ÇOCUĞUN YURT DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ EŞİN MUVAFAKATİNE BAĞLI DEĞİLDİR

ÇOCUĞUN YURT DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ EŞİN MUVAFAKATİNE BAĞLI DEĞİLDİR

 T.C.YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2015/11374

KARAR NO : 2015/12897

KARAR TARİHİ : 17.06.2015
VELAYET HAKKI – ÇOCUĞUN YURT DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ – EŞİN MUVAFAKATİNE BAĞLI DEĞİLDİR
(4721 s. MK m. 182, 339) 
ÖZET : Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarması boşandığı eşinin muvafakatina bağlı değildir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davalı tarafından yurtdışı gezilerinde baba izninin aranmaması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Çocuk Velayet Davası Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - AvukatıVelayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatine bağlı bulunmadığı gibi çocuğun velayeti annede olup, babanın “oluru” olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının “giriş vizesi” vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, isteğin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?