Tapu,Tescil Hukuku

A Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 31

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine…

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır 28 Haziran 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31880 KANUN HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7413 Kabul Tarihi: 23/6/2022 MADDE 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Hâkim ve …

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine… Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/1-756 K. 2007/848 T. 14.11.2007 • İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı – Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem …

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları Devamı »

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Karar özet olarak verilmiştir T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Eldeki davada, her ne kadar davacının, taşınmazlarını aldığı borç karşılığında davalılardan ikisine teminat maksadı ile devretmek zorunda kaldığı, bu iki davalının da öteki davalılara muvazaalı temliklerde bulundukları sabitse de, Davacının karşılıklı edimleri içeren inanç sözleşmesine dayanarak inanç konusu taşınmazlarının …

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil Devamı »

İş Yeri Açılışında Belge Teslimi

YIKILMIŞ BİNA ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT

YIKILMIŞ BİNA ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT Yargıtay4. Hukuk Dairesi Esas : 2016/1300Karar : 2016/5500Karar Tarihi : 25/04/2016 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 21/03/2012 gün ve 2011/2129-2012/4595 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki …

YIKILMIŞ BİNA ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT Devamı »

TMK MADDE 8 HAK EHLİYETİ

TMK MADDE 8 HAK EHLİYETİHer insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. TMK MADDE 8’İN GEREKÇESİ Maddenin “A. Şahsîyet” şeklindeki konu başlığı bu maddelerde genellikle ehliyet konusu düzenlenmiş olduğundan “A. Genel olarak” şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin “I. Medenî haklardan istifade” şeklindeki kenar başlığı ise “I. …

TMK MADDE 8 HAK EHLİYETİ Devamı »

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİRYargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas : 2014/20089Karar : 2017/1243Karar Tarihi : 13.03.2017 Karar : Dava,tapu iptali ile tescil istemine ilişkindir.Davacı, 74 yaşında olduğunu, 1992 yılında beyin felci geçirdiği için bakıma muhtaç hale geldiğini, tarihini hatırlamadığı bir zamanda davalı torununun, …

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR Devamı »

TAKİP KONUSU SENETLERİN , MESKENİYET İDDİASI İLERİ SÜRÜLEN MAHCUZ TAŞINMAZIN TAPUDA BORÇLU ADINA DEVRİNE KARŞILIK VERİLMESİ

TAKİP KONUSU SENETLERİN , MESKENİYET İDDİASI İLERİ SÜRÜLEN MAHCUZ TAŞINMAZIN TAPUDA BORÇLU ADINA DEVRİNE KARŞILIK VERİLMESİÖzet : Takip konusu bononun protokolde bahsi geçen bono olduğu hakkında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp bu husus her iki tarafın da kabulündedir. Bu durumda, takip dayanağı senedin mahcuz taşınmazın, tapuda borçlu adına devrine karşılık verilmiş bono olduğu, ve borcun mahcuz …

TAKİP KONUSU SENETLERİN , MESKENİYET İDDİASI İLERİ SÜRÜLEN MAHCUZ TAŞINMAZIN TAPUDA BORÇLU ADINA DEVRİNE KARŞILIK VERİLMESİ Devamı »

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil DavasıÖzet : 1) Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğinde ki muris muvazaası ve elatmanın önlenmesi gibi davaların …

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası Devamı »

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARIEcrimisil kelime olarak “bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri” anlamına gelmektedir. Ecrimisil davası; malikin ayni hakkına dayanarak söz …

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI Devamı »

Cebri İcra Sonucu İhale Yoluyla Bankanın Mülkiyetine Geçmiş Olsa Bile Banka Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Malik Eş Adına Tesciline Karar Verilmelidir

Cebri İcra Sonucu İhale Yoluyla Bankanın Mülkiyetine Geçmiş Olsa Bile Banka Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Malik Eş Adına Tesciline Karar Verilmelidir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2019/318 Karar : 2019/1238 Karar Tarihi : 28.11.2019  “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece …

Cebri İcra Sonucu İhale Yoluyla Bankanın Mülkiyetine Geçmiş Olsa Bile Banka Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Malik Eş Adına Tesciline Karar Verilmelidir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?