Gaziantep’in En İyi İş Hukuku Avukatı

Fazla mesai Market Çalışanı Çalışan Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep’in En İyi İş Hukuku Avukatı

Her meslekte olduğu gibi mensubu olmaktan gurur duyduğumuz AVUKATLIK mesleğinde de en iyi olmak, bizleri seçen, bizimle çalışmak isteyen müvekkillerin sorunlarına çözüm üretebilmek için;

 • Sürekli olarak kendimizi yenilemek,
 • Bilgilerimizi tazelemek,
 • Bilişim kaynaklarından etkili bir şekilde faydalanmak için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz.

Bu uğraşıyı Gaziantep’te en iyi avukat olmak için değil, üstlendiğimiz işlerin hakkını vermek ve mesleğimiz icabı yapmak zorunda olduğumuz işimizi sevmemiz gereğidir.


Diğer yandan en iyi avukat şeklinde bir niteleme yapmak da ne derece doğrudur? Hangi alanda en iyi avukatı aramaktayız? En iyi ceza avukatı mı? Yoksa en iyi ağır ceza avukatı mı? Veya en iyi iş hukuku avukatı mı? Yoksa en iyi bilişim avukatı veya en iyi boşanma avukatı mı?

Avukat denildiğinde daima en iyi aranır. En iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak istenir. Doğru olanda tabi ki budur. Ekmeğimizi dahi seçerken en iyisini seçmeye, doktorumuzu seçerken tecrübeli ve en iyisini seçmeye çalışan insanoğlu tabikî avukatını da seçerken en iyi avukatı seçmek için bir düşünce içine girer.

Ancak şu hususu önemle belirtmekte fayda vardır. Ülkemizde avukatlık alanında ihtisaslaşma durumu yoktur. Bu nedenle de avukatlık mesleğini yapan her avukat genel olarak her alandan davalar üstlenebilmektedir.

Bunu engelleyen/düzenleyen bir uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Tıpta TUS gibi sınavlarla uzmanlığa doğru ilk adımlar atılırken avukatlık mesleğinde böyle bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca iyi avukat, en iyi avukat diye bir ayrım yapmak doğru olmadığı gibi her avukatın kendilerine göre daha iyi olduğu, daha bilgili olduğu veya daha çok emek ayırdıkları konular olabilir. Unutulmaması gereken önemli bir hususta, dünyanın en iyi avukatı diye tabir edilen bir avukat bile dava kaybedebilir.

Sosyal konularda ve davalarda bir çok değişken bulunduğu için kesin bir sonuç ifade etmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla avukatlar da şu davayı %100 kazanırım diyemez, dememelidir. Hukukun verdiği bir hak varsa bu haktan faydalanmak üzere gerekli çalışmayı yapmak ve en iyi sonucu elde etmek için zamanında ve doğru adımları atarak çalışılması gerekmektedir.


Gaziantep’de yaşıyorsanız ve iş hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği iş hukuku avukatı Gaziantep ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde iş hukuku avukatı Gaziantep çevre illere de hizmet verebilmektedir.

gaziantep avukat 1

İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

İş hukuku avukatı, diğer adıyla iş hukuku avukatı, çalışmalarını müvekkili lehine hüküm çıkartmak için sürdürür. Onun aleyhine delil olabilecek unsurlara dayanmaz. Kanuni çerçevede müvekkilinin hak kaybına uğramasına mani olur.

İş hukuku alanında işçi ile işveren arasında doğacak ihtilaflar çok çeşitli olabilir. İş hukuku avukatı bu kapsamda;

 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacak davalarını takip eder
 • İşe iade davası açar ve gerekli savunmalarda bulunur,
 • Haklı nedenle fesih yapılabilmesi için istifayı hukuki zeminde gerçekleştirir
 • Maaşı ödenmeyen işçinin ücret alacağı için alacak davası açar
 • Maaşı ödenmeyen işçinin istifasını hukuka uygun şekilde yapmasını sağlar
 • Grev ve lokavta ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlar
 • İş sözleşmeleri hazırlayarak işçi veya işveren aleyhine kullanılabilecek açıkların olmasını engeller
 • Fazla mesai ödenmemesi durumunda bunun için gerekli prosedürü işletir
 • SGK’nın gerçek bedel üzerinden yatırılmıyor olması durumunda yahut işçinin haberi olmadan giriş-çıkış yapılması durumunda gerekli hukuki prosedürü işletir
 • İşçiye veya işverene çekilmesi gereken ihtar ve ihbarları hukuka uygun ve süresi içinde gönderir
 • İş kazası dolayısıyla açılacak tazminat ve diğer davaları açar ve takib eder
 • Kötü niyet tazminatı ve sendikal tazminat davalarına bakar
 • İş hukuku ile ilgili açılacak davalardan önce zorunlu arabulucu sürecini yönetir.
 • İş mahkemesi avukatının faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. İşçinin veya işverenin iş sözleşmesine ilişkin her türlü uyuşmazlıkta temsil ve danışmanlık hizmeti sağlar.

İşçilik Alacakları

İşçi hakları bakımından iş hukukunda, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai davası, işe iade davası ve benzeri tüm dava türlerini yürütmektedir. Aynı zamanda ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin ve yıllık izin ücretlerinin alınması için davalar açmaktadır. Gaziantep işçi avukatı olarak işçilik alacakları davalarına bakmaktayız.


İşverenlere Yönelik İş Hukuku Hizmetleri

İşverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerine ek olarak düzenlenmesi gereken fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izin belgeleri, devamsızlık tutanakları, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi iş ve işlemlerini de işveren avukatı olarak gerçekleştirmektedir. İş sözleşmelerinin feshedilmesi, işçilere gönderilecek hukuki metinlerin düzenlenmesi işleri de bu kapsamdadır.

Yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmesi, müvekkillerle iletişim halinde olmakta ve bu konuda iş yerinde yapılması gereken tüm yasal düzenlemelerden işverenleri haberdar etmektedir. Eş zamanlı olarak işyerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi için işveren büromuz tarafından verbis sistemine kayıt ve gerekli hukuki metinlerin hazırlanması başta olmak üzere tüm KVKK hukuku desteği büromuzla koordineli olarak yürütülmektedir.

gaziantep avukat 5

İş Kazası

İş kazaları ne yazık ki ülkemizde sıklıkla görülen ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır


İş Hukuku’nda Arabuluculuk

Hem işçi hem de işveren açısından iş ilişkisinin kurulmasıyla başlamak üzere, iş ilişkisinin devamında ve sona ermesinde arabuluculuk son derece önemlidir. Özellikle uyuşmazlık meydana gelmeden önce işçi avukatından yahut işveren avukatından arabuluculuk hizmeti almak her iki taraf açısından da sorunun en kısa sürede çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. 01.01.2018 tarihi itibariyle iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olmuştur. Bu maksatla işçi alacağı davası ve işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Gaziantep’te bulunan avukatlık Ofisimiz gerek ihtiyari arabuluculuk gerekse zorunlu arabuluculuk alanların hizmet vermekte. İş Hukuku alanında da uzman arabulucumuz ofisimizde mevcuttur.


İş Hukuku Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Iş mahkemesi avukatlık ücreti ne kadar?

Her avukat alacağı yüzdeyi kendisi belirliyor. Elbette yasalar bunun belli bir miktar arasında kalması için kısmi bir sınırlama belirlemiş bulunuyor. Bu sınırlama kapsamında avukatlar iş davalarında müvekkilleri ile yüzde 15 ila 25 arasında olan bir tutarda anlaşamaya varıyor.

İş hukuku dalları nelerdir?

Bundan ötürü de iş hukuku aslında bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dalda incelenmektedir. Bununla birlikte toplu iş hukuku da sendikalar hukuku mücadelesi hukuku ve toplu iş hukuku olarak sınıflandırılmaktadır.

Kaç tane iş kanunu var?

Aslında elbette ki sadece bir tane İş Kanunumuz vardır ki, o da 4857 sayılı İş Kanunudur. Ancak bu kanundan bir önceki kanun olan 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi yürürlükten kaldırılmamıştır ve halen geçerlidir.

İş türleri nelerdir?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi. …
Belirli Süreli İş Sözleşmesi. …
Tam Zamanlı İş Sözleşmesi. …
Yarı (Kısmi) Zamanlı İş Sözleşmesi. …
Çağrı Üzerine Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme. …
Uzaktan Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme. …
Deneme Süreli İş Sözleşmesi. …
Takım İş Sözleşmesi.

Bir işçinin hakları nelerdir?

İşçinin İş sözleşmesi Dolayısıyla Ücret Alma Hakkı Vardır.
İşçinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Korumasından Yararlanma ve Bunu İşverenden Talep Etme Hakkı Vardır.
İşçi, İşyerinde Çalışan Diğer İşçilerle Eşit Haklara Sahiptir ve Aynı Muameleye Tabi Olma Hakkı Vardır.

Fesih kaça ayrılır?

Fesih ile sona erme, süreli fesih ve süresiz fesih olarak ayrılır. Süre olarak ifade edilen, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki ihbar süresidir. Süresiz fesih ise, uygulamada haklı nedenle fesih olarak da bilinmektedir.

Sözleşme süresi ne kadardır?

Özetle, sözleşme işin niteliğine göre bir süreye tabi olabilir. Bu süre 3 ay da olabilir, 1 yıl da, 5 yıl da. İşçi ile işverenin kendi iradeleri ile belirli süreli iş sözleşmesi kurmaları mümkündür, ama süreyi belirlemek konusunda işin niteliğine bağlıdırlar.

Hangi hallerde tazminat ödenmez?

İşçinin işveren veya onun aile bireylerinden biri hakkında şeref ve onurunu rencide edecek kötü sözler söyler veya davranışlarda bulunursa veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunursa işveren iş akdini fesheder ve işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşten çıkarılma sicile işler mi?

İşçi hakkında tutulan tutanaklar sicile işler mi? Elbette işlemez; çünkü böyle bir sicil yoktur. Yani işçi hakkında işyerinde tutulan tutanakların, işçinin işten ayrılış sebeplerinin, aldığı maaşın vb. bilgilerin yazılı olduğu bir sicil yoktur.

1 yıl kıdem tazminatı ne kadar?

2020 yılının ilk yarısına göre işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir. Yani bir yıl kıdem süresi bulunan bir işçiye 2020 yılının ilk yarsında ödenecek tazminat 6.730,15 TL yi geçemeyecektir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

 • Mersin İşçi Avukatı
  Mersin  avukat olarak iş mahkemesi avukatı, işçi avukatı, iş kazası avukatı ve iş davası avukatı hizmeti sunuyoruz. Bir işçi ile […]
 • Kayseri İşçi Avukatı
  İş hukuku avukatı, işçi ile işveren arasında anlaşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken avukattır. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda işçiler veya işverenler iş […]
 • Mardin İşçi Avukatı
  Mardin İş Hukuku Avukatı İş hukuku, işçi ve işveren arasında çalışma yaşamından doğan ilişkileri ele alır. İş hukuku kapsamında işçinin […]
 • Adana İşçi Avukatı
  İş avukatı nedir ve hangi davalara bakar? Adana işçi avukatı, 4857 sayılı iş kanunu ve çalışanların hakları kanunu mevzuatlarında belirlenen […]
 • İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞVERENİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ PAYLAŞIM YAPMASI
  Klavye klavye söyle bana var mı benden daha akıllısı ve cesuru bu dünyada ? Klavye dile gelir ; Olur mu […]

✅ Gaziantep işçi avukatı✅ Gaziantep avukatı
✅ Gaziantep iş hukuku avukatı✅ Gaziantep işçi arabulucu
✅ Gaziantep işçilik alacakları avukatı✅ Gaziantep iş mahkemesi
✅ Gaziantep işveren avukatı✅ Gaziantep online danışman

Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
KALEM2254
GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
KALEM2260
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
KALEM2267
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
KALEM2232
GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
KALEM2274
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
KALEM2815
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
KALEM2752
GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
KALEM2805
GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
KALEM6072
GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
KALEM6438
GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
KALEM6082
GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
KALEM2396
GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
KALEM2547
GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
KALEM2181
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
KALEM2387
GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
KALEM2667
GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
KALEM2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
KALEM2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
KALEM2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
KALEM2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
KALEM2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
KALEM2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
KALEM2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
KALEM2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
KALEM2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
KALEM2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
KALEM2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
KALEM2312
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
KALEM2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
KALEM2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
KALEM2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
KALEM2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
KALEM2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
KALEM2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
KALEM2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
KALEM2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
KALEM2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
KALEM2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
KALEM2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
KALEM2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
KALEM3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
KALEM3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
KALEM2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
KALEM2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
KALEM2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
KALEM2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
KALEM2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
KALEM2785
GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
KALEM2552
GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
KALEM2425
GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
KALEM2192
GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
KALEM2199
GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
KALEM2372
GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
KALEM2214
GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
KALEM4123
GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
KALEM4117
GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
KALEM4114
GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
KALEM4106
GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
KALEM4097
GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
KALEM4092
GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
KALEM4080
GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
KALEM4073
GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
KALEM4524
GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
KALEM4512
GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
KALEM4313
GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
KALEM4303
GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
KALEM4291
GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
KALEM4283
GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
KALEM4277
GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
KALEM4264
GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
KALEM4258
GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
KALEM4257
GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
KALEM4382
GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
KALEM4377
GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
KALEM4367
GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
KALEM4506
GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
KALEM4388
GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
KALEM4327
GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
KALEM4224
GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
KALEM4211
GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
KALEM4201
GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
KALEM4198
GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
KALEM4190
GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
KALEM4162
GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
KALEM4238
GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
KALEM4365
GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
KALEM4360
GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
KALEM4346
GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
KALEM4343
GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
KALEM4337
GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
KALEM2445
GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
KALEM2448
GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
KALEM2153
GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
KALEM4567
GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
KALEM4547
GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
KALEM4528
GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
KALEM4179
GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
KALEM4171
GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
KALEM4041
GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
KALEM4034
GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
KALEM4695
GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
KALEM4020
GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
KALEM4005
GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
KALEM4002
GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
KALEM4688
GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
KALEM4054
GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
KALEM4686
GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
KALEM4876
GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
KALEM2175
GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
KALEM4653
GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
KALEM4434
GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
KALEM2627
GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
KALEM2103
GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
KALEM2846
GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
KALEM2430
GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
KALEM2287
GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
KALEM2847
GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
KALEM2511
GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
KALEM2507
GAZİANTEP ESAS BÜROSU
GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
KALEM2492
GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
KALEM2409
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
KALEM2581
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
KALEM2582
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
KALEM2044
GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
KALEM2433
GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
KALEM2110
GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
KALEM2092
GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
KALEM3061
GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
KALEM2502
GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
KALEM2113
GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
KALEM2117
GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
KALEM2136
GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
KALEM2141
GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
KALEM3501
GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
KALEM3133
GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
KALEM2684
GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
KALEM4441
GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
KALEM2126
GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
KALEM3041
GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
KALEM4657
GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
KALEM4723
GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
KALEM4167
GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
KALEM4452
GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
KALEM2096
GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
KALEM2575
5/5 - (1)

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?