Gaziantep Arabulucu – Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR

Gaziantep Arabulucu

Gaziantep Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuğun Önemi

Arabuluculuk, özellikle hukuki süreçlerin zaman alıcı ve maliyetli olabileceği günümüz koşullarında, anlaşmazlıklarını çözmek isteyen taraflar için oldukça cazip bir alternatif olabilir. Mahkemelerde uzun süre beklemek, yüksek avukat ücretleri ödemek ve sonunda belki de istenmeyen bir kararla karşılaşmak yerine, arabuluculuk sayesinde daha hızlı ve ekonomik bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Bu süreç, taraflar arasında köprü kurarak, anlaşmazlıkları daha adil ve kalıcı bir şekilde çözme fırsatı sunar.

Türkiye’deki Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de arabuluculuk, son yıllarda popülerliğini giderek artırmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile arabuluculuk, yasal bir zemin kazanmıştır. Bu kanun sayesinde, taraflar artık mahkeme dışı bir çözüm yolu olarak arabuluculuğu güvenli bir şekilde tercih edebilmektedir. Yani, bir anlaşmazlık yaşadığınızda, ilk olarak mahkeme kapılarını çalmak zorunda değilsiniz; arabuluculuk gibi daha hızlı ve az maliyetli bir yol da mevcut.

Özellikle iş ilişkileri, aile anlaşmazlıkları, komşuluk ilişkileri ve tüketici hakları gibi birçok alanda arabuluculuk, etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Türkiye’de bu alandaki gelişmeler, arabuluculuğu daha erişilebilir ve kabul edilebilir bir seçenek haline getirmiştir.

Arabuluculuk Nedir?

Gaziantep Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR

Arabuluculuk, taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için tarafsız bir üçüncü kişinin araya girdiği, yasal bir süreçtir. Bu tarafsız kişi, “arabulucu” olarak adlandırılır. Arabulucunun temel görevi, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve anlaşmazlığı en adil şekilde çözmek için bir zemin hazırlamaktır.

Gaziantep ve civar illerde, Avukat Abdulkadir AKILLAR gibi uzman arabulucular, taraflar arasında adil bir uzlaşma sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Özellikle bu bölgede, ailevi anlaşmazlıklar, iş ilişkileri veya emlak konularında arabuluculuk, hızlı ve etkin bir çözüm sunar.

Arabuluculuk Türleri

Arabuluculuk, farklı alanlarda ve farklı yöntemlerle uygulanabilir. İş hukuku, aile hukuku, tüketici hakları ve emlak anlaşmazlıkları gibi birçok alanda arabuluculuk yapılmaktadır. Gaziantep ve çevre illerde ise, özellikle iş hukuku ve aile hukuku alanlarında arabuluculuk oldukça yaygındır.

Fasilitatif Arabuluculuk

Arabulucu, taraflar arasında sadece iletişimi kolaylaştırır. Karar verme sürecine katılmaz.

Değerlendirici Arabuluculuk

Arabulucu, taraflara olası çözüm yolları ve hukuki sonuçlar konusunda bilgi verir.

Dönüştürücü Arabuluculuk

Arabulucu, tarafların anlaşmazlığı çözmekle kalmayıp, gelecekteki ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçlar.

Bu türlerin her biri, farklı anlaşmazlık türlerine ve tarafların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. Örneğin, Gaziantep’te iş dünyasında sıkça rastlanan işçi-işveren anlaşmazlıklarında değerlendirici arabuluculuk yöntemi etkili olabilir.

Gaziantep Arabulucu Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR (6)

Türkiye'de Arabuluculuk Mevzuatı

Temel Kanunlar ve Yönetmelikler

Türkiye’de arabuluculuk, özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu kanun, arabuluculuk sürecinin nasıl işleyeceğini, arabulucuların ne tür eğitimler alması gerektiğini ve arabuluculuk anlaşmalarının nasıl yürütüleceğini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Son zamanlarda, kira artışları ve konut sahipleri ile kiracılar arasında oluşan anlaşmazlıklar gibi konular da arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Yeni yasal düzenlemeler, bu tür uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğu zorunlu kılmaktadır.

Yargı Sistemi ile İlişkisi

Arabuluculuk, yargı sistemiyle yakından ilişkilidir fakat taraflara daha hızlı ve ekonomik çözümler sunar. Mahkemelerde oluşan dosya yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen arabuluculuk, yargı sistemini hafifletmek için etkin bir araç olarak görülmektedir.

Arabuluculuk Süreci

Gaziantep'te Arabuluculuk Hizmetleri

Gaziantep Arabulucu Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR (4)

Başvuru ve Kabul

Arabuluculuk süreci, tarafların bir arabulucu seçerek bu kişiye resmi bir başvuru yapmasıyla başlar. Başvuruda, anlaşmazlığın temel sebepleri, talepler ve varsa önceki görüşmeler hakkında bilgi verilir. Arabulucu, tarafların anlaşmazlığına uygun bir çözüm yolu önererek süreci başlatır.

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte, özellikle kira ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk artık bir dava şartıdır. Bu, arabulucuya başvurulmadan dava açılamayacağı anlamına gelir.

Arabuluculuk Toplantıları

Arabulucu, tarafları bir araya getirerek arabuluculuk toplantıları düzenler. Bu toplantılar genellikle arabulucunun ofisinde veya tarafsız bir mekânda gerçekleşir. Toplantıların amacı, tarafların anlaşmazlık konusunda görüşlerini açıkça ifade edebilmelerini sağlamak ve olası çözüm yollarını tartışmaktır.

Çözüme Ulaşma ve Anlaşma

Arabuluculuk toplantılarının sonunda, tarafların bir anlaşmaya varabilmesi için arabulucu, çeşitli çözüm önerileri sunar. Eğer taraflar bir anlaşmaya varırsa, bu anlaşma yazılı hale getirilir ve taraflar tarafından imzalanır. İmzalanan anlaşma, mahkeme ilamı hükmünde olup, yasal olarak bağlayıcıdır.

Yeni yasal düzenlemeler sayesinde, bu tür anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, yargı sistemini hafifletmeye ve taraflara daha hızlı çözümler sunmaya yardımcı olmaktadır.

Gaziantep Arabulucu Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR 1 Gaziantep Arabulucu,Gaziantep Arabuluculuk,Uzman Arabulucu,Arabulucu Avukat,Abdulkadir AKILLAR

Konut Kirası Düzenlemesi ve Arabuluculuk Sistemi

Son zamanlarda konut kiralarındaki artış, kiracılar ve konut sahipleri arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor. Kiralık konutla ilgili sorunların mahkemede çözülmesi hem zaman alıcı hem de karmaşık bir süreç olabilir. Bu sebeple, arabuluculuk yöntemi daha hızlı ve etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda alınan kararlarla, konut kiralarında yıllık artışın en fazla yüzde 25 olabileceği belirlendi. Ancak bu karar, hem kiracılar hem de ev sahipleri için bazı yeni sorunlara yol açtı.

Mahkemelerin yoğunluğu ve süreçlerinin uzun olması, taraflar arasında stres ve gerilime neden olabiliyor. Bu yüzden, arabuluculuk yöntemi teşvik ediliyor.

Arabuluculuk, tarafların anlaşmazlıklarını daha sakin ve hızlı bir şekilde çözme olanağı sunuyor. Yeni yasaya göre, 1 Eylül’den itibaren kiracılar ve konut sahipleri, mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk sürecini denemek zorunda. Bu uygulama, anlaşmazlıkların daha sakin bir ortamda çözülmesini amaçlıyor.

Yıllık kira artış sınırının yüzde 25 olarak belirlenmesi, mevcut ekonomik şartlar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak problem oluşturabiliyor. Arabuluculuk yöntemiyle, taraflar daha ekonomik ve hızlı bir çözüme ulaşabilirler, ayrıca mahkemelerin iş yükü de azalır.

Bu yasa değişikliği, kiralık konutla ilgili sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesini amaçlıyor. Ancak tüm tarafların yasal haklarına hakim olması ve bu süreci iyi anlaması büyük önem taşıyor. Özellikle kiracılar ve ev sahipleri, haklarını korumak adına arabuluculuk sürecine dikkatli yaklaşmalıdırlar.

Kiralık Konutlardaki Anlaşmazlıklarda Gaziantep Arabuluculuk Süreci Nasıl İşliyor

Birçok dava, ev sahipleri tarafından açılmakta. Bu nedenle, zorunlu arabuluculuk sürecini başlatanların da çoğunluğunu ev sahipleri oluşturması bekleniyor. Kiracıların arabuluculuğa başvurması konusunda herhangi bir sınırlama yok; ancak, genellikle ev sahiplerinin bu süreci başlatması öngörülüyor.

Arabuluculuk faaliyetleri, Adalet Bakanlığı’nın onayladığı uzman arabulucular tarafından yürütülmektedir. Arabuluculuk için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına bizzat giderek veya UYAP üzerinden, ya doğrudan ya da bir avukat aracılığıyla elektronik imza kullanarak yapılabilmektedir.

Arabulucu, süreci başlatmak için taraflarla iletişime geçer ve bir toplantı düzenler. Arabulucunun atanmasından itibaren, ticari uyuşmazlıklar dışındaki durumlar için süreç en fazla dört haftada tamamlanmalıdır. Bu dört haftalık süre içerisinde, üç haftalık ana süre ve ek olarak bir haftalık uzatma süresi bulunmaktadır.

Arabulucu, taraflar arasında köprü görevi görerek, onları bir araya getirir ve anlaşmazlıkta orta yolun bulunmasına yardımcı olur. Eğer süreç sonunda anlaşma sağlanamazsa, arabulucu tarafından hazırlanan resmi rapor, mahkemeye sunulmak üzere taraflara verilir.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda da arabuluculuk süreci, benzer adımlarla ilerlemektedir.

gaziantep arabuluculuk Gaziantep Arabulucu,Gaziantep Arabuluculuk,Uzman Arabulucu,Arabulucu Avukat,Abdulkadir AKILLAR

Online Avukat

Dijital dünyanın sunduğu kolaylıkla, hukuki sorunlarınıza hızlı çözümler sunuyoruz. Uzman avukatlarımıza sadece bir tıklamayla ulaşarak, hızlı ve kapsamlı destek alabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Arabuluculuk Uygulaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Cevap: Arabuluculuk, taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için tarafsız bir üçüncü kişinin araya girdiği, yasal bir süreçtir. Bu tarafsız kişi, “arabulucu” olarak adlandırılır. Arabulucunun temel görevi, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve anlaşmazlığı en adil şekilde çözmek için bir zemin hazırlamaktır.

Cevap: Arabuluculuğun en büyük avantajlarından biri hızlı olmasıdır. Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülebilmesi, hem zaman hem de maliyetten tasarruf sağlar. Ayrıca, tarafların daha esnek ve özgür bir ortamda anlaşmazlık konularını tartışabilmeleri, daha adil ve tatmin edici sonuçlara ulaşmalarını kolaylaştırır.

Cevap: Türkiye’de arabuluculuk, son yıllarda popülerliğini giderek artırmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile arabuluculuk, yasal bir zemin kazanmıştır. Bu kanun sayesinde, taraflar artık mahkeme dışı bir çözüm yolu olarak arabuluculuğu güvenli bir şekilde tercih edebilmektedir.

Cevap: Gaziantep’te arabuluculuk hizmetleri, Adalet Bakanlığı’nın onayladığı uzman arabulucular tarafından verilmektedir. Arabuluculuk için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına bizzat giderek veya UYAP üzerinden, ya doğrudan ya da bir avukat aracılığıyla elektronik imza kullanarak yapılabilmektedir.

Cevap: Gaziantep Barosu Avukatı Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini Türkiye derecesiyle tamamlayarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Mesleğini etik değerlere bağlı kalarak sürdüren Akıllar, özellikle İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında derin uzmanlığa sahiptir. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.

Cevap: Arabuluculuk süreci, tarafların bir arabulucu seçerek bu kişiye resmi bir başvuru yapmasıyla başlar. Başvuruda, anlaşmazlığın temel sebepleri, talepler ve varsa önceki görüşmeler hakkında bilgi verilir. Arabulucu, tarafların anlaşmazlığına uygun bir çözüm yolu önererek süreci başlatır. Arabulucu, tarafları bir araya getirir, anlaşmazlık konusunda görüşlerini açıkça ifade edebilmelerini sağlar ve olası çözüm yollarını tartıştırır.

Cevap: Arabulucunun atanmasından itibaren, ticari uyuşmazlıklar dışındaki durumlar için süreç en fazla dört haftada tamamlanmalıdır. Bu dört haftalık süre içerisinde, üç haftalık ana süre ve ek olarak bir haftalık uzatma süresi bulunmaktadır.

Cevap: Arabuluculukta temelde üç tür bulunmaktadır: Fasilitatif, Değerlendirici ve Dönüştürücü Arabuluculuk. Fasilitatif arabuluculukta arabulucu sadece iletişimi kolaylaştırır. Değerlendirici arabuluculukta arabulucu taraflara olası çözüm yolları ve hukuki sonuçlar hakkında bilgi verir. Dönüştürücü arabuluculukta ise, arabulucu tarafların anlaşmazlığı çözmekle kalmayıp, gelecekteki ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçlar.

Cevap: Türkiye’de arabuluculuk, özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu kanun, arabuluculuk sürecinin nasıl işleyeceğini, arabulucuların ne tür eğitimler alması gerektiğini ve arabuluculuk anlaşmalarının nasıl yürütüleceğini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Cevap: Evet, arabuluculuk sonrasında taraflar arasında varılan anlaşma yasal olarak bağlayıcıdır. İmzalanan anlaşma, mahkeme ilamı hükmünde olup, tarafları bağlar.

Cevap: Gaziantep’te, iş ilişkileri, aile anlaşmazlıkları, tüketici hakları, kiralık konut anlaşmazlıkları ve emlak anlaşmazlıkları gibi birçok alanda arabuluculuk hizmeti alabilirsiniz.

Cevap: Yeni yasal düzenlemelere göre, kiralık konut anlaşmazlıklarında mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk sürecini denemek zorunlu hale getirilmiştir.

Cevap: Mahkeme süreçleri, daha resmi, zaman alıcı ve maliyetlidir. Karar, yargıcın elindedir ve tarafların üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Arabuluculukta ise, süreç daha esnek, hızlı ve genellikle daha az maliyetlidir. Tarafların katılımı doğrudandır ve kararlarını kendileri oluştururlar.

Cevap: Arabuluculuk için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına bizzat giderek veya UYAP üzerinden, ya doğrudan ya da bir avukat aracılığıyla elektronik imza kullanarak yapılabilmektedir.

Cevap: Arabuluculuk süreci boyunca avukatın yanınızda olması zorunlu değildir. Ancak, hukuki haklarınızın ve yükümlülüklerinizin tam olarak bilincinde olmanız için avukatınızın sürece dahil olması önerilir.

Call Now

Whatsapp
1
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?