Çekiliş Yapılacağı Söylenip Hediye Çıktı Diyerek Kağıda İmza Attırdıktan Sonra Borçlandırmak Suretiyle Dolandırıcılık

Çekiliş Yapılacağı Söylenip Hediye Çıktı Diyerek Kağıda İmza Attırdıktan Sonra Borçlandırmak Suretiyle Dolandırıcılık

Özet : Çekiliş yapılacağı söylenip, mağdura “sana hediye çıktı, bu hediyeyi teslim aldığına dair şuraya bir imza at” diyerek, kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırmak suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüs suçu..

Yargıtay

15. Ceza Dairesi

Esas : 2017/32460

Karar : 2019/11070

Karar Tarihi : 06/11/2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Tacir veya şirket Yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılıkHÜKÜM : TCK’nın 37, 158/1-h, 35, 62, 50/1-a maddeleri gereğince ayrı ayrı mahkumiyet Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık …’un Ticaret Sicilinde kayıtlı … Alış Veriş Merkezi Dayanıklı Tüketim Malları Alım Satımı … unvanlı işyerinin sahibi olduğu, diğer sanıklar … ve …’in sanık …’un yanında pazarlama elemanı, temyiz dışı sanık …’ın şoför olarak çalıştıkları, olay günü sanıklar …, … ve temyiz dışı sanık …’ın, katılanın oturduğu evinin önünde arabada bekleyerek katılana seslendikleri ve Kepez Belediyesi önünde çekiliş yapılacağını, bu çekilişe katılıp katılmayacağını sordukları, katılanın istememesine rağmen bir kağıt çıkartıp kenarlarını yırtarak “sana hediye çıktı, bu hediyeyi teslim aldığına dair şuraya bir imza at” diyerek, katılanın adres ve telefon numarasını alıp bir kağıda imzasını aldıkları, katılanın yaşlı olması nedeniyle, ne tür bir kağıda imza attığını tam göremediği, sanıkların katılanın yanına bir elektrik süpürgesi ve küçük bir kutu bırakarak oradan ayrıldıkları, katılanın baktığında kutu içinden 2 adet saat çıktığı, 2-3 gün sonra katılanı cep telefonundan arayan bir kişinin hediye olarak bıraktıkları süpürge ve saatlerden dolayı borcu olduğunu, borcun ilk taksitini ödemesi gerektiğini söylediği, bu şekilde katılana 23/11/2012 düzenleme tarihli sözleşme aslına göre, aylık 90 TL taksitler halinde son taksidi 70 TL olmak üzere 520 TL borçlandığına dair sözleşme imzalattıkları, sanıkların katılana bıraktıkları kol saatinin her birinin 10 TL, elektrik süpürgesinin ise 130 TL değerinde olduğunun belirlendiği, katılanın sanıklar … ve …’i teşhis ettiği, sanık …’un iş yeri sahibi olması dolayısıyla suça iştirak ettiği, bu suretle sanıkların üzerilerine atılı tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda;

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

1)Sanık …’nin nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;Sanığın yokluğunda verilen ve 10/11/2014 tarihinde tebliğ ettiği gerekçeli kararı 1412 sayılı CMUK’nun 310/1. maddesinde belirlenen bir haftalık süre geçtikten sonra 26/11/2014 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla, temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK‘nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2)Sanıklar Cesur ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;Sanıklar savunması, katılan ve tanık beyanları, suça konu fatura, bilirkişi raporu ile dosya kapsamından sanıkların katılandan herhangi bir tahsilat yapamaması nedeniyle üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs suçunu işlediğine yönelik mahkemece verilen mahkumiyet hükümleri ve uygulamalarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıkların verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, sübuta yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 06/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benze makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?