Calisma Alanlarimiz çalışma alanları,Gaziantep Avukat,Aile Hukuku,Uzmanlık Alanlarımız,Ceza Hukuku,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İdare Hukuku,Miras Hukuku,Tüketici Hukuku

Gaziantep Avukat Abdulkadir Akıllar: Çalışma Alanları

Profesyonel Hukuki Destek, Uzman Arabuluculuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Avukat olarak; Gaziantep başta olmak üzere Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Adana, Osmaniye gibi çevre illerde hukukun farklı dallarında sunduğumuz hizmetlerle yanınızdayız.

Hukukun karmaşık yapısı, doğru ve etkili çözümler için profesyonel rehberliği zorunlu kılar. Gaziantep Avukat Ofisimiz, aile hukukundan ceza hukukuna, iş hukukundan miras hukukuna kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Her bir hukuk dalı, kendi içinde derinlemesine bilgi ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle bir boşanma süreci sırasında, eşlerin haklarına nasıl sahip çıkabileceğini bilmek ya da ceza hukukunda bir davanın nasıl yürütüleceğini anlamak büyük önem taşır.

Biz, bu konularda hem danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunarak, müvekkillerimizin haklarını en üst düzeyde koruma altına almayı amaçlıyoruz.

Bir hukuk sorununu doğru bir şekilde ele alabilmek için, o alandaki güncel mevzuata, içtihatlarına ve pratiğe hakim olmak gereklidir.

Gaziantep Avukat Abdulkadir Akıllar olarak, sürekli eğitim anlayışı ve yeniliklere açıklıkla bu gereklilikleri yerine getiriyor, hukuki meselelerinize en doğru ve etkili çözümleri sunuyoruz.

Sizlere, yaşadığınız hukuki sorunlarda en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız. Aşağıda, Gaziantep Avukatlık Hizmetlerimizi ve uzmanlık alanlarımızı detaylı olarak inceleyebilir ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Uzmanlik Alanlarimiz çalışma alanları,Gaziantep Avukat,Aile Hukuku,Uzmanlık Alanlarımız,Ceza Hukuku,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İdare Hukuku,Miras Hukuku,Tüketici Hukuku

Uzman Olduğumuz Çalışma Alanları

Hukukun geniş ve karmaşık yapısı içerisinde, her bireyin veya kuruluşun karşılaşabileceği sorunlar ve ihtiyaçlar farklılık gösterebilir. İster aile içi bir anlaşmazlık, ister iş hayatında yaşanan bir haksızlık, isterse de miras konularındaki sorunlar olsun; her alanda doğru ve etkili bir hukuki destek sunabilmek için uzmanlaşmış olmak gerekmektedir.

Bu bilinçle, Gaziantep Avukat Abdulkadir Akıllar olarak sunduğumuz hizmetlerde, her bir hukuk dalında uzmanlık ve deneyimle hareket ediyoruz. Aşağıda, sunmuş olduğumuz hizmet alanlarına ve bu alanlarda nasıl bir destek sağladığımıza dair detayları bulabilirsiniz.

Aile Hukuku

Gaziantep Boşanma Avukatı

Aile hukuku, hem bireylerin hem de aile bütünlüğünün haklarını koruma altına almayı amaçlar. Gaziantep Aile Avukatı olarak, bu duyarlı ve hassas süreçte yanınızdayız.

Anlaşmalı Boşanma

Boşanma sürecinde eşlerin ortak kararlarıyla, hızlı ve anlaşmalı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktayız. Uzlaşma yoluyla boşanma kararı alan eşlere Gaziantep Boşanma Avukatı olarak hukuki destek ve danışmanlık sunuyoruz.

Çekişmeli Boşanma

 Tarafların anlaşmazlık içinde olduğu boşanma süreçlerinde, haklarınızın en üst düzeyde korunması için deneyimli Gaziantep Boşanma Avukatı rehberliğiyle yanınızdayız.

Çocuğun Velayeti

Çocuğun velayeti konusunda en doğru kararı almanızı sağlamak için gereken tüm hukuki süreçleri Gaziantep Boşanma Avukatı olarak sizin için yönetiyoruz.

Tanıma ve Tenfiz

Yabancı ülkede alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması süreçlerinde sizlere Gaziantep Aile Avukatı olarak hukuki destek sağlıyoruz.

Ceza Hukuku

Gaziantep Ceza Avukatı

Ceza hukuku, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almayı amaçlar. Gaziantep Ceza Avukatı olarak, hukuki süreçlerin her aşamasında müvekkillerimizin yanında olup, onlara en iyi hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Ceza davalarının karmaşıklığı, deneyimli bir avukatın rehberliğini zorunlu kılar. Biz, bu alanda yılların verdiği tecrübeyle hizmet veriyoruz.

Ağır Ceza Davaları

Gaziantep’te Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış Ağır Ceza Avukatlarımızla, ağır ceza gerektiren suçlarla ilgili dava süreçlerinde yanınızdayız. Dosya incelemesi, savunma hazırlığı ve mahkemede sizin adınıza en etkili savunmayı yapma konusunda deneyimliyiz.

Duruşma Takibi

Her adımda sizi bilgilendirerek, dava sürecindeki tüm duruşmalarınızı yakından takip ediyor, en doğru stratejilerle duruşmada sizin adınıza Ceza Avukatı olarak savunma yapıyoruz.

Soruşturma Takibi

Suç iddiasıyla başlatılan soruşturma sürecinde, sizin haklarınızın korunması adına Ceza Avukatı olarak gerekli tüm hukuki işlemleri gerçekleştiriyor, soruşturma sürecini yakından izliyoruz.

Kovuşturma Takibi

Soruşturma sonrası dava aşamasına geçildiğinde, Ceza Avukatı olarak kovuşturma sürecini de yakından takip ediyor, dava dosyasındaki tüm evrakları inceliyor ve savunma stratejisi oluşturuyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Gaziantep İşçi Avukatı,  Gaziantep İşveren Avukatı

İş hayatı, hem işçiler hem de işverenler için karmaşık hukuki süreçler ve sorumluluklar içerir. Gaziantep İşçi Avukatı ve Gaziantep İşveren Avukatı olarak, bu süreçlerde sizin yanınızdayız, haklarınızı ve menfaatlerinizi korumak için gereken tüm hukuki desteği sağlıyoruz.

İşçi Hakları ve Tazminat Talepleri

İşten ayrılma, kıdem, ihbar tazminatı ve iş kazaları sonrası haklarınızla ilgili danışmanlık hizmeti sunarak, haklarınızın korunmasını ve olası hak kayıplarınızın önlenmesini sağlamaktayız. İşçi sağlığı, iş güvenliği ve tüm tazminat taleplerinizde deneyimli ekibimizle sizin yanınızdayız.

İş Sözleşmeleri ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları

İş sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi ve feshedilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunuyor, iş hukuku uyuşmazlıklarında sizin yanınızda oluyoruz.

İşveren Danışmanlığı

İşverenler için iş hukuku mevzuatına uygun iş sözleşmeleri hazırlama, işçi-işveren uyuşmazlıklarını önleme ve çözümleme konularında danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Sosyal Güvenlik Hukuku

SGK ile ilgili uyuşmazlıklar, emeklilik, malullük, ölüm, hastalık ve doğum yardımları gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

İdare Hukuku

Gaziantep İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, kamusal faaliyetleri düzenleyen ve bireylerin kamuya karşı haklarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Gaziantep İdare Hukuku Avukatı olarak, bu alandaki hukuki süreçlerde ve uyuşmazlıklarda sizin yanınızdayız.

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma yapılmadan taşınmazınız üzerinde fiili bir müdahalede bulunulduysa, bu durumda haklarınızın korunması için hukuki destek sağlamaktayız.

Haksız Fiil

İdarenin hukuka aykırı eylem ve işlemleri sonucu doğan zararlarınız için hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunuyoruz.

İdarenin İhmali

İdarenin görevlerini yerine getirmemesi veya eksik getirmesi sonucunda oluşan zararlarınız için hukuki yollara başvurarak haklarınızın korunmasını sağlamaktayız.

Memuriyet

Memur olma hakkı, atanma, nakil, terfi, disiplin cezaları gibi memuriyetle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunarak, memuriyet hukukundaki haklarınızın korunmasını amaçlıyoruz.

Miras Hukuku

Gaziantep Miras Avukatı

Miras hukuku, kişinin ölümü ile birlikte malvarlığının nasıl paylaşılacağını düzenleyen ve miras bırakanın son iradesini hayata geçirmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Gaziantep Miras Hukuku Avukatı olarak, bu alandaki hukuki süreçlerde ve uyuşmazlıklarda sizin yanınızdayız.

Ortaklığın Giderilmesi

Miras bırakanın malvarlığının birden fazla kişi arasında paylaşılamaması durumunda, ortaklığın giderilmesi sürecinde sizlere hukuki destek sunmaktayız.

Mal Paylaşımı

Miras bırakanın malvarlığının mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaşılması için gereken hukuki işlemleri ve süreçleri yönetiyoruz.

Vasiyetname

Vasiyetnamenin hazırlanması, geçerliliği ve uygulanması konularında danışmanlık hizmeti sunarak, son iradenizin hukuka uygun bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktayız.

Tasarrufun İptali

Miras bırakanın son iradesine aykırı olarak gerçekleştirilen tasarrufların iptali için gerekli hukuki süreçleri yönlendiriyor ve temsil hizmeti sunuyoruz.

Tüketici Hukuku

Gaziantep Tüketici Avukatı

Tüketici hakları, bireylerin satın aldığı mal veya hizmetlerle ilgili yaşadığı mağduriyetleri önleme ve çözme amacını taşır. Gaziantep Tüketici Avukatı olarak, haklarınızın korunması ve bu süreçte hukuki destek almanız için yanınızdayız.

Ayıplı Mal ve Hizmetler

Satın aldığınız mal veya hizmetin ayıplı veya eksik olması durumunda tüketicinin haklarını bilmesi ve bu hakları nasıl kullanabileceği konusunda Gaziantep Tüketici Avukatı olarak danışmanlık sunuyoruz.

Faizsiz Ev Sorunları

Faizsiz ev alımı gibi popüler ancak bazen tüketicinin mağdur edildiği sistemler hakkında bilgi ve hukuki destek sağlıyoruz. Bu konudaki mağduriyetlerinizi en aza indirebilmek için Gaziantep Tüketici Avukatı olarak hizmetinizdeyiz.

Garanti Kapsamında Ürün İadeleri

Ürünlerin garanti kapsamında iade edilmesi, değiştirilmesi veya tamir edilmesi konularında tüketicinin haklarını ve bu haklara nasıl ulaşabileceğini Gaziantep Tüketici Avukatı olarak sizlere aktarıyoruz.

Tüketici Sözleşmeleri

Tüketici sözleşmelerinin içeriği, tüketicinin hakları ve bu haklara nasıl ulaşabileceği konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Uzman Arabuluculuk Hizmetleri

Gaziantep Uzman Arabulucu

Arabuluculuk, taraflar arasında uyuşmazlık durumunda tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması yöntemidir. Gaziantep Uzman Arabuluculuk Hizmetleri olarak, bu alandaki hukuki süreçlerde ve uyuşmazlıklarda sizin yanınızdayız.

Ticari Zorunlu Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturulmasında sizlere rehberlik ediyoruz.

İş Hukuku Zorunlu Arabuluculuk

İş hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların, mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk yöntemiyle çözümlenmesi süreçlerinde yanınızdayız.

Tüketici Hukuku Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici hukuku uyuşmazlıklarının, mahkemeye başvurmadan önce arabuluculukla çözüme kavuşturulması konusunda deneyimli ekibimizle sizlere destek sunuyoruz.

İhtiyari Arabuluculuk

Tarafların kendi istekleriyle başvurabileceği, anlaşmazlıkların gönüllü olarak arabuluculuk yöntemiyle çözümlendiği süreçlerde, sizlere rehberlik ediyor ve destek oluyoruz.

Uzman Avukatlar Tarafından Hazırlanan Makaleler

Gaziantep Ceza Avukatı, Gaziantep Boşanma Avukatı, Gaziantep İşçi Avukatı, Gaziantep Miras Avukatı, Gaziantep İdare Hukuku Avukatı, Gaziantep Tüketici Avukatı ve Gaziantep Uzman Arabulucu tarafından yazılan hukuki makalelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

BlRlNCi KISIM BIRiNC1 BOLUM Dava ve Takiplerin Dipndaki Hukuki Yardimlarda Odcnccek crit 1. Buroda sdzlii dani ma (ilk bir saate kadar) 2.100,00 TL   Takip eden her saat izin 1.300,00 TL 2. $agri iizerine gidilen yerde sozlii dani ma (ilk bir saate liadar)                               4.800,00 TL   Takip eden her saat

Yazının Devamı »
Is Hukuku çalışma alanları,Gaziantep Avukat,Aile Hukuku,Uzmanlık Alanlarımız,Ceza Hukuku,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İdare Hukuku,Miras Hukuku,Tüketici Hukuku
İş Hukuku
gaziantep.avukat

İŞVEREN GEÇMİŞTE İŞÇİYE ÖDEDİĞİ İKRAMİYEYİ KESEBİLİR Mİ ?

İşyerlerinde yaygın olarak karşılaşılan uygulamalardan biri olan ikramiyeler, işçilere iyi çalışmalarının karşılığında verilen özel ödemelerdir. Ancak, işverenin keyfi bir şekilde ikramiye ödemeyi reddetmesi durumunda hukuki yaptırımlar ve işçilerin hakları nelerdir? Bu konuya Yargıtay içtihatlarına dayanarak yakından bakalım. Öncelikle ikramiye kavramını daha detaylı inceleyelim. İkramiye, iyi çalışma sonucu verilen bir ödül

Yazının Devamı »
Aile Hukuku Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanma Gaziantep Boşanma Avukatı Nafaka Velayet
Aile Hukuku
gaziantep.avukat

Boşanma Davalarında Avukatın Tecrübeli Olması Önemli Mi?

Bu makalede boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın önemi vurgulanmıştır. Mahkeme sürecini yönlendirme, müzakere yetenekleri, hukuki belge hazırlığı ve strateji geliştirme gibi alanlarda deneyimli avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken etkili bir şekilde hukuki sorunları çözerler.”

Yazının Devamı »
İdare Hukuku Avukatı
İdare Hukuku
gaziantep.avukat

İdare Hukuku Avukatı’nın Görevleri ve İşleyişi: Vatandaşları İdari İşlemlere Karşı Koruma

İdare Hukuku Avukatlarının Görevleri ve İşleyişi: Vatandaşları İdari İşlemlere Karşı Koruma başlıklı makalede, İdare Hukuku’nun tanımı, İdare Hukuku Avukatlarının görevleri, İdari İşlemlerin İncelenmesi, İdari Dava ve Danıştay Başvuruları, Kamu İhale Hukuku Danışmanlığı gibi önemli konular ele alınmıştır. Ayrıca, İdare Hukuku Avukatlarının sahip olması gereken yetkinlikler, hukuki bilgi ve deneyim, kamu

Yazının Devamı »
İş Hukuku Makaleleri
İş Hukuku
gaziantep.avukat

İşyerinde Sigara İçen İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir Mi ?

Türkiye’de işyerinde sigara içen bir işçinin tazminatsız işten çıkarılabilme durumu oldukça sınırlıdır. Türk İş Kanunu’na göre, işverenler işçileri haklı bir neden olmadan tazminatsız olarak işten çıkaramazlar. Ancak işverenler, işyeri politikaları gereği sigara içme yasağına uymayan bir işçiyi uyarma ve disiplin sürecine tabi tutma hakkına sahiptirler. İşverenlerin işçiyi işten çıkarma kararlarını

Yazının Devamı »
İş Hukuku Makaleleri
İş Hukuku
gaziantep.avukat

Bir İşçinin Hakları Nelerdir?

Bir işçinin hakları, çalışma koşullarını düzenleyen yasalar, sözleşmeler ve toplumsal normlar çerçevesinde belirlenir. İşçi hakları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak işçilere aşağıdaki temel haklar tanınır: Bu maddeler, temel işçi haklarını kapsamlı bir şekilde özetlemektedir, ancak ülke yasalarına, toplumsal normlara ve sektörel düzenlemelere göre detaylar değişebilir. İşçi haklarına ilişkin

Yazının Devamı »

Sosyal Medya Hesaplarımız

Call Now

Whatsapp
1
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?