İşsizlik Maaşı Haczebilebilir Mi ?

İŞSİZLİK MAAŞINA HACİZ KONULMASI

Özellikle bankalara olan Kredi borcu olan kişilerin işsiz kalması durumunda süreli olarak alabilecekleri işsizlik maaşı iş bulana kadar kişinin yaşamı için önem arz ediyor. Bu durumda kişi bu maaşı ile geçimini sürdürürken aynı zamanda borçlarını da ödemek zorunda. Fakat azalan maaş sonrası ödeme ise zorlaşıyor. Bu durumda kişilerde borçlarını ödeyemez hale gelebiliyor. Bu durumda kişinin en çok sorguladığı husus işsizlik maaşına haciz konulur mu? oluyor.

İşsizlik Maaşından İcra Kesilemez

Asgari ücretle çalışan kişilerin aylık aldıkları maaşlar ile birlikte işsizlik sigortası kanununa tabi olarak sigorta primi kesintileri uygulanır. Bu primler dahilinde işsiz kalınması halinde bu primlere istinaden iş buluna kadar aylık almaya devam edersiniz. Fakat İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinde işsizlik aylığından nafaka borçları haricinde haciz veya devri söz konusu olmadığı konusunda açıkça belirtilmiştir.

İşsizlik Maaşına Bloke Konulur mu?

İşsizlik Sigortası Kanununda belirtildiği üzere damga vergisi haricinde hiç bir kesintiye tabi tutulamayan işsizlik maaşına bankalarda dahil olmak üzere hiç bir kimse veya kurum bloke koyamaz. Maaşınızı almış olduğunuz banka bu tür bir kesintiye uğratırsa mutlaka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaatta bulunulabilir hatta bu işlemin devam etmesi halinde Cumhuriyet Savcılığını suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

İşsizlik maaşları genelde zaten asgari ücretin bile altında verilmektedir. Ayrıca bir aciziyet göstergesidir. Bu sebepten ötürü bu tür gelirlerin haczi kişinin mahvına sebep olacağı için güncel Yargıtay kararları gereği haczi mümkün değildir. Ancak maalesef bu konuda içtihat birliği yoktur. Yani haczinin kısmen de olsa mümkün olacağını söyleyen içtihat hakimleri de mevcuttur. En iyisi bir avukata ücret mukabilinde danışmak ve somut olayınıza uygun gerekçe talep etmenizdir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumda Haczedilebilir?

İşsizlik Kanunu’nun 50. Maddesine göre nafaka dışında işssizlik maaşı haczedilemez, bloke altına alınamaz.

İşte işsizlik maaşının haczedilemeyeceğine ilişkin kuralın istisnası nafaka alacaklarıdır. Kanun Koyucu nafaka alacağının niteliğini dikkate alarak bu konuda istisnaya gitmiştir.

Buna göre boşanma davasının devamı sırasında eş ya da çocuk adına hükmedilen tedbir nafakaları, boşanma davası sonucu eş lehine hükmedilen yoksulluk nafakası, boşanma davası sonucu çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası ve Medeni Kanunda sayılan yardım yükümlülüğü kapsamında hükmedilen yardım nafakası alacakları için işsizlik maaşları haczedilebilmektedir.

issizlik maasi

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Haczedilebilir Mi?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ücret niteliğinde değildir. İşçinin bu alacaklarının tamamı icra dairesindeki icra takibi dahilinde haczedilebilir.

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

İşsizlik maaşının tahsis edilme amacı iş arama sürecinde olan işçinin asgari yaşam standardını koruyabilmesi için, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek adına desteklenmesidir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinde belirtildiği üzere; işsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamamaktadır. Ayrıca işsizlik maaşı, nafaka borçları haricinde haczedilemez veya başkasına devir ve temlik işlemine konu olamaz.

Nafaka borçları konusunda getirilen istisna ise şudur: eğer ki işçinin borcu bir nafaka borcu ise sadece bu durumda İşsizlik maaşının haczi mümkündür nafaka borçları dışındaki borçlar için işsizlik maaşı haczedilemez.

Maaş Haczi Uygulanamayan İşsizlik Alacakları

İcra İflas Kanunu madde 82/11- Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar haczedilemez.

Bu hüküm uyarınca; iş kazası ve meslek hastalığından dolayı işçiye toplu veya aylık olarak yapılan tazminat ve ödemeler haczedilemez. Bu kapsamda geçici iş göremezlik ve kısa çalışma ödeneği, iş kazası nedeniyle alınan tazminat bedelleri haczedilemez. Ancak tek bir istisnası vardır. O da nafaka alacağıdır.

Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

Emekli maaşına istisnai durumlar haricinde haciz işlemi uygulanamaz. SGK alacakları, nafaka borçları halinde emekli maaşının haczi mümkündür. Bu istisnalar dışında emekli olan kişinin muvafakati ile maaşından kesinti yapılabilir.

SGK’ya olan borçlar için emekli maaşının dörtte biri haczedilebilir.

Nafaka alacağı maaşın dörtte birinden fazla olması halinde nafaka tutarı kadar kesinti yapılabilecektir. Ancak dikkat edilmelidir ki, nafakaya ilişkin bu istisna, aylık olarak ödenen tutara ilişkindir. Yani ödenmemiş olan birikmiş nafaka alacağı için bu istisna uygulanmaz. Birikmiş nafaka alacağı için maaşın dörtte biri haczedilecektir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?