Ceza Hukuku

Ceza hukuku ve ceza kanunları kendi içinde genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukukunun genel kısmında temel ilkeler incelenirken, özel kısmında ise ayrı ayrı suç tipleri tanımlanmaktadır. Ceza kanunlarımız arasında genel kanun Türk Ceza Kanunu iken, Terörle Mücadele Kanunu birçok özel ceza kanunumuz da bulunmaktadır.

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşmaktadır: iddia, savunma ve yargılama. Savunma hakkı, kendisine bir suç isnat edilen kişinin, söz konusu suçu işlemediğini, eylemin öngörülenden daha az cezayı hak ettiğini veya başka hukuki sebeplerin varlığı halinde cezalandırılmaması veya daha az cezalandırılması gerektiğini yargı makamları önünde ileri sürebilmesidir ve genelde bir avukatın müdafiliği aracılığı ile yapılır.

Ceza yargılamasında aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere birçok ilke gözetilir ve bunlara uygun olarak karar verilir:

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
Suçta ve cezada kusur ilkesi
Belirlilik ilkesi
Kıyas yasağı
Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi
Ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasında mülkilik ilkesi
Geriye yürüme yasağı
Bu ilkelerden hareketle, suçun ve cezanın kanundaki tanımlamanın dışında olamayacağı, bilerek ve isteyerek yapılmayan eylemlerden ötürü cezaya hükmedilemeyeceği, ilgili suç tanımının herkes tarafından anlaşılabilir olması gerektiği, olaylar benzer olsa bile her birinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, bir suçtan dolayı sadece o suçu işleyenin sorumlu tutulabileceği, ülkesinde suç islenen devletin ceza kanununun uygulanması gerektiği ve ilgili kanunun yürürlükte olduğu tarihte suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı ceza verilemeyeceği çıkarımları yapılabilir.

Suçun varlığını tespit etmek için dört unsur incelenir. bunlar, suçun kanunda yer alan tanıma uygun olup olmadığı, maddi unsur, hukuka aykırılık ve manevi unsurdan ibarettir. Eğer bu unsurlardan biri eksikse bu halde bir suçun varlığından, dolayısıyla ceza verilmesinden söz edilemez. Bunlar dışında suçun özel görünüş biçimleri, yani teşebbüs, içtima ve iştirak de dikkate alınır.

Bir suçun varlığının söz konusu olduğu hallerde dahi, bu defa sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin var ise ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerin öne sürülmesi söz konusu olacaktır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı dolayısıyla yargılamanın adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında mutlaka Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine hakim bir avukat eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerekmektedir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Zina Suç Mu ?

ZİNA NEDİR? Zina kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. İlgili eylem yasal mevzuatta şu şekilde düzenlenmiştir; Türk Medeni Kanunu Madde 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden …

Zina Suç Mu ? Devamı »

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Cinsel Taciz Cezası

Cinsel taciz suçunun, şartları ve cezası kanun koyucu tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının altıncı bölümü olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu; sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel …

Cinsel Taciz Cezası Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Jigolo Sitesine Üye Olmak Suç Mu ?

JİGOLO DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI – Suçun Faili Ve Mağduru Dolandırıcılık, faili bakımından özellik göstermeyen ve herkes (kişi veya kurumlar) tarafından işlenebilen bir suçtur. Kural bu olmakla birlikte, suçun belli kişiler tarafından işlenmesi, TCK’nun 158. maddesinde cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Suçun basit halinin düzenlendiği madde metninde; “kendisine veya bir başkasına yarar …

Jigolo Sitesine Üye Olmak Suç Mu ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler

HAKARET SAYILANLAR YAHUDİYARGITAY 16.CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) YANDAN ÇARKLIYARGITAY 4.CD (E:2013/26390 K:2014/16646 T:07.07.2014) YAPTIĞINIZ İŞİN İÇİNE SIÇAYIMYARGITAY 15. CD (E:2012/6180 K:2012/41043 T:11.09.2012) YARRAK BAŞIYARGITAY 18.CD (E:2019/23524 K:2020/7827 T:22.06.2020) YAVŞAKYARGITAY 3.CD (E:2017/19528 K:2018/14193 T:02.10.2018) YEDİ CEDDİNİ SİNKAF EDERİMYARGITAY 15.CD (E:2013/4610 K:2014/20670 T:08.12.2014) YEZİTYARGITAY 16.CD (E:2016/6928 K:2017/4807 T:19.07.2017) YOLSUZLUKYARGITAY 8.CD (E:2017/9234 K:2017/11414 T:16.10.2017) YÜRÜTMEYARGITAY 18.CD (E:2016/15036 K:2019/30 …

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler Devamı »

Sexting Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Sokakta Kadınların Gizlice Fotoğrafını Çekme Suç Mudur ?

Ne günlere kaldık değil mi? Soruyu bir sorunu gündeme getirmek üzere mahcup bir şekilde soruyoruz. Sokakta kadınların fotoğrafını gizlice çekmek suç mu? Ne de yakışıksız bir eylem. Bir insan başka bir insanın rızası olmadan hangi amaçla olursa olsun tırnak içinde belirtelim iyi amaçlarla bile olsa fotoğrafını çekip telefonunda saklaması uygun değildir ve aslında suç teşkil …

Sokakta Kadınların Gizlice Fotoğrafını Çekme Suç Mudur ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ceza Avukatı Tutmalı Mıyım

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir. Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Dahası mahkeme …

Ceza Avukatı Tutmalı Mıyım Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gizli Soruşturmacının Cumhuriyet Savcısı nın Emri Ve Görevlendirmesi Olmaksızın Görev Yapamayacağı Elde Edilen Delilin Ve Tutanağın Geçersiz Olması

Gizli Soruşturmacı Nedir? Gizli soruşturmacı; örgütlü suçlar, silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti vb. suçlara ilişkin yapılan soruşturmada kimliği gizlenerek gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisidir. Gizli soruşturmacı “kışkırtıcı ajan” ile karıştırılmakta …

Gizli Soruşturmacının Cumhuriyet Savcısı nın Emri Ve Görevlendirmesi Olmaksızın Görev Yapamayacağı Elde Edilen Delilin Ve Tutanağın Geçersiz Olması Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Tck Madde 214 Suç İşlemeye Tahrik

Suç İşlemeye Tahrik Suçu Hakkında Bilgilere erişebilmek, ilgili bilgileri öğrenmek ve bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilmek için avukatlarımızla görüşme yapabilmek mümkündür. TCK´nın 214. maddesinde kamu barışına karşı olan suçlar ile ilgili olan kesimde suç işlemeye tahrik suçu net bir şekilde açıklanmıştır. Bu duruma göre suç işlemek için tahrik eden kişiler 6 ay ile …

Tck Madde 214 Suç İşlemeye Tahrik Devamı »

Tutuklu Hükümlü Mahkum Simkart Cezaevi Yasak Kaçak Tehdit Şantaj Mobil Hat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Türkiye De İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi uyarınca haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan ; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından …

Türkiye De İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları Devamı »

Hacker Siber Suçlu İnternet Bilgisayar Korsan Hack Deep Web Dolandırıcı Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bilişim Suçları Gaziantep Bilişim Avukatı

Bilişim Suçu nedir ? Bilişim suçu, internet ağı ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen ve yasalar karşısında kişilerin hakkının ihlal edilmesi ya da rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle resmi olarak suç niteliği taşıyan, yasalar tarafından önceden cezalarının belirlendiği suçlardır. Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası …

Bilişim Suçları Gaziantep Bilişim Avukatı Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?