Tutuklanan İşçi İşten Çıkarılabilir Mi ?

Tutuklanan işçi için ilk bakıldığında işten çıkarılması için daha ne olması gerekiyor, işverene de bu kadar yüklenilmez ki diyenler olacaktır.

Tutuklanan işçi ya çok kısa süre sonra tahliye olacaksa ? Tutuklanan isçi ya masumsa ve beraat edecekse? Bu şekilde bir insanı hemen tutuklandı ya da göz altına alındı diye işten cikarmak sizce doğru olur mu ?

Peki işveren de uzun yıllar süren yargılamayı mi bekleyecek, bu haksızlık değil mi? Elbette isverenin böyle bir yükümlülüğü yoktur. Burada karşımıza ihbar süreleri çıkar.Tutuklanan ya da göz altına alınan işçiyi bu sebeple işten çıkarmak için beklenmesi gereken süreler ihbar süreleridir. Konu hakkında Yargıtay kararını inceleyelim

issizlik maasi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/13378 Karar No: 2019/15897 sayılı karar da

“…… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (IV) numaralı bendinde, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması üzerine devamsızlığın aynı Yasanın 17. maddesinde sözü edilen bildirim süresini aşması durumunda, işverenin derhal fesih hakkının olduğu hükme bağlanmıştır. Gözaltı veya tutukluluk süresi bildirim önellerini aşmadıkça, iş sözleşmesi işverence derhal feshedilemez. Bildirim önellerinin sözleşme hükmü ile arttırılmış olması halinde, değinilen maddenin uygulaması yönünden arttırılmış sürelerin dikkate alınması gerekir. Başka bir anlatımla işverenin derhal fesih hakkı ancak, tutukluluk süresinin arttırılmış ihbar önellerini aşması halinde ortaya çıkar…….”

Denilmekle duruma netlik kazandırılmıştır.

Peki İhbar Süresini asmayan gözaltı ya da tutukluluk süresi halinde işçi ücrete hak kazanır mı ?

Bu sorunun cevabı hayırdır.Ayni Yargıtay kararında bu hususa da şu şekilde deginilmiştir.

“…… 4857 sayılı Yasanın 40. maddesinde, işçinin 25/IV maddesi kapsamında çalışamadığı süre için ücret ödenmesine dair bir kurala yer verilmemiştir. Bu itibarla işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması sebebiyle çalışamadığı süre için ücret talep hakkı yoktur….. “

İhbar Süresini aşan tutukluluk ya da gözaltı halinde işten çıkarılan işçinin tazminat hakkı var mı ?

Isci işyerinde işlediği bir suçtan dolayı ya da isyerini doğrudan zarara sokan bir suçtan dolayı tutuklanmadıysa ya da göz altına alınmadiysa yani isyeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı ihbar süresini aşacak kadar tutuklu ya da göz altında kaldıysa o halde işten çıkarma zorunlu bir nedene dayandığı düşünülmektedir. Yargıtay ayni kararında bi durumu da şöyle açıklamıştır.

“….. işçinin gözaltına kaldığı veya tutuklu olduğu sürenin ihbar önelini aşması halinde, sözleşmeyi Yasanın değinilen 25/IV maddesi uyarınca fesheden işverenin, bildirim şartına uyma ve ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamakla birlikte, kıdem tazminatı ödemesi gerekir …..”

Özetle işçi bu hallerde kıdem tazminatına diğer şartları da varsa hak kazanır, ihbar alamaz

Peçete yüzünden işten çıkarılan işçi

Bu konu hakkındaki diğer makaleler için tıklayın.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?