Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memur Yol İzni Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Memur yol izni hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yani DMK’nın 102. maddesinde bulunmaktadır. Memur yol izni hakkı bu kanun hükmü sonucunda ortaya çıkmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Aynı kanun maddesinde yıllık iznin kullanımına dair hükümler mevcut olsa da yıllık izin kullanımına ilişkin olarak gidiş ve dönüş ikişer gün olmak üzere en fazla dört gün olacak şekilde yol izni ilave edileceği de belirtilmiştir. Bunun yanı sıra memur yol izni hakkı ile bilmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Yazımızda elimizden geldiğince detaylı bir şekilde başlıklar halinde bu hakla ilgili bilgiler paylaşacağız.

Memur Yol İzni Hakkı

Yol izni hakkı ile ilgili bilmeniz gereken ilk şey bu hakkın yıl içerisinde kullanılacağı ve bir sonraki yıla devredilemeyeceğidir. Yol izni hakkı, yıllık izin ister bir defa da isterse parça parça kullanılsın her ihtimale karşı 4 gün olarak belirlenmiştir. Gidiş 2 gün dönüş 2 gün olmak üzere 4 gün belirlenen bu hakkı talebiniz doğrultusunda parça parça da kullanabilirsiniz.

Memura Yol İzni Hakkı Bilinmesi Gerekenler

Memura yol izni hakkı için bilinmesi gerekenler aynı zamanda sizlerin talepte bulunmadan önce edinmeniz gereken bazı temel bilgileri içermektedir. Bu bilgiler ile ilgili detaylara yazımızın sonunda sıkça sorulan sorular başlığında değineceğiz fakat biz size yinede maddeler halinde bazı bilgileri aktarmak istiyoruz.

  • Yol izni hakkının kullanılması 657 sayılı Kanun ve “İzinler” konulu Tebliğ hükümleri ile belirlenmiştir
  • Yol izni hakkı 2 gün gidiş ve 2 gün dönüş olmak üzere toplam 4 gün süreyle verilmektedir
  • Yol izni hakkı sene içerisinde kullanılmakta ve bir sonraki seneye devretmemektedir
  • Memurlara yol izni verilmesi hususunda amirlere takdir hakkı tanınmıştır
  • Yıllık iznini bulunduğu yerde geçirecek olanlara yol izni hakkı verilmemektedir

Her memura yol izni verilmiyor

657 sayılı Kanun ve İzinler konulu Tebliğ hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde;

**Devlet memurlarına, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş için 2 gün ve dönüş için de 2 gün olmak üzere toplam en çok 4 güne kadar amir takdiri ile ilave izin (yol ini) verilebileceği,

**Yol izninin, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılabileceği,

**Yıllık izinlerini memuriyet mahallinde geçirecek olanlara yol izni verilemeyeceği,

**Yıllık izin hakkının parça parça kullanıldığı hallerde, memuriyet mahalli dışında kullanılan izinler için yılda toplam 2’şer günü (gidişler için en çok 2 gün, dönüşler için en çok 2 gün) geçmeyecek şekilde yol izni verilebileceği,

**Yol izni verilebilmesi için, memurun talebinin olması ve bu talebe ilişkin mazeretinin de belirtilmiş olması gerekeceği,

**En çok 4 gün için verilebilecek olan yol izninin, 2 günden fazla kısmının yıllık iznin başlangıcı öncesinde veya yıllık iznin bitiminde kullanılamayacağı,

**Yol izninin, sadece gidiş için (en çok 2 gün) ya da sadece dönüş için (en çok 2 gün) de verilebileceği,

**Toplam 4 günlük yol izni süresinin, bu konuda verilebilecek en çok süre olduğunu, bu nedenle birkaç saatte gidilmesi veya dönülmesi mümkün olan yerlere yıllık izinde gidiş ve dönüşleri için 2’şer gün ilave izin verilemeyeceğiz sonucuna ulaşmaktayız.

Öte yandan, yıllık izinlerini memuriyet mahalli dışında geçirecek olanlara, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için ikişer gün olmak üzere en çok toplam 4 gün ilave izin verilmesinde, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve memurlara ve kurumlara göre değişen uygulamaların oluşmaması amacıyla, bir düzenleme yapılarak bu iznin hangi hallerde verileceği ve nasıl kullandırılacağı konusuna açıklık getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yol izninin devri ve birleştirilmesi

Bir takvim yılında hiç kullanılmadığı ya da toplam 4 günden az kullanıldığı gerekçesiyle, yol izinleri izleyen yıla devredilemez. Öte yandan, yıllık izin süresinin bir kısmının veya tamamının izleyen yıla devredilmiş olup olmamasının da yol izni kullanımına herhangi bir  etkisi bulunmamaktadır.

Memura Yol İzni Vermede Amirin Takdir Hakkı Varmı ?

Yol iznine ilişkin düzenlemeye baktığımızda 657 sayılı yasanın 102 . maddesinde yol izni “Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” şeklinde tanımlanmıştır.Kanun maddesinde zorunlu hallerde eklenebilir denmek suretiyle izin vermeye yetkili amire takdir hakkı tanındığı görülmektedir.

Amirler Hangi Durumlarda Memura Yol İzni Verebilir?

Memura verilebilecek olan yol iznine ilişkin 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin “A – Yıllık

İzinler” başlıklı bölümün 3 numaralı sırasında, ”Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili açıklamaya göre memurun yol izni kullanması için iznini kullanacağı yere belli bir süre yolculuk sonunda ulaşacak olması gerektiği anlaşılmaktadır.Amirlerde memurun izne giderken yolda geçireceği sürelere göre bu izni verebilirler.

Memur Yol İzni Parça Parça Kullanılabilir mi?

Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması izin vermeye yetkili amirin onay vermesi halinde mümkündür.

Memurun Kullanmadığı Yol İzinleri Ertesi Yıla Devreder mi?

Memura verilecek olan yol izinleri amirlerin takdiri sonucunda verilebilen bir izin olduğundan yıl içinde izin yerine giderken yolda geçecek süreler için amirin izni ile kullanılması mümkün iken amirin izin vermemesi veya memurun yol izni talebinde bulunmaması hallerinde bu iznin ertesi yıla devretmesi mümkün değildir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?