Çocuğun İcra Marifetiyle Teslim Alınması Nasıl Olur ?

Çocuğun İcra Marifetiyle Teslim Alınması Nasıl Olur ?

Boşanma aşamasında bulunan veya boşanmış olan evli çiftler arasında meydana gelen en büyük anlaşmazlıklardan biride çocukların velayetleridir. Genellikle her iki tarafın da, çocukların velayetini almak istemeleri, ancak mahkemenin kararı ile çocukların velayetinin bir tarafa verilmesi, boşanma aşamasındaki veya boşanan eşlerin arasında husumetlere ve kavgalara neden olmaktadır.

Bazı durumlarda çocuğun velayetini alan eş, diğer tarafa çocuğu göstermemekte ya da mahkeme kararına dayanarak kişisel ilişki kurulması amacıyla çocuğu belirli günlerde yanında bulunduracak olan eş, çocuğu kaçırmaya çalışarak velayeti olan eşe teslim etmemekte direnmektedir. İşte bu aşamada tarafların müracaatları halinde, çocuğun icra yolu ile teslimini gerçekleştirmek için İcra müdürlüğü devreye girmektedir.

İcra Müdürlükleri, mahkemenin vermiş olduğu ilam gereği, çocuğun icra yoluyla teslimi için gerekli işlemlere başlar.
Çocuğun Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamın İcrası

Çocuğun teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın icrası; Çocuk teslimine ilişkin ilam icra dairesine verilince icra müdürü bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğu teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun, ilam hükmü zorla icra olunur. (İİK. Md.25/11)

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir neden olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.
Çocuğun kişisel ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin ilam hükmünün yerine getirilmesi istemi üzerine icra müdürü, çocuğun ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafa kişisel ilişkide bulunmasına engel olunmamasına; aksi halde ilam hükümlerinin zorla yerine getirileceğini borçluya bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükümlerine aykırı hareketin 341. Maddedeki cezayı gerektirdiği de yazılır. (İİK. Md.25/a-11) Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341. Maddeye göre cezalandırılır.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?