Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma Davası

1.Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Kısa Açıklama:

Anlaşmalı boşanma  tarafların boşanmanın mali ve evlilik birliğinden doğan çocukların durumu gibi her konuda anlaşarak boşanmaları anlamına gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin hukuki açıdan boşanmanın tüm yasal sonuçlarını hesaplayıp evlilik birliğini ortak bir kararla sonlandırması durumdur. Taraflar maddi tüm varlıkları ve varsa çocukların velayetleri olmak üzere her konuda hemfikir olmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma çiftlerin yıpratıcı hukuki süreçlerini önemli ölçüde azaltan ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlanan boşanma çeşididir.

2.Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle eşler arasında mutabık kılınan bir anlaşmalı boşanma protokolü belgelenmelidir. İmzalanan bu protokolle beraber eşler boşanma talebini yazılı hale getirerek aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir.

3.Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü taraflar arasında dava açmadan önce maddi manevi tüm noktaların ortak bir karara varılmasını gerektiren bir protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolü dava başlangıcında taraflar aralarında hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu protokol hale getirip yazılı şekilde mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesini talebinde bulunmalıdırlar.

4.Özetle Anlaşmalı Boşanmanın Şartları:

Eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olması

Boşanma davasının beraber açılması

Boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayet hususunun önceden veya duruşma sırasında kabul ile netleştirilmiş olması

Boşanma davası duruşmasında eşlerin bizzat hazır bulunması

5.Örnek Karar

Yargıtay2. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/1114 Karar : 2019/3297 Karar Tarihi : 25.03.2019
“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı erkek tarafından açılan anlaşmalı boşanma davasının kabulüne karar verilmiş, hükme yönelik taraflarca istinaf talebinde bulunulmuş, bölge adliye mahkemesi tarafından davalı kadının yargılamanın yenilenmesi talebi ile ilgili olarak başvurma ve maktu harcın alınmadığı, mahkemenin ayrı bir esasına kaydedilmediği, ek karar ile yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu, davalı kadının istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın yerel mahkemesine iadesine karar verilmiş, taraflarca temyiz talebinde bulunulmuştur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 353/1-a-4. maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlar kesin niteliktedir. Bu sebeple temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ise ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?