Devremülk Hukuku

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI SONUCU TAPU İPTALİ DAVASI

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas : 2016/12469Karar : 2017/313Karar Tarihi : 19/01/2017Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde taşınmazın gerçek değerinin vekilden tahsili isteklerine ilişkindir. Davacılar, ortak miras bırakanları …’den kendilerine intikal eden 236 ada 23 parsel sayılı taşınmazdaki 2 no’lu bağımsız bölümün satışı konusunda davalı …’a vekalet …

VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI SONUCU TAPU İPTALİ DAVASI Devamı »

TMK MADDE 15 FİİL EHLİYETSİZLİĞİ

TMK MADDE 15 FİİL EHLİYETSİZLİĞİ2) AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI Kanunda gösterilen ayrık  durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.  TMK MADDE 15’İN GEREKÇESİ Maddenin kenar başlığı terim birliğini sağlamak üzere “Ayırt etme gücünün bulunmaması” şeklinde değiştirilmiştir. Yürürlükteki Kanunda iki fıkra hâlinde düzenlenmiş olan madde tek fıkra hâline getirilmiştir. Madde …

TMK MADDE 15 FİİL EHLİYETSİZLİĞİ Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ

GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ T.C.YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/37793Karar : 2017/2787Tarih : 02.03.2017✦ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ✦ BEDEL İADESİ ✦ DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ✦ GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı …

GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ Devamı »

Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

DEVRE MÜLK SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

DEVRE MÜLK SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ Özet : Davacı, davalı ile aralarında devremülk satışına ilişkin sözleşme olduğunu, sözleşme uyarınca henüz hizmet verilmediğini ileri sürerek sözleşmenin geçersiz olduğunun tespiti ile ödediği bedelin avans faiziyle birlikte tahsilini istemiştir. Mahkemece, hükmedilen alacağın yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanununun 19/2. maddesine göre; taraflardan yalnız biri için ticari …

DEVRE MÜLK SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ Devamı »

Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİL ŞARTINA TABİ OLDUĞU

DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİL ŞARTINA TABİ OLDUĞU Özet : Taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. maddesinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri …

DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİL ŞARTINA TABİ OLDUĞU Devamı »

Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

DEVREMÜLK SATIŞINDA KDV ORANI

DEVREMÜLK SATIŞINDA KDV ORANI  Özet : Mahkemece, taşınmazların kıymet takdir raporunda balkon dahil 50 m2 oldukları tespit edilmiş olup, KDV oranının %1 oranı üzerinden uygulanması gerektiğinden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir. T.C.Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  Esas : 2014/9207 Karar : 2014/12090 Karar Tarihi : 24.04.2014Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının …

DEVREMÜLK SATIŞINDA KDV ORANI Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2021 – Mirasın hükmen reddi

2021 – Mirasın hükmen reddi – Gaziantep Miras Hukuku Avukatı MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR? Türk Medeni Kanununun 605 mad göre mirasın reddi 2 şekilde yapılabilir. Bunlar; Mirasın hükmen reddi MİRASIN GERÇEK REDDİ NASIL YAPILIR ? Mirasın gerçek reddinde, mirasçılar tarafından başvuruda bulunulması gerekir. mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini kanıtlamadıkça miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; atanmış mirasçılar …

2021 – Mirasın hükmen reddi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?