Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Nedir ?

Vergi hukuku, kamu hukuku dallarından biri olarak kendini göstermektedir. Bu durum içinde yer alan kısımlarda devlete ait mali faaliyetlerin kişiler açısından hukuki kısmı incelenmektedir. Mali hukuk dallarından biri olarak alt kısımda incelenen bir daldır. Burada mali hukuk olarak vergi hukuku ve harcama hukuku olarak ayrılan bölümler ile bütçe hukuku olarak ayrılan bölümlerde inceleme söz konusu …

Vergi Hukuku Nedir ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI

Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır. Zamanaşımı  özel  hukukta ve kamu  hukukunda önemli bir yeri olan  müessesedir.  Zamanaşımı vergi hukuku  uygulamasında önemli  bir kurum olup; vergi borçları  yönünden  213 sayılı VUK’ nun 113. maddesinde ve kamu  alacakları  açısından ise,  6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesinde düzenlenmiştir.   VUK’ nun 113. maddesine göre, …

VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI Devamı »

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMA

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMAVERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TÜM TAKİP YOLLARI TÜKETİLMEDEN İLGİLİ KİŞİNİN KANUNİ TEMSİLCİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HAKKINDA 213 sayılı Kanunun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları …

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMA Devamı »

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN KAMU BORÇLARI İÇİN ÖNCE ŞİRKETE, SONRASINDA KANUNİ TEMSİLCİYE GİDİLİR

KonyaBölge İdare Mahkemesi1. Vergi Dava Dairesi Esas : 2020/514Karar : 2020/553Karar Tarihi : 14.7.2020 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının, Tasfiye Halinde İ. Uluslararası Gıda Ticaret Limited Şirketinden tahsil edilemeyen kamu alacakları için kanuni temsilci sıfatıyla banka hesabı üzerine konulan e-haciz işleminin iptali istemiyle açtığı davada; asıl borçlu şirketten alınabilme imkanı kalmayan ve usulüne uygun olarak kesinleştiği …

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN KAMU BORÇLARI İÇİN ÖNCE ŞİRKETE, SONRASINDA KANUNİ TEMSİLCİYE GİDİLİR Devamı »

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Gerekir

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması GerekirDanıştay9. Daire Esas : 2016/4386Karar : 2019/292Karar Tarihi : 13/02/2019  Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. Tetkik Hakimi ……………..‘in Düşüncesi :Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. maddesinin 3. fıkrasında; “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, …

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Gerekir Devamı »

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gaziantep

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gaziantep 2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30643 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİGENEL HÜKÜMLERAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, …

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gaziantep Devamı »

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi; 29 Aralık 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30640 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TARİFEMADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına …

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?