Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği ( 2 )

Boşanma Davası Dilekçe Örneği ( 2 )

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :
VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :
1- Şahsım ile davalı evli olup, evlilik kaydımız, …….. İli, ………. İlçesi, …………, …. Cilt No, ……..Kütük No, ….. Sayfa No.dadır. Davalı ile olan evliliğimizden …..ile …… isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.
2- Şahsım ile davalı arasında, evlendiğimiz tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile yaklaşık …. yıldır fiilen ayrı yaşamaktayız. Aynı evi paylaşmamaktayız. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuğumuzdu. Artık müşterek çocuğumuz da belli bir yaşa geldiği için fiili olarak bitmiş olan bu evliliğimizi resmi olarak da sonlandırmaya karar vermiş bulunmaktayız ve bu sebeple Sayın Hâkimliğinizin huzurundayız.
3- Davalı ile aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğimizin devamını imkânsız hale getirmiştir. Davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir. Davalı ile ekte sunulan ……2019 tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocuğumuzun durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.
4- Davalı ………., uzun yıllardır ………. uğraşmaktadır. İyi bir gelire sahiptir. Her ne kadar fiili olarak ayrı olsak da davalı şahsıma ve müşterek çocuğumuza ekonomik olarak her zaman yardımda bulunmuştur. Belli bir standartta yaşayan ve eğitim alan müşterek çocuğumuz ve şahsım için aynı ekonomik düzeyde yaşamı devam ettirme hususunda davalıdan taleplerim olmuş ve bu taleplerim davalı tarafından da kabul edilmiştir. Protokolde bu hususlar detaylandırılmıştır.5- İş bu sebeplerle, ekteki protokolde göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden …/…/20…. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak, davalı ile boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2019

Davacı Adı ve Soyadıİmza

EK:1- Nüfus kaydı,2- …/…/2019…Yapılan protokol
Boşanma davası ve daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?