Aracın Trafik Kazasında Ağır Darbe Almasına Rağmen Hava Yastığının Açılmaması Nedeniyle Ölüm Veya Maluliyet Halinde Aracın Üretici Firmasının Tazminat Sorumluluğu

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Aracın Trafik Kazasında Ağır Darbe Almasına Rağmen Hava Yastığının Açılmaması Nedeniyle Ölüm Veya Maluliyet Halinde Aracın Üretici Firmasının Tazminat Sorumluluğu

Aracın Trafik Kazasında Ağır Darbe Almasına Rağmen Hava Yastığının Açılmaması Nedeniyle Ölüm Veya Maluliyet Halinde Aracın Üretici Firmasının Tazminat Sorumluluğu

 T.C.YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/12060

Karar : 2017/253

Karar Tarihi : 18.1.2017
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR : Davacılar, davalının ürettiği araçla murislerinin kaza yaparak vefat ettiğini, aracın hava yastıklarının önden çarpmaya rağmen açılmadığını, ayıplı imal edildiğini ileri sürerek, her biri için 10.000,00TL den 40.000,00TL maddi ve her biri için 300.000,00TL den 1.200.000,00TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek en yüksek ticari faiziyle birlikte tahsilini istemişlerdir. Davalı, araçta teknik bir sorun olmadığını, kazanın sürücünün alkollü olmasından kaynaklandığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Dava, ayıplı araçtan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Davacılar, murisin dava dışı şahsın kullandığı aracın kaza geçirmesi neticesinde ölümü sebebiyle … Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tepit talebinde bulunmuşlar, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/78 D.İş sayılı dosyasında düzenlenen 31.7.2009 tarihli raporda, aracın özellikle sağ ön kenardan çok yüksek hızla çaptığı ve hurda haline geldiği, bu çarpmaya rağmen hava yastıklarının açılmadığını, aracın mevcut kaza ve durumunda hava yastıklarının açılması gerektiği, bu sebeple hava yastıklarının teknik özelliklerini yerine getirmeyerek imalat hatalı olduğu belirtilmiştir.

Aracın üretimden kaynaklı ayıplı olmadığının tespiti amacıyla yargılama aşamasında bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda ise; araçta bulunan ön perde ve yan hava yastıklarının alınan şiddetli darbelerde ve sadece belli bir ani ivme ile devreye giren ve standartlara uygun şekilde donatılmasına rağmen hiç birinin açılmamasının sebebinin, aracın ön sağ yandan aldığı darbe etkisinin az olduğu, darbenin esas olarak aracın sağ ön çamurluğu ile sönümlenmediği, yan darbe şiddetinin yeterli negatif ivme yaratmadığı ve dolayısıyla hava yastıklarının açılması için gerekli olan çarpma sinyali tetikleme eşiğine ulaşamadığı, hava yastıklarının açılmamış olması sistemin hatasından değil, ön ve yan yönde hava yastıklarını aktive edecek yeterli negatif ivmenin oluşmamasından kaynaklandığı belirtilmiş, mahkemece de bu rapor esas alınmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Oysaki hükme esas alınan bu rapor tespit raporuyla çeliştiği gibi hüküm kurmaya elverişli olmayıp yetersizdir. Bu rapora itibar edilerek hüküm kurulamaz. Hal böyle olunca konusunda uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla yeniden inceleme ve araştırma yapılmalı, tespit raporu ile yargılama aşamasında alınan rapor arasındaki çelişki giderilmeli, tarafların raporlara yaptığı itirazlarıda karşılayan açıklamalı, gerekçeli denetime elverişli rapor alınıp, oluşacak uygun sonuca göre bir karar verilmelidir. Bu yönler göz ardı edilerek eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın davacılar yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Bu konu hakkında benzer makalelerimiz içn tıklayın

4/5 - (1)

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?