Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Medeni Hukukumuzda taraflar boşanma taleplerine göre 2 türlü şekilde boşanabilirler. Boşanmak iradesi ile birlikte boşanmanın nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı konularında anlaşan taraflar anlaşmalı olarak boşanırlar. Bu konuların herhangi birinde anlaşmazlığa düşen taraflar çekişmeli olarak boşanırlar. Taraflardan sadece birinin boşanmak isteyip diğerinin boşanmak istemediği hallerde de dava çekişmeli olarak görülür. Çekişmeli boşanma davasında evlilik süresi önemli değildir. Bir gün evli kalan kişide boşanma davası açabilecekken 50 yıldır evli olan kişide boşanma davası açabilecektir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır?

Çekişmeli boşanma davalarında usul ve esas şartları Kanun’a tabi olup davanızın reddedilmemesi için önemlidir. Taraflar boşanma veya boşanmaya bağlı konularda anlaşamamış ise davalarının çekişmeli olarak görüleceğini ifade etmiştik. Eşlerden biri boşanma avukatı vasıtasıyla veya şahsen dava açabilir. Dava dilekçenizde boşanma sebeplerinize, eşinizden taleplerinize yer vermeniz gerekir. Çekişmeli boşanma davası dilekçeniz açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Boşanma sebeplerine yer verirken uzun bir anlatım yerine önemli olan konulara yer verilmelidir. Mümkünse taleplerinizin gerekçesi olan hukuk maddeleri ve dava konunuza ilişkin lehinize olan Yargıtay kararları da dilekçenizde olmalıdır. Dava sürecinde tanık dinletecek iseniz muhakkak tanıklarınızın şahit olduğu konular dava dilekçesindeki boşanma sebeplerinde yer almalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında süreç nasıl işler?

Taraflardan biri boşanma davasını açarak boşanma sürecini başlatır. Boşanma davası açan taraf mahkeme sürecinde avantajlı ya da dezavantajlı değildir. Önemli olan dava dilekçesindeki iddiaları ispatlayabilmektir. Dilekçenin karşı tarafa tebliği ile birlikte karşı taraf için cevap hakkı doğar. Her iki tarafta ikişer dilekçe sunduktan sonra mahkeme ön inceleme yapar. Ön inceleme dosya üzerinden yapılabileceği gibi duruşma açılarak da yapılabilir. Duruşma açılır ise tarafların gireceği ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır.

Ön inceleme duruşmasında ; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya (dava türüne göre) arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. Çekişmeli boşanma davalarındaki ön inceleme duruşmasında taraflara boşanma isteklerinin devam edip etmediği sorulacaktır.

Ön inceleme duruşmasından sonra tarafların dilekçede belirtmiş oldukları boşanma sebepleri doğrultusunda dava görülmeye başlar. Mahkeme; boşanma davanızda tanıklarınız varsa onları dinleyecek, delillerinizi inceleyecek, varsa ara kararlar ile nafaka velayet tedbir talepleri gibi konularda karar verecektir. Çekişmeli boşanma davaları mahkemenin yoğunluğuna göre 2-3 sene sürebilecektir. Dava sonucunda verilen karara tarafların itiraz etme hakları vardır. Taraflar ikinci derece yargı mahkemesi olan İstinaf mahkemesine çıkarak davayı istinaf edebilirler. Bu süreçte hala boşanmış sayılmazsınız. Taraflar istinaf etmez ise boşanma kararının usulüne uygun tebliği ve istinaf süresinin dolması ile karar kesinleşerek boşanmış sayılırsınız.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeplerden Dolayı Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için dava nedenlerinin dayandırılması gereken bazı sebepler bulunmalıdır. Bu sebepler genel ve özel olarak iki farlı başlık altında incelenmektedir. Çekişmeli boşanma davası sebepleri aşağıda listelenmiştir.

Özel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:

 • Terk etmek,
 • Küçük düşürücü bir suç işlemek,
 • Haysiyetsiz bir şekilde hayat sürmek,
 • Hayata kastetmek,
 • Onur kırıcı davranış sergilemek,
 • Kötü muamelede bulunmak,
 • Genel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
 • Fiili olarak işlenen ayrılık sebepleri,
 • Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle oluşan geçimsizlikler
Boşanma için gerekli evraklar
Boşanmak için gerekli evraklar

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanmanın özel veya genel sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak açılacak olan çekişmeli boşanma davaları, bunun yerine karşı tarafın tüm gereksinimlerini içeren yazılı bir dilekçe ile sebebini ispatlayan delillerle birlikte açılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarının açılacağı mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin yokluğunda, ilk derece hukuk mahkemesi, çekişmeli boşanma davalarına bakmak için aile mahkemesi görevi görür. Yetkili mahkeme, eşlerin en son birlikte yaşadıkları veya davacının oturduğu yer mahkemesidir.

Başvuruyu gönderdikten sonra, sevk edilen acente, ilgili ücret ve masrafların depozitosu ve kasiyerine ilişkin tahakkuk fişini başvuru sahibine teslim edecektir. Harç ve masraflar ödendikten hemen sonra dosyaya bir taban numarası verilir ve hangi mahkemeye devredileceği belirlenir. Çekişmeli olarak yürütülen boşanma davaları dosyaları tevzi edilen aile mahkemeleridir. Bir tensip tutanağı hazırlanarak davalı ve davacıya tensip tutanağı tebliğ edilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu olan tensip tutanağında tarafların davalara bakımından yapılması gereken bir cevap dilekçesi sunma, dava harcı yatırma, delil sunma gibi işlemler için ön inceleme günü yazılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, dava türleri arasında en zorlu ve yıpratıcı olandır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında çok fazla kanıt da olmadığı için, çoğunlukla eşlerin kapalı duvarların arkasında tanık olmadan mahremiyet içeren bir yaşam sürmesi bu davanın uzun sürmesine neden olmaktadır.

Çekişmeli boşanma dava süresi için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında dava süreci; mahkemelerin yoğunluğu, boşanma sebebi ve dosyadaki delillere bağlı olarak değişmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında hâkim karar verebilmesi için bir kanıya varması gerekmektedir.

Bu nedenle hâkim dava dilekçesini, cevap dilekçesini, cevaba cevap dilekçesini, tebligatları, tanık dinleme, delil toplanması ve bilirkişi raporu alınmasındaki yargılama sürecini yürütmek zorundadır. Yani hâkim kısacası tarafların dava dilekçelerinde bulunan iddialarını değerlendirmek için gerekli soruşturmayı yapmalı, tanıkları dinlemeli ve delilleri incelemelidir.

Çekişmeli boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatı ile hukuka ve mevzuata uygun takip edildiği takdirde 5 ile 6 celsede tamamlanabilmektedir.

İzmir’de çekişmeli boşanma davası; her duruşma arası 3 ile 4 ay aralıklarla görülmesine bağlı olarak 1.5 ile 2 yıl sürebilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki eğer, çekişmeli boşanma davasının hukuki süreci doğru şekilde takip edilmez ise, dava 3 ile 4 yıl kadar sürebilir. Bu sürelerde Yargıtay süreci hariçtir.

Çekişmeli Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Olur?

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesi nezdindeki çekişmeli boşanma davasının süreci mahkemenin verdiği nihai karar ile bitmektedir. Çekişmeli boşanma davası bitince aile mahkemesi öncelikle kısa karar, daha sonra boşanma nedenleri de açıklanan gerekçeli kararı tanzim eder.

Böylelikle kesinleşme süreci başlamış olur. Boşanma kararının kesinleşmesinin birkaç yöntemi vardır. Bunlar:

 • İstinaf kanun yolundan feragat edilmesi,
 • İstinaf kanun yoluna gidilmesi,
 • Sürelerin dolmasının beklenmesidir.

Tüm bu süreçler tamamlandığı zaman karar kesinleşmekte ve kesin hüküm vasfını almaktadır. Kesin hükmün hukuki sonuçları ilk derece mahkemesinin her türlü hükmünün artık icra edilebilir olması anlamına gelmektedir. Öyleyse bu demek oluyor ki artık karardan geri dönüş yoktur ve mahkeme ilamını yerine getirmek artık zorunludur. Kesinleşme gerçekleştikten sonra aile mahkemesi tarafından kesinleşme şerhi hazırlanmaktadır. Kesinleşme şerhi hazır olduktan sonra taraflara tebliğ edilir. Boşanma kararı nüfus müdürlüklerine bildirilir ve mahkeme kararı eline ulaştıktan sonra nüfus müdürlüğü mahkeme kararını her iki tarafın da sistemine geçirir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?