HAGB Kararında Kanun Yolu Ve Süresi Konusunda Yanıltma

HAGB Kararında Kanun Yolu Ve Süresi Konusunda YanıltmaÖzet : HAGB kararında kanun yolu ve süresi konusunda yanıltma… Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın sanığın yüzüne karşı verildiği ancak kanun yolu bildiriminde itiraz süresinin “tefhim veya tebliğinden” itibaren başlayacağına yer verildiği halde tebligat yapılmayarak yanıltmaya yol açılması nedeniyle  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleşmediği, denetim süresinin de başlamadığı..zamanaşımı süresinin işlemeye devam ettiği..
Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2019/9536Karar : 2019/7777Karar Tarihi : 29.05.2019
“İçtihat Metni”
6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık … hakkında 04.02.2010 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca mahkumiyetine dair; KONYA 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.06.2015 gün ve 2015/24 esas, 2015/455 karar sayılı hükmünün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:Gereği görüşülüp düşünüldü:Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın sanığın yüzüne karşı verildiği ancak kanun yolu bildiriminde itiraz süresinin “tefhim veya tebliğinden” itibaren başlayacağına yer verildiği halde tebligat yapılmayarak yanıltmaya yol açılması nedeniyle 04.02.2010 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kesinleşmediği, denetim süresinin de başlamadığı, sanığa yüklenen suçun yasa maddesinde öngörülen cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK.nın 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin, zamanaşımını kesen son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 19.08.2009 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.nın 66/1-e ve CMK.nın 223/8. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE, 29.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gaziantep Ceza Hukuku Avukatı, Ceza Hukuku, Gaziantep Ceza Avukat, Gaziantep Avukat

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?