2023 Yeni SGK İşten Çıkış Kodları

Buna göre son değişikliklerle SGK İşten Çıkış Kodları aşağıdaki şeklini aldı.

SGK’dan Kod 29 düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021/09 sayılı Genelge ile İşten ayrılış nedenlerinde kod “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve yerine “41” No.’lu koddan sonra gelmek üzere yeni işten ayrılış nedenlerini içeren kodlar eklenmiştir.

SGK tarafından güncellenen en son işten ayrılış nedenleri

İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ SGK İşten Çıkış Kodları Güncel

Sıra

No

Ayrılış Nedeni

Kanun Maddesi

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

4857 s. Kanun Madde 15

2

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

4857 sayılı Kanun Madde 15

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4857 sayılı Kanun Madde 17

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 s. K. Madde 6/4. Fıkra

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

4857 sayılı Kanun Madde11

8

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s. Kanun Madde 120)

9

Malulen emeklilik nedeniyle

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

10

Ölüm

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

11

İş kazası sonucu ölüm

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 SK. Md.120)

12

Askerlik

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

13

Kadın işçinin evlenmesi

1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

1475 s Kanun Madde 14

(4857 sayılı Kanun Madde 120)

15

Toplu işçi çıkarma

4857 sayılı Kanun Madde 29

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17

İşyerinin kapanması

4857 sayılı Kanun Madde 3

18

İşin sona ermesi

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21

Statü değişikliği

22

Diğer nedenler

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-III

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-I

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-II,

5953 sayılı Kanun Madde 11-I

26

Disiplim Kurulu Karar ile Fesih SGK Genelgesi 2020/41 7.10.2020

4857 s. Kanun Madde 25-II

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

4857 s. K. Madde 25-III-IV

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

4857 s. Kanun Madde 25-I,

5953 SK. Md.12/I

29

İPTAL EDİLDİ.

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 s. Kanun Madde 25-II

30

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31

Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32

4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

5953 sayılı Kanun Madde 7

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 6

35

6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

 

36

KHK ile işyerinin kapatılması

 

37

KHK ile kamu görevinden çıkarma

 

38

Doğum nedeniyle işten ayrılma

 

39

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

 

40

696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

 

41

Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

 

Üzgün Düşünceli Depresif Depresyon Adam Tuğla Kot Pantolon Parasız İşsiz Boş Cep Boş Cüzdan Fakir Tazminat Kovulma Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

YENİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

 

08.04.2021

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?