Tanıma Ve Tenfiz Kararı Verilen Bu Kararın Türk Mahkemesi Bakımından Kesin Delil Ve Kesin Hüküm Gücü Kazanır

Tanıma Ve Tenfiz Kararı Verilen Bu Kararın Türk Mahkemesi Bakımından Kesin Delil Ve Kesin Hüküm Gücü KazanırBoşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamında taraflara yönelik bir kusur belirlemesi yapılmadığının ve tanıma ve tenfiz kararı verilen bu kararın Türk Mahkemesi bakımından kesin delil ve kesin hüküm gücünü kazandığından; davalı erkeğe kusur yüklenemeyeceği.
Yargıtay2. Hukuk Dairesi 
Esas : 2016/17436Karar : 2017/12736 Karar Tarihi : 15.11.2017
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tazminat-Nafaka
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamında taraflara yönelik bir kusur belirlemesi yapılmadığının ve tanıma ve tenfiz kararı verilen bu kararın Türk Mahkemesi bakımından kesin delil ve kesin hüküm gücünü kazandığından; davalı erkeğe kusur yüklenemeyeceğinin anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?