Banka Kartlarının Kötüye Kullanılmasında Yargıtay Bozma Kararları

Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçundan yargılanan sanığın dikkat etmesi gereken önemli hususlar;


-Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçu mahkemeler tarafından en çok banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık sıklıkla da; hırsızlık, bilişim sistemini engelleme veya bozma, kişisel verileri kopyalama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme suçları ile karıştırılmakta olup Yargıtay (ve İstinaf) Ceza Daireleri bu hususta bugüne dek binlerce bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 15. C.D. 2016/581 E. 2016/3902 K. 25.04.2016, Yargıtay 8. C.D.2016/1437 E. 2016/5453 K. 21.04.2016, Yargıtay 13. C.D. 2015/835 E. 2016/3921 K. 08.03.2016 v.b.) Bu nedenle iddianamedeki sevk maddesinin hatalı olabileceği dikkate alınarak suç tipi doğru tespit edilip doğru savunma yapılmalıdır ki Sanık hak kaybına uğramasın. Burada konuya hakim bir ceza avukatının desteği zaruridir.


–Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu etkin pişmanlık hükümlerine uygun suçlardandır. Sanık suçu işlemiş olsa ve inkar imkanı olmasa da usulüne uygun şekilde kart sahibinin zararını gidermesi halinde cezasında ciddi miktarda indirim yapılır. Etkin pişmanlık uygulaması basit göründüğü kadar hassas bir konudur. Hatalı-eksik uygulanırsa fayda değil zarar getirebilir. Bu nedenle etkin pişmanlık konusunda Yargıtay ve İstinaf uygulamalarının tümüne hakim bir ceza avukatından mutlaka destek alınmalıdır.


-Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu teşebbüse uygun suçlardır. Teşebbüs halinde sanığın cezası ¼ ile ¾ arasında bir oranda indirilir. Bazen mahkemelerin teşebbüs hükümleri uygulanması gerekirken sanığı suçu tamamlamış gibi fazlaca cezalandırdığı görülmektedir.


-Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı hallerde dahi yanılgıya düşülerek sanığın cezasında haksız yere artırıma gidildiği görülmektedir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı


Bu hatalar istinaf (veya temyiz) aşamasında mutlaka belirtilmelidir.


–Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan yargılama yapan mahkemenin yargılamada toplaması gereken pek çok delil ve araştırması gereken bir çok husus vardır. Bunlar yerine getirilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi Yargıtay ve İstinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından bozma sebebi yapılmaktadır.

Örneğin; yüzleştirme yapılmaması, sanıkların teşhise elverişli fotoğrafları ile ATM güvenlik kamera kayıtları ve bilirkişi raporunun Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek belirtilen eylemi yapan şahısların sanıklar olup olmadığının kesin biçimde belirlenmemesi, HTS raporu istenmemesi, suça konu kredi kartıyla yapılan işlemlerin satıcı firma tarafından iptal edilip edilmediği, satın alınan ürünlerin teslimat adreslerine gönderilip gönderilmediği ve kredi kartından yapılan çekimlerin kredi kartına iade edilip edilmediğinin saptanmaması, adli emanette kayıtlı bulunan ses CD’si üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak telefon görüşmesinin kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit olunmaması gibi somut olayın özelliğine göre pek çok husus araştırılmalıdır.

Eğer banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçundan (veya herhangi bir suçtan) yargılanıyorsanız savunmanız için, hakkınızda ceza verilip de kanun yoluna başvuracaksanız kanun yolu başvurusunun layıkıyla yapılması için, cezanız kesinleşti ise kesinleşmiş hapis cezasına karşı olağanüstü kanun yollarına başvuru açısından güncel ceza hukukuna hakim bir ceza avukatının desteğinden yararlanmanız faydanıza olacaktır.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?