Banka Şubesi Müdürünün fazla mesai ücreti olur mu ?

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Banka Şubesi Müdürünün fazla mesai ücreti olur mu ?

Banka Şubesi Müdürünün fazla çalışma ücreti talep etmesi mümkün değildir.

Nitekim konuya ilişkin YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2017/13338 K.2018/1735 sayılı 05.02.2018 tarihli kararı incelendiğinde

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini, … 6. İş Mahkemesinin 2012/1018 esas dosyası ile işe iade davası açtıklarını karara çıktığını süresi içerisinde başvuru yapılmasına rağmen müvekkilinin işe alınmadığını beyanla kıdem,ihbar, işe başlatmama tazminatı, fazla çalışma,yıllık izin ve ikramiye alacaklarını istemiştir.


Davalı cevabının özeti:


Davalı vekili davacının iş akdi sona erdirilirken tüm alacaklarının
ödendiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.


Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı


Temyiz:


Karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.


Gerekçe:


1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Davacı işçinin fazla mesai yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda davacı işçi, davalı işyerinde 16.12.1986-18.10.2012 tarihleri arasında şube müdürü olarak çalışmıştır. Mahkemece hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla mesai alacağı, tanık beyanlarına göre davacının haftanın 2 günü 09.00-18.00 saatleri arası günde 8 saatten, haftanın 3 günü de 09.00-20.00 saatleri arası günde 9,5 saatten 28,5 saat olmak üzere toplamda 44,5 saat çalıştığı; ayda 2 Cumartesi günü de 10.00-16.00 saatleri arası yarım saat ara dinlenmesi dışında 5,5 saat çalışarak ayda 2 hafta için 50 saat çalışarak 5 saat fazla çalışma yaptığının kabulü ile hesaplanmıştır.

Dosya içeriğine göre davacının şube müdürü olarak çalıştığı, taraf tanık anlatımları, yapılan işin niteliği, davacının görevi ve dosya kapsamı dikkate alındığında davacının mesaisini kendisi belirleyebilecek durumda olduğu anlaşılmakla fazla mesai alacağının reddi yerine kabulü hatalıdır.


SONUÇ


Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildİ.


Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?