UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULU

Esas: 2017/25Karar: 2018/30Tarih: 24.01.2018
✦ UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA
5271 – CEZA MUHAKEMESİ KANUNU / 308 
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonucu sanığın mahkûmiyetine ilişkin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 14.01.2016 gün ve 338-7 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesince 03.10.2016 gün, 1304-2721 sayı ve oyçokluğuyla temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 29.11.2016 gün ve 48253 sayı ile itiraz kanun yoluna müracaat edilmiştir.
CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Özel Daire tarafından 27.12.2016 gün, 3444-4301 sayı ve oyçokluğuyla itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmişse de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 19.01.2018 tarih ve 48253 sayı ile itirazın geri alınması talebinde bulunulmuştur.
Ceza Genel Kurulunca 01.10.2013 gün ve 314-394 sayı ile 315-395 sayılı kararlarda oybirliğiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar verilinceye kadar itirazını geri almasının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu itibarla, itirazın geri alınması nedeniyle dosyanın mahalline gönderilmek üzere İNCELENMEKSİZİN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İADESİNE, 24.01.2018 tarihinde karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?