UYUŞTURUCU MADDE BULUNAN BARAKADA YAPILACAK KEŞİF İLE BARAKANIN KONUT OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Yargıtay20. Ceza Dairesi

Esas : 2017/7461Karar : 2018/5672Karar Tarihi : 4.12.2018
DAVA : Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
KARAR : 1-) … mahallesi, 1686 sokak içerisinde yapılan tahta baraka içerisinde Serkan ve hakkında yaşı nedeniyle Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı yargılama yapılan …’un uyuşturucu sattıkları ihbarının alınması üzerine, olay yerine giden kolluk görevlilerinin  baraka önünde kendisini kardeşi …’nın kimliği ile tanıtan … ile …’un beklediklerinin görüldüğü, dışarıdan baraka içerisine bakıldığında içeride suça konu uyuşturucu maddelerin görülmesi üzerine baraka içerisine girilerek suça konu eroin ve sentetik kannabinoid maddelerinin ele geçirildiği olayda; baraka tipi yapıların konut kavramına dahil olup olmadıklarının belirlenmesi gerekir.
Bu anlamda gece istirahatine tahsis edilmesi, yapı şekli ve devamlı bir şekilde kullanılması önemli olmayan, dış âlemden ayrıldığı izleri taşıyan ve kişi veya kişilerin halen ve fiilen yaşamsal faaliyetlerini geçirdikleri yer olarak tanımlanan ve bu bakımdan bir yerden diğer bir yere götürülmesi mümkün olan karavan, çadır, kayık, tekne, baraka, terkedilmiş otobüs, yataklı vagon, kompartıman gibi bir eşyanın da konut olarak kullanılması mümkündür. Somut olay açısından içerisinde suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği barakanın bu özelliklere sahip bir konut olup olmadığının mahallinde yapılacak keşif ile belirlenmesinden sonra konut olduğunun anlaşılması halinde içerisinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 116-119. maddeleri uyarınca usulüne uygun şekilde alınmış adli arama kararı veya yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukukî durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde eksik araştırma ile karar verilmesi,
Kabule göre de;
SONUÇ : 2-) Adli Emanetin 2014/15694 sırasında kayıtlı 200 TL’nin, Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarihli raporuna göre, sahte olduğunun tespit edilmesinden sonra, soruşturma aşamasında sanık hakkında “sahte parayı bilerek kabul etme” suçundan evrakın tefriki ile 2014/175042 soruşturma numarasına kayıt edilmesine karar verildi.ği dikkate alınarak, 200 TL’lik sahte banknot hakkında 2014/175042 soruşturma numaralı dosya üzerinden bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi,
3-) Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suça konu uyuşturucu maddelerden alınan şahit numunelerin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
4-) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinin 2014/12961 sırasında kayıtlı bulunan 255 TL’nin suçtan elde edildiğine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli delil bulunmadığı halde iadesi yerine TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, bozmanın niteliğine ve tutuklu kaldığı süreye göre sanığın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 04.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?