Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir ?

Avukat azletmek, belirli nedenlerin varlığı halinde veya hiçbir neden olmaksızın, vekalet verilen avukatın bu vekalet sözleşmesine son verme anlamına gelir. Avukatın, aldığı işi kusuru veya ihmali ile gereği gibi yerine getirmemesi durumunda haklı olarak azil işlemi gerçekleştirilebilir. Avukat azletme konusunda haklı nedenlerin varlığına ve gerekli şekli prosedüre uymak önem arz eder. Aksi takdirde avukat azli, aleyhe sonuç doğurur.

Bir avukattan hukuki yardım alınırken çoğu zaman ona noterden vekaletname çıkartmak gerekir. Dolayısıyla avukatın azledilmesi de noterden yapılabilen bir işlemdir. Ayrıca avukat ile müvekkil arasında yapılacak bir anlaşma ile de azil söz konusu olabilse de genellikle bu işlemin noterden yapılması tercih edilmektedir. Bunun ayrıntılarına aşağıda değineceğiz.

Avukat desteği bu şekilde vekaletname ile alındığı için uygulamada avukat azletmeye vekalet iptali de denilmektedir. Ancak vekalet iptali avukat azletmeyi de kapsayan daha geniş bir kavramdır. Çünkü sadece avukatlık işleri için değil başka birçok temsil işlemi için vekalet verilebilir. Dolayısıyla vekalet iptali vekalet görevini sona erdiren işlemdir.

Avukat azli, uygulamada sık rastlanan bir durum olmakla birlikte böyle bir işleme gerek kalmaması adına kişinin avukat tercihi yaparken gelişigüzel davranmaması gerekir. Avukata vekalet vermeden önce yapılacak işlemlerin, ücretin, izlenecek genel prosedürün vb. diğer konuların konuşulması önem taşır. Ancak buna rağmen avukatının kusurlu veya ihmali şekilde hareket ettiğini düşünen kişi avukat azletme işlemi yapacaktır.

Yazımızda bu kapsamda avukat nasıl azledilir, bu işlemin noter ücreti, vekalete ilişkin genel bilgiler, kimler avukatı azledebilir, bazı hak ve yükümlülükler, avukat azletmede haklı nedenler, avukat azletmenin muhtemel sonuçları ve konunun diğer önemli ayrıntılarına değineceğiz. Hukuki süreç ne kadar önemliyse avukat işlemleri de o kadar önemlidir. Dolayısıyla konumuz büyük önem taşımaktadır.

avukat

Bir avukata verilen vekalet nasıl iptal edilir?

Vekaletin iptali için ilk olarak vekaletin düzenlendiği notere gidilmesi gerekir. Noterden azilname ya da iptal, fesh belgesi alınmalıdır. Noterden alınan azilname ise vekalet veren kişiye gönderilmelidir. Bu belgenin noterden alınabilmesi için ödenmesi gereken belli bir harç miktarı yatırılır.

Avukata verilen ücret geri alınır mı?

Dava Sonunda Ödediğim Avukatlık Ücretini Geri Alabilir Miyim? İster ceza hukukuna ilişkin bir dava olsun isterse boşanma, tazminat, iş hukuku, ticaret hukuku vb. kapsamdaki bir hukuk davası olsun avukatınıza ödediğiniz avukatlık ücretini karşı taraftan alamazsınız.

Azilname kaç TL?

Avukata vekaletname çıkarmak için noter kanalını kullandığınız gibi avukatı azletmek için de aynı şekilde notere başvurmanız gerekmektedir. Avukat azil işlemi için notere ödemeniz gereken ücret 2021 yılı için 250 TL ile 300 TL arasında değişmektedir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedir?

Vekalet görevinin kötüye kullanılması; vekilin vekalet ilişkisi çerçevesinde üstlendiği iş ve hizmetleri sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı yapması, vekil edeni zararlandırıcı davranışlarla zarara uğratması anlamına gelir (BK m.506). Örneğin, vekilin vekil edenin arzusuna aykırı olarak üçüncü bir kişiyle birlikte hareket ederek gayrimenkulü düşük bir bedelle üçüncü kişiye devretmesi vekalet görevinin kötüye kullanılmasıdır. Bu durumda, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılarak gayrimenkul yeniden vekil edenin mülkiyetine geri kazandırılmaktadır.

Vekalet akdi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan, güven ilişkisinin en yoğun olduğu akit türüdür. Bu güven ilişkisi vekile, vekil eden kişinin yararına ve iradesine uygun davranma yükümlülüğü yükler. Vekilin, vekil eden kişinin yararına ve iradesine aykırı her türlü eylem ve işlemi vekalet görevinin kötüye kullanılması anlamına gelir, bu durum da vekilin sorumluluğuna yol açar.

Vekil, vekalet görevini sadakat ve özen içinde yürütmek zorundadır.

gaziantep avukat 5

Vekaletin Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.

Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz (BK m.504).

Vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir (TBK 504/1). Sözleşmede vekaletin nasıl yerine getirileceği hakkında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur (Y1HD-K.2020/117).

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?