa etmeyen ve temerrüde düşen yüklenici ile aralarında var olan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden dönseler (fesih etseler) dahi, kendilerinin dönmeden önce üçüncü kişiye satış suretiyle devrettikleri tapu payının geri verilmesini bu kişiden talep etmeleri mümkün değildir. Çünkü …

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu Devamı »

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Faizsiz ev alma sisteminde sözleşmeyi fesih ve organizasyon ücretinin iadesi

Günümüzde oldukça yaygınlaşan faizsiz ev alma vaadiyle kura usulü/çekiliş usulü sistemle çalışan şirketlerin fayda sağladığı kişiler kadar mağdur ettiği kişilerin de olduğu görülmektedir Bu şirketler sözleşmeye cayma halinde organizasyon ücreti iade edilmez diye hüküm koymakta ve sözleşmeden her ne sebeple olursa olsun cayılırsa bizi ilgilendirmez şeklinde tavır sergilemektedirler, oysaki sözleşmede geçen caymaya ilişkin bu hüküm …

Faizsiz ev alma sisteminde sözleşmeyi fesih ve organizasyon ücretinin iadesi Devamı »

İnşaatın Belirlenen Sürede Teslim Edilmemesi-Gecikme Tazminatı

Konu hakkında YARGITA 15. HUKUK DAİRESİ 2018/4571 e. 2019/1369 k.Tarih: 27.03.2019 sayılı kararı özetle Sözleşmede gecikme halinde ödenecek gecikme tazminatı kararlaştırılmamış olsa dahi, yüklenicinin eseri kararlaştırılan sürede tamamlayıp teslim etmemesi halinde , 6098 sayılı TBK’nın 125/I. maddesine göre arsa-iş sahibi gecikme halinde ayrıca temerrüt ihtarına gerek olmaksızın akdin ifasını bekleyerek gecikme tazminatı isteyebileceği ve arsa …

İnşaatın Belirlenen Sürede Teslim Edilmemesi-Gecikme Tazminatı Devamı »

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Trafik kazasinda vefat eden kişinin nişanlısı destekten yoksun kalma tazminatı hakkı var mıdır ?

Davacı nişanlı, evlilik sonrası dönem için destekten yoksun kaldığını iddia etmiştir. Davacı nişanlının, desteğin ölüm tarihi itibari ile destek tazminatını gerektiren ispat edilmiş bir kazanç kaybı yoktur. Nişanlılık evlilikten önceki döneme ilişkin bulunduğundan bu dönemde nişanlıların birbirlerine karşı nafaka yükümlüğü yahut başka bir bakım ve gözetim mükellefiyeti yoktur. Kaldı ki destek tazminatı, fiili ve sürekli …

Trafik kazasinda vefat eden kişinin nişanlısı destekten yoksun kalma tazminatı hakkı var mıdır ? Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Tüketici Hakem heyeti sınırında olan alacağın ilamsız takibe konu edilmesi hukuki yarar

Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu teşkil eden miktar dahilindeki uyuşmazlıklarda, taraflar isterlerse hakem heyetine başvuruda bulunmaksızın, İİK’daki ilamsız/genel haciz yoluyla icra takibinde bulunabilir, takibe itiraz halinde ise icra takibinin devamını sağlamak için İİK 67/1 uyarınca itirazın iptali davasını Tüketici Mahkemelerinde açabilirler. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin “mahkeme” niteliğini taşımadığı, dava konusu uyuşmazlığın (itirazın iptali davasına bakma) …

Tüketici Hakem heyeti sınırında olan alacağın ilamsız takibe konu edilmesi hukuki yarar Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?