Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat veya bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülen tüm zararın ödetilmesi amacıyla cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebilir.
Tazminatın ortaya çıkışı
Tazminat, bir kimsenin haksız fiil nedeniyle kendi kusuruyla neden olduğu zararı ödeme yükümlülüğüdür. Tazminat kendiliğinden doğan bir borçtur. Borçlar Hukuku’nun bir sonucudur. Eksiltilen şeyi yerine koymaktır. (Tazminat kesinlikle bir ceza değildir!) Haksız Fiil: Bir hukuk kuralına veya yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaktır. Karşı tarafa yapılan haksızlıktır. Karşıdakine verilen bir zararla ortaya çıkar. Örneğin alınan arabanın tekerini patlatan kişinin tamir ettirmek borcu doğmuştur.
– Haksız Fiil bazen suç değildir. Ör: Bir çocuk yanlışlıkla cam kırdığı için hapse atılmaz ama velisi kırılan camı ödemek zorundadır.
– Haksız Fiil bazen aynı zamanda suç davranışıyla birleşir. Ör: Bir kişinin bilerek kolunu kırmak darp suçudur ama ameliyat masraflarını ödemek gerekirse aynı zamanda bir haksız fiildir. Mağdur olan taraf hem ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunabilir, hem de tazminat davası açabilir. Bunlardan ikisini birden veya herhangi birisini tercih edebileceği gibi, isterse ikisini de açmayabilir. Tercih tamamen kendisine bırakılmıştır. Tazminat eksilen şeyi yerine koymak olduğu için bazen alınan şeyi veya eşdeğerini geri vermek, veya bozulan şeyi bizzat tamir etmek, hatta bazen özür dilemek bile tazminat sayılabilir. Mahkeme kararıyla kişinin sözlü, yazılı veya pano ya da basın yoluyla özür dilemesi istenebilir.
Tazminatın borçlusunun özelliğine göre farklı yargı mercilerine başvurmak gerekir. Örneğin kişilerin kendi aralarındaki tazminatı gerektiren uyuşmazlıklar için hukuk mahkemelerinde dava açılması gerekirken, devletin yol açtığı zararlar için idare mahkemelerinde tam yargı davası açılması gerekir. Bazı hallerde ceza mahkemeleri de haksız arama veya el koymadan kaynaklanan zararlar için tazminata karar verebilir.
Tazminat Türleri
– Maddi Tazminat: Verilen somut bir zararın giderilmesidir. Ör: Sahip olunan bir hayvanın komşu bahçeye verdiği zararın onarılması.
– Manevi Tazminat: Bir başkasının ruhsal ve psikolojik bütünlüğüne, onur, şeref ve haysiyetine, kişilik haklarına verilen zarar nedeniyle ortaya çıkan zararın manevi olarak düzeltilmesidir. Ör: Hakaret, kişisel görüntülerin yayınlanması, küçük düşürücü yayın gibi. Bazen manevi hasar büyük olduğu için özür, geri çekme, düzeltme gibi uygulamalar yeterli görülmeyip karşı tarafa manevi tatmin sağlamak amacıyla para şeklinde bir tazminat ödettirilebilir. Ancak yine de bu bir ceza değildir ve cezalandırma (hatta caydırma) amacı gütmez.
• Bazen tazminat hakkı, sözleşmeye uyulmaması nedeniyle ortaya çıkar, örneği malın zamanında teslim edilmemesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi. Sözleşmeye madde koyularak, böyle bir durumda ödenecek tazminatın ne olacağı önceden de kararlaştırılabilir.

Tazminat Hukuku

Gaziantep Ağır Ceza Avukatı

Komşuları Sürekli Rahatsız Eden Kiracı Bu Nedenle Ev Sahibi Tarafından Tahliye Edilebilir Mi ?

Rahatsızlık veren komşu Bir apartmanda hayatı çekilmez hale getiren sorunların başında, komşu ile ilişkilerin bozulması gelir. Toplu hayatın zorluklarından birisi de bir arada yaşama becerisine sahip olmayan insanların aynı ortamı paylaşmak zorunda kalmasıdır. Bazen komşuluk ilişkileri öyle gerilir ki; fiziksel ve psikolojik şiddet vakaları dahi yaşanabilir. Özellikle bir komşunun etrafa çok rahatsızlık verdiği durumlarda, diğer …

Komşuları Sürekli Rahatsız Eden Kiracı Bu Nedenle Ev Sahibi Tarafından Tahliye Edilebilir Mi ? Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 27

EVİM YIKILMADI ANCAK HASAR GÖRDÜ TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

EVET. YARGITAY, DEPREM SONRASINDA TAZMİNAT ÖDENMESİ İÇİN EVİN TAMAMEN YIKILMASI GEREKMEDİĞİNE KARARLARINDA DEĞİNMİŞTİR. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2018/3856 Karar: 2019/1659 sayılı kararında: “…Dosya kapsamında, davacıya ait bir kısım taşınmazlara ilişkin hasar tespit raporları ve hasar tespit listeleri yer almakta ise de; davalı DASK tarafından düzenlenen sigorta poliçesinde riziko adresi olarak gösterilen Sihke Cad.Hacıömer Cami …

EVİM YIKILMADI ANCAK HASAR GÖRDÜ TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM? Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13 300x154 1

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

1) ZDS hangi binaları kapsar? Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; 2) Hangi binalar ZDS kapsamında değildir? 3) ZDS bir tür vergi midir? Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi …

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Devamı »

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İkinci El Ayıplı Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu

İkinci El Araç Satışlarında Ayıp İkinci el araç alış satış işlemleri artmıştır. Bununla beraber ayıplı araç kavramı ile karşılaşan insan sayısına oranla yaşanan mağduriyetler de artmaya başlamıştır. TBK 219’a göre satıcı kusuru olmamasına rağmen; ikinci el araç satıcısı, alıcıya karşı satılan şeyde bildirdiği niteliklerin mevcut olmamasından, ikinci el aracın nitelik veya niteliğini etkileyen niceliğine aykırı …

İkinci El Ayıplı Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu Devamı »

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Kiracı Tahliye Davası (Sebep-Yetki-Görev-Dilekçe)

Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, kiraya verenin kiracının kiraya verdiği taşınmazdan kanunda belirtilen nedenlerle boşaltılması için açmış olduğu davadır. Tahliye davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle beraber İcra İflas Hukuku’nda da düzenleme mevcuttur. Tahliye davası, kira sözleşmesini sona erdirerek kiracının taşınmazı tahliye etmektedir. Kira sözleşmesi, belirli veya belirsiz süreli olmak üzere düzenlenebilmektedir. Belirli sözleşmenin …

Kiracı Tahliye Davası (Sebep-Yetki-Görev-Dilekçe) Devamı »

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Trafik kazasında yaralanan ev hanımının tazminatı hakkı var mı ?

Her ne kadar kaza tarihinde kazançları olmasa da, ev hanımlarının da, iyileşme süresi için geçici iş göremezlik zararları (kazanç kaybı) olduğuna ve bu zararın AGİ ilavesiz net asgari ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine dair Yargıtay kararını paylaşıyoruz. Konuya ilişkin Yargıtay 17. H.D. 2016/901 E. 2019/295 K. Sayılı kararı incelendiğinde Somut olayda davacının kaza tarihinde herhangi bir …

Trafik kazasında yaralanan ev hanımının tazminatı hakkı var mı ? Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13

Sahte vekaletle araç satımı noterin sorumluluğu

Noterlerin yaptıkları hizmet dolayısıyla sorumlulukları, hâlen yürürlükte bulunan 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 162. maddesinde hüküm altına alınmış olup; stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterlerin, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumlu oldukları, noterin, ödediği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapılmasına sebep olan …

Sahte vekaletle araç satımı noterin sorumluluğu Devamı »

Nafaka

Araç Kiralama Sözleşmesinin Altı Kısmının BONO Haline Getirilip Takibe Konulması

Araç kiralama sözleşmesinin altı kısmının BONO haline getirilip takibe konulması… Alacaklının Bono’daki “Malen” ibaresinin araç hasarı “teminat” olarak TALİL etmesi.. ispat külfeti ..”Davacı boşa imza atmak suretiyle senedin davalıya verildiğini iddia etmiş; davalılar ise senedin kiralanan araçta meydana gelen hasarlar karşılığı takibe konulduğunu, senedin araç kiralama sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini savunmuş olup, davalıların malen düzenlenmiş senet metnini, senedin ihdas nedenini talil ettiği anlaşılmıştır.

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?