Tanıma ve Tenfiz Hukuku

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ VE ASIL KARARIN LAHEY SÖZLEŞMESİ UYARINCA ADALET BAKANLIĞINCA TEBLİĞ EDİLMESİ

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ VE ASIL KARARIN LAHEY SÖZLEŞMESİ UYARINCA ADALET BAKANLIĞINCA TEBLİĞ EDİLMESİÖzet : Dosya kapsamından yabancı mahkemece verilen asıl kararın 16.12.2009 tarihli olduğu, 02.06.2010 tarihli düzeltme kararında ise asıl karar başlığında yer alan davalı şirket temsilcisinin soyadındaki maddi hatanın düzeltildiği anlaşıldığından davacı vekilinin iddiası üzerinde durularak, düzeltme kararı ile birlikte asıl kararın da …

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ VE ASIL KARARIN LAHEY SÖZLEŞMESİ UYARINCA ADALET BAKANLIĞINCA TEBLİĞ EDİLMESİ Devamı »

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİÖzet : MÖHUK 53. maddesi uyarınca yabancı mahkeme kararının tenfizi için dava tarihinde kesinleşmiş olması şarttır. Sunulan yabancı mahkeme kararında yürürlüğe girdiğine dair şerh mevcuttur. Bilirkişi raporunda yorum suretiyle kararın kesinleşmiş olduğuna dair görüş belirtilmiş ise de, dava tarihinde kesinleşme şerhi bulunan mahkeme ilamının sunulması gerektiğinden, yabancı mahkeme ilamında yer alan, kararın …

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ Devamı »

YABANCI MAHKEME İLAMININ TENFİZİ VE TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ALACAK

Özet : Dava tarihinde kesinleşme şerhi bulunan mahkeme ilamının sunulması gerektiğinden, yabancı mahkeme ilamında yer alan, kararın yürürlüğe girdiğine dair şerh, kararın o tarihte kesinleşip kesinleşmediği konusunda tereddüt uyandırmakta olup, mahkemece davacıya hangi tarihte kesinleştiğini gösteren kesinleşme şerhini taşıyan yabancı mahkeme kararının sunulması için mehil verilmesi veya gerektiğinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe suretiyle kesinleşme …

YABANCI MAHKEME İLAMININ TENFİZİ VE TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ALACAK Devamı »

YABANCI ARABULUCULAR TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN TENFİZİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMADIĞI

YABANCI ARABULUCULAR TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN TENFİZİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMADIĞIÖzet : Uyuşmazlık; iddianın ileri sürülüş biçimine göre, yabancı hakem kararının tenfizi istemine ilişkindir. Her ne kadar davacı yan vekili, tenfizini talep ettiği kararın hakem (tahkim) kararı niteliğinde olduğunu ileri sürmüş ise de kararın dava dilekçesine ekli tercümesinde, dava konusu kararın bir “arabuluculuk kararı” olarak belirtildiği görülmüştür. …

YABANCI ARABULUCULAR TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN TENFİZİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMADIĞI Devamı »

VESAYET KONUSUNDA KARAR VERMENİN TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNDE OLUP OLMADIĞI

Özet : Alman mahkemesi tarafından Türk milli hukuku ile çatışmayacak ve hatta aynı paralelde verdiği kararın ne milli hukuka ve ne de münhasır yetki ya da kamu düzeni ile bir alakası bulunmamaktadır. 1905 tarihli ‘Kısıtlamaya ve Benzer Tedbirlere İlişkin LaHey Sözleşmesi’nin 3. ve 7. maddelerine göre; kural olarak milli hukukun ve milli Devlet mahkemelerinin yetkili …

VESAYET KONUSUNDA KARAR VERMENİN TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNDE OLUP OLMADIĞI Devamı »

Çocuk Velayet Davası Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İran Boşanma Kararının Türkiye de Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilmemiş, erkeğe üç ay süreyle geçerli olmak üzere notere başvurmak için boşanma yetkisi verilmiştir. Davacı erkek notere başvurmuş ve noter tarafından boşanma belgesi düzenlenmiştir. Bu durumda ortada yabancı mahkemece verilmiş bir boşanma kararı bulunmamaktadır. Tarafların boşanmalarına, yabancı mahkemece karar verilmeyip üç ay süreyle geçerli olmak üzere, erkeğe notere başvurmak suretiyle …

İran Boşanma Kararının Türkiye de Tanınması Ve Tenfizi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?