Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku ve eşya hukukunun günlük hayatta en sık karşımıza çıkan görünümleridir. Temel konusu anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkıdır. İnsanlık tarihinden bu yana mevcut olan barınma ihtiyacının günümüzde yatırıma dönüşmüş olması ile şekillenmiştir.
Tapu iptali ve tescil davaları,
Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davaları,
Kamulaştırma davaları,
Yabancıların taşınmaz edinme sürecinde danışmanlık desteği,
Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi, sonlandırılması,
Boşanma sürecinde taşınmazların paylaşımı,
İhale, açık artırma gibi çeşitli satış işlemlerinin takibi,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
Müdahalenin meni ve el atmanın önlenmesi davaları,
İntifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkini konuları,
Kiralayan- kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar emlak ve gayrimenkul hukukunun konusunu oluşturur.
Emlak ve gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilecek olup malikler, kiracılar, yapı finansman kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alır. Kamulaştırma, izale-i şüyu, şufa, miras hukukundan doğan tapu iptali, tapu iptali ve tescil, taşınmaz alım- satım, kira, kentsel dönüşüm, taşınmazlara ilişkin ayni hakların tesisi ve koruması gibi konuları kapsar. Ülkemizde inşaat ve yapı sektörünün canlı ve dinamik oluşu, kişilerin yatırımlarını taşınmaz mal edinme şeklinde gerçekleştiriyor oluşu bu alanın hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.

Emlak ve gayrimenkul hukuku bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü ve hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Gayrimenkul taşınmaz anlamına gelmekle birlikte Türk Medeni Kanunu’nun tasnifine göre;

Araziler,
Tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar,
Kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bağımsız bölümler taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Araziler, tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bölümler bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.

Muris muvazaası, tapu iptali ve tescil davaları, satış ve kira sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davaları, şufa davaları, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm davaları, el atmanın önlenmesi davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bu alanın konusuna dahildir.

Taşınmaz devirleri, projelerin hukuka uygunluk denetimleri, kiralama işlemleri, taşınmazların yönetimi gibi bu alana dahil işlemler dikkat ve özen gerektiren hukuki işlemler olup gayrimenkul ve emlak hukuku uzmanlığını gerektirmektedir.

Kiracinin Tahliye Sebepleri

Kiraya Yüzde 25 Zam Sınırı Kalkınca Ev Sahibi En Fazla Ne Kadar Zam Yapabilir ?

Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlükte ama kiracı-ev sahibi kavgasını çözmeye yetmedi. Birçok kiracı ev sahiplerinin yüzde 25’in üzerinde artış istediğinden şikâyetçi. Ev sahipleri eski kira sözleşmelerinin ne olacağını öğrenmek istiyorlar. Yeni düzenlemeye göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in …

Kiraya Yüzde 25 Zam Sınırı Kalkınca Ev Sahibi En Fazla Ne Kadar Zam Yapabilir ? Devamı »

ihbar tazminati

Kira Tespit Davaları Nasıl Açılır ve Görevli Mahkeme

Kira Tespit Davası Kiracıya ihtar gönderme, harç ve avukatlık ücreti, geçmişe dönük kira farkı bedellerinin tahsili ile Yargıtay’ın islah yasağı konusunda ana başlıklar ile genel bilgiler sunulacaktır. Kira tespit davalarına ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 373 ve devamı maddelerinde ele alınmıştır. * Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir: Kira tespit davasını kiralayan veya kiracı …

Kira Tespit Davaları Nasıl Açılır ve Görevli Mahkeme Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından, gayrimenkul hukuku uzmanından, hukuki destek alınarak işlem yapılması, oldukça önemlidir.Gayrimenkul Hukuku, …

Gayrimenkul Hukuku Devamı »

Mal paylaşımı Çocuk Velayet Davası Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

2022 Ocak Ayı Kira Artış Oranı

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU? Enflasyon rakamlarının açıklanması sonucu 2022 Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre …

2022 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi

ÖZÜ : Taşınmaz muristen intikal etmiş olup, davacının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığından, davacının tek başına takip yapma ve tahliye davası açma hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2019/2227 E. , 2019/4291 K. Sayılı kararı incelendiğinde “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda …

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi Devamı »

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu

Konuya ilişkin Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2020/1601 E. , 2020/3015 K. Sayılı kararında Arsa sahipleri, edimini ifa etmeyen ve temerrüde düşen yüklenici ile aralarında var olan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden dönseler (fesih etseler) dahi, kendilerinin dönmeden önce üçüncü kişiye satış suretiyle devrettikleri tapu payının geri verilmesini bu kişiden talep etmeleri mümkün değildir. Çünkü …

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu Devamı »

İnşaatın Belirlenen Sürede Teslim Edilmemesi-Gecikme Tazminatı

Konu hakkında YARGITA 15. HUKUK DAİRESİ 2018/4571 e. 2019/1369 k.Tarih: 27.03.2019 sayılı kararı özetle Sözleşmede gecikme halinde ödenecek gecikme tazminatı kararlaştırılmamış olsa dahi, yüklenicinin eseri kararlaştırılan sürede tamamlayıp teslim etmemesi halinde , 6098 sayılı TBK’nın 125/I. maddesine göre arsa-iş sahibi gecikme halinde ayrıca temerrüt ihtarına gerek olmaksızın akdin ifasını bekleyerek gecikme tazminatı isteyebileceği ve arsa …

İnşaatın Belirlenen Sürede Teslim Edilmemesi-Gecikme Tazminatı Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/1-756 K. 2007/848 T. 14.11.2007 • İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı – Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem …

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları Devamı »

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Karar özet olarak verilmiştir T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Eldeki davada, her ne kadar davacının, taşınmazlarını aldığı borç karşılığında davalılardan ikisine teminat maksadı ile devretmek zorunda kaldığı, bu iki davalının da öteki davalılara muvazaalı temliklerde bulundukları sabitse de, Davacının karşılıklı edimleri içeren inanç sözleşmesine dayanarak inanç konusu taşınmazlarının …

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil Devamı »

Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün Değildir

Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının  Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün DeğildirYargıtay23. Hukuk Dairesi Esas : 2016/689Karar : 2016/2754Karar Tarihi : 28.04.2016  “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği …

Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün Değildir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?