HIRSIZLIK VARSAYIMA DAYALI CEZA VERİLEMEZ

HIRSIZLIK VARSAYIMA DAYALI CEZA VERİLEMEZ

Yargıtay

2. Ceza Dairesi 

Esas : 2012/25865Karar : 2013/14882Karar Tarihi : 6.6.2013
ÖZET : Hırsızlık suçunda; sanığın yüklenen suçları işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirecek nitelikte her türlü kuşkudan uzak yeterli delil bulunmadığı gözetilmelidir. Aynı tarihte aynı binadaki başka bir işyerinden yapılan hırsızlık olayında sanığın parmak izinin tespit edildiği gerekçesiyle varsayıma dayalı olarak sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmesi .Sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun suç tarihi itibariyle uzlaşma kapsamında bulunması karşısında uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1- ) Sanığın atılı suçları işlemediğini savunması ve dosya içeriğine göre de, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirecek nitelikte her türlü kuşkudan uzak yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, aynı tarihte aynı binadaki başka bir işyerinden yapılan hırsızlık olayında sanığın parmak izinin tespit edildiği gerekçesiyle varsayıma dayalı olarak sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmesi,

Hırsızlık Malı Satın Alma
Hırsızlık Malı Satın Alma

2- ) Kabule göre de;Sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun suç tarihi itibariyle uzlaşma kapsamında bulunması karşısında. 5271 Sayılı C.M.K.nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?