Gaziantep İşçi Mahkemesine Bakan Avukat

İş Davaları

» İş akdinin feshi davaları
» İşe iade davaları
» İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
» İş kazasından doğan tazminat davaları
» Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
» Sigortalılığın tespiti davaları
» Sözleşmenin yorumlanması davaları,
» İş sözleşmelerinin feshi,
» Sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
» Toplu İş Sözleşmesine dair incelemelerin ve denetimlerin yapılması
» İş hukuku alanına ilişkin ibranameler, ihtarnameler bunların düzenlenmesi
» İş hukuku alanına ilişkin gönderilen ihtarnamelere cevap oluşturulması
» İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
» İşçinin davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
» İşçiye ait her türlü özlük dosyasının denetimi,
» İşçi ve işverenin yükümlülükleri hakkında tarafların bilgilendirilmesi
» İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ve benzeri konularda hizmet vermekteyiz.

İŞ HUKUKU

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkanı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacıyla kanunlar çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan yapısıyla dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Gerek İş Mahkemeleri gerekse de Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla işçi lehine hüküm vermekte çekinmemektedir.

issizlik odenegi

KİMLER İŞ KANUNUNA TABİDİR ? KİMLER İŞ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR  ?

            İş Kanunu, bu kanunun kimlere uygulanıp kimlere uygulanmayacağını 1. ve 4. maddede belirtmiştir. İş Kanunu’nun 1. maddesine göre ; ‘4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmasızın uygulanır’ diyerek İş Kanunu’nun kapsama alanı belirtilmiştir. İş Kanunu 4. maddesinde İş Kanunu’nun uygulanmayacağı iş ve iş ilişkileri belirtilmiştir. Bu iş ve iş ilişkileri şunlardır :

 • Deniz ve hava taşıma işleri
 • 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri-işletmeler,
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 • Bir ailenin üyeleri ve 3. derecede dahil olmak bu dereceye kadar tüm hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 • Ev hizmetlerinde,
 • İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
 • Sporcular hakkında,
 • Rehabilite edilenler hakkında,
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,

İş kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Fakat yukarıda genel kapsamıyla belirtilmiş olan iş alanları içerisinde de istisnai hükümler yer almakta ve İş Kanunu bu alanlarda da uygulanmaktadır.

İş Davalarında Alacakların İspatı

İşçiler, işverenlere alacakları üzerinde dava açtıkları zaman iş hukuku içerisinde belirlenmiş olan ilkeler ve esaslar doğrultusunda işçinin lehine doğacak sonuçların ortaya çıkması sağlanmaya çalışılır. Bu nedenle iş hukukunu ilgilendiren davalar söz konusu olduğunda iddiaları ispatlamakla yükümlü olan taraf işveren tarafı olmaktadır. Ancak zaman zaman işçinin de ispat yükümlülüğünü ortaya çıkaran bazı durumlar söz konusu olabiliyor.

Örneğin, bir işçi haksız bir gerekçeyle iş sözleşmesinin feshedildiği konusunda dava açtığında bu durumu ispatlamak işverene ait olurken eğer işçi farklı bir gerekçeden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiğini düşünüyorsa bu durumu ispatlamak da işçinin yükümlülüğüne kalmaktadır. Buna ek olarak işçinin ispat sırasında tanıklar kullanarak mesai saatleri, işe gelip gelmemesi, tatil süreleri konusunda da deliller ortaya koyabilmesi mümkün olmaktadır. İspatın hangi sınırlarda neleri kapsadığının iyi bir şekilde bilinmesi için bir avukattan yardım alınabilir.

İş Davalarının Süreci – İş Davaları Ne Kadar Sürer

Çalıştığı iş yerinde görevi altında bulunduğu işverenle arasındaki her türlü ilişki konusunda bir sorunun ortaya çıkması halinde işçiler başta alacaklarının tahsili olmak üzere çeşitli konularda iş mahkemelerine başvurarak dava açabilmektedirler. Kıdem ve ihbar tazminatlarının en sık görülen davalar olduğu dikkate alınırsa işçilerin maddi açıdan yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesinde bu davaların büyük bir katkısı bulunmaktadır.

İş hukuku İş davalarının konusunun ne olduğuna ve mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak iş mahkemesinde görülen davaların sonuçlanma süreleri değişiklik göstermektedir. Ancak bu davalar için ortalama süre 8 ile 12 ay arasında değişmektedir. İşverenler için bu süreler büyük bir sorun teşkil etmese de işçiler açısından yaşanan maddi kayıpların karşılanması adına en kısa sürede tazminat davası açarak sonuçlarını elde etmek oldukça avantajlı olacaktır.

Terazi, Adalet, Hukuk, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İş Kanunu’nda Düzenlenmiş İşçinin Hakları Nelerdir?

İş Kanunu’nda işçinin hakları, farklı durumlar itibari ile düzenlenmiştir. İşçinin işten çıkarılma durumlarında talepte bulunabileceği hakları ve iş kazasına uğradığında yine talepte bulunabileceği farklı hakları vardır. İş akdinin haksız feshi durumunda işçi;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • İşe iade davası

Haklarından yararlanabilecektir. Nitekim söz konusu davaları açabilmek adına gereken bir yasal süre bulunur. İşe iade davalarının zaman aşımı süresi 1 ayda sona ermektedir. Bu nedenle İş Kanunu danışma – İş Hukuku arabulucu seçeneklerinden faydalanmak, işçi ve işveren için süreçte olası bir hak kaybının önüne geçecektir. Aynı zamanda bu, zorunlu hale getirilmiştir.

İşçinin iş kazası geçirmesi durumlarında, talepte bulunabileceği;

 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma Hakları bulunur.

İş Hukuku Avukatı ve Arabulucuk Süreci

Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Hukuku Avukatı Ankara konusu içinde yer alan önemli hususlardan birisi İşçinin Tazminat haklarının alınmasında ki başlangıç süreci olan arabuluculuk başvurusunun nasıl yapılacağı ve sonuçlarının neler olacağıdır.

İş hukuku alanında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi yasalaşarak yürürlüğe girecek. İş mahkemesine işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ve işe iade talepleri için,  işveren ise alacakları ile varsa tazminat kalemleri nedeniyle önce arabulucuya başvurulacak, sonuç alınmaması durumunda dava açabilmektedir.

Arabuluculuk, iş davalarında artık zorunlu dava şartı kabul edilmiştir. Zorunluluk dışında tutulan iş kazalarıyla meslek hastalıklarından dolayı maddi veya manevi tazminat davaları ile rücu davalarında kapsam dışında tutulmuştur.

Arabuluculuk başvuru süreci kısaca şu şekilde olmaktadır. Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Merkezlerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Arabuluculuk merkezine forum doldurarak, adı soya adı adres ve iletişim bilgiler ile karşı tarafın bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri bildirilir.

Başvuru forumunda, arabulucuya başvuru sebebi de belirtilir. Bu aşamadan sonra arabulucu toplantı günü verilir.  İşçi veya avukatı toplantı günü toplantıya katılarak anlaşma zemini oluşturulur.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?