BOŞANMA DAVASI USULSÜZ TEBLİGAT

T.C.YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/25314

Karar: 2017/3896

Tarih: 05.04.2017
✦ BOŞANMA DAVASI

✦ USULSÜZ TEBLİGAT

✦ İNCELEMENİN YAPILMASI
6100 – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU / 27, 140 7201 – TEBLİGAT KANUNU / 10, 21 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır ( Tebligat Kanunu m. 10/1 ). Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır ( Tebligat Kanunu Uygulama Yönetmeliği m. 16/1 ). Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya bu adreste tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. ( Teb. K. m. 10/2. Yönetmelik m. 16/2 ).

Yüzük Alyans Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Dava tarihi itibariyle tarafların ayrı yaşadıkları, dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı erkeğin mernis adresinde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece dava dilekçesinin bu adrese Tebligat Kanunu’nun gereğince tebliği usulsüzdür.

Açıklanan sebeple dava dilekçesinin davalı erkeğe usulüne uygun tebliği ile davalı erkeğe cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği, bundan sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti ( m.140 ) taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için usulüne uygun şekilde delil gösterildiği takdirde tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen deliller toplanılıp, birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmak gerekirken hukuki dinlenilme hakkının ( m.27 ) ihlali niteliğinde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?