İcra-İflas Hukuku

icra iflas suçları beraat

İtirazın iptali davasında 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi başlangıcı

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “İtirazın Hükümden Düşürülmesi” bölümünde “İtirazın İptali” başlığı altında 67/1.maddesinde; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Düzenlemede de açıkça ifade edildiği üzere itirazın iptali davaları için …

İtirazın iptali davasında 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi başlangıcı Devamı »

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Teminat senedi nasıl olmalı- teminat senedinin geçerliliği

6102 Sayılı TTK‘nun 776/1. maddesinin (b) bendinde bono veya emre yazılı senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerektiği, 777. maddesinde de bu unsuru içermeyen bir senedin bono sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. HGK’nun 14.03.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine …

Teminat senedi nasıl olmalı- teminat senedinin geçerliliği Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi

ÖZÜ : Taşınmaz muristen intikal etmiş olup, davacının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığından, davacının tek başına takip yapma ve tahliye davası açma hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2019/2227 E. , 2019/4291 K. Sayılı kararı incelendiğinde “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda …

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

SERBEST BÖLGEDE ÜST YAPI HAKKININ HACZİ

ÖZET: Mahkemece, şikâyet konusu serbest bölge üst yapı hakkının kurulmasına ilişkin olarak, borçlu ile … Serbest Bölgesi arasındaki sözleşme kapsamında, borçlunun söz konusu hakkının, üçüncü kişilere devrini yasaklayan hüküm bulunup bulunmadığı, şayet üst yapı kullanım hakkının devredilmesi imkânı tanınmış ise, ekonomik değer karşılığında devredilip devredilemeyeceğinin araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği… Konu hakkında Yargıtay …

SERBEST BÖLGEDE ÜST YAPI HAKKININ HACZİ Devamı »

E devletten edilen bilgiler dava sürecini başlatır mı ?

Davalarına e-devlet, vatandaş uyap gibi yerlerden bakanlar dikkat ❗️ UYAP kütüğü okundu bilgisini kaydediyor ve “öğrenme” ile başlayan süreler işlemeye başlıyor. Hak kaybına uğramamak için dikkatli olunmalı. Konu hakkında Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından 2020/90 E. 2020/141 K. sayılı karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/4270 e.  2020/6852 k. Sayılı ilami ile de …

E devletten edilen bilgiler dava sürecini başlatır mı ? Devamı »

icra iflas suçları beraat

Ödeme emri tebliğ edilmeden borç ödenirse harç alınır mı

Konu hakkında gerek Bölge Adliye Mahkemesi gerekse de Yargıtay aynı yönde karar vermiştir.Bu kararlara göre haricen öğrenme tebliğ sayılmadığından borcun ödenmesi halinde dosyada borçludan tahsil harcı alınamaz. KONYA B.A.M 7. HUKUK DAİRESİ 2019/1040 Esas, 2019/1058 K sayılı kararı YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2019/11545 E, 2020/4925 K sayılı kararı ile onanmıştır. ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDİKÇE HARİCEN …

Ödeme emri tebliğ edilmeden borç ödenirse harç alınır mı Devamı »

Nafaka

Nafaka alacaklarında faiz hesabı ve başlangıç tarihi

Nafaka alacaklarında faiz hesabına ilişkin Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/2740 Karar : 2019/6702 Karar Tarihi : 17/04/2019 sayılı kararı incelendiğinde Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya …

Nafaka alacaklarında faiz hesabı ve başlangıç tarihi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?