UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ

Özet : Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;  Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 31.03.2011 olarak gösterilmesi gerekirken “2010” şeklinde eksik ve hatalı olarak yazılması,  Sanığın 31.03.2011 tarihinde …’de ele geçirilen 100 adet extacy ile ilgisi bulunduğuna dair, içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek soyut iletişimin tespit tutanakları dışında delil bulunmaması karşısında, sanığın 31.03.2011 tarihli eylemi işlediğine ilişkin; her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı ve bu eylemden sorumlu tutulamayacağının gözetilmemesi, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, karar verilmiştir.

 T.C.Yargıtay

20. Ceza Dairesi

Esas : 2015/13297 Karar : 2017/4866 Karar Tarihi : 03.10.2017
“İçtihat Metni”Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250 ile görevli)Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapmaHüküm : Mahkûmiyet
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
1-) Sanıklar … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile eleştiri ve aşağıda belirtilen dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-) Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 29.11.2010 olarak gösterilmesi gerekirken “2010” şeklinde eksik ve hatalı olarak yazılması,

2-) Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi uygulanırken Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca giderilmesi mümkün bulunduğundan;

Kaçakçılık Eroin Kokain Uyuşturucu Metanfetamin Captagon Operasyon Narkotik Kaçak İçki Sahte İçki Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

1-) Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 29/11/2010 olarak gösterilerek “2010” şeklinde eksik ve hatalı olarak yazılan kısmın çıkarılması,

2-) Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine “Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresi yazılmak suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

2-) Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

a-) Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 31.03.2011 olarak gösterilmesi gerekirken “2010” şeklinde eksik ve hatalı olarak yazılması,

b-) Sanığın 31.03.2011 tarihinde …’de ele geçirilen 100 adet extacy ile ilgisi bulunduğuna dair, içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek soyut iletişimin tespit tutanakları dışında delil bulunmaması karşısında, sanığın 31.03.2011 tarihli eylemi işlediğine ilişkin; her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı ve bu eylemden sorumlu tutulamayacağının gözetilmemesi,Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

3-) Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;Hükümden sonra UYAP sistemi üzerinden alınarak dosyasına konulan nüfus kayıt örneğinde, sanığın 07/05/2015 tarihinde öldüğünün belirlenmesi karşısında; sanığın ölüp ölmediği araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 03.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu kou hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?