TMK MADDE 518

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

TMK MADDE 518

MADDE 518

II. Teslim Borcu
Bırakılan belirli mal, mirasın açılması anındaki durumuyla teslim olunur; yarar ve hasar, mirasın açılması anında kendisine belirli mal bırakılana geçer. Tasarrufu yerine getirme ile yükümlü olan  kimse, mirasın açılmasından sonra bırakılan belirli mala yaptığı harcamalar ve mala verdiği zararlardan dolayı, vekâletsiz iş görenin haklarına sahip ve borçlarıyla yükümlü olur. 


TMK MADDE 518’İN GEREKÇESİ

Maddenin kenar başlığı içeriğine uygun olarak “Teslim Borcu” şeklinde değiştirilmiştir.Madde arılaştırılmak ve sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

icra iflas suçları beraat

TMK MADDE 518 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi


Esas : 2005/

Karar : 2005/11719

Karar tarihi: 21.7.2005
Mahkemesi : Battalgazi A.H.             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü :

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davada, murislerden 1/2 hissesi oranında intikal eden taşınmaz üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesinin istendiği, mahkemece-davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinde Sulh Hakiminin görevleri belirlenmiş olup, aynı maddenin 3. fıkrasında Sulh Mahkemesinin bu ve diğer kanunların Sulh Mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işlere bakacağı hükme bağlanmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 644. maddesi ile iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi ile ilgili davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceğine ilişkin bir düzenleme getirildiğinden, bu davalarda Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince görevin malın kıymetine göre belirlenmesi şeklindeki uygulama sona ermiştir.Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir.

Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Dava ve hüküm tarihinde, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak, dava dilekçesinin resen görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece esasa girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

çılması anındaki durumuyla teslim olunur; yarar ve hasar, mirasın açılması anında kendisine belirli mal bırakılana geçer. Tasarrufu yerine getirme ile yükümlü olan  kimse, mirasın açılmasından sonra bırakılan belirli mala yaptığı harcamalar ve mala verdiği zararlardan dolayı, vekâletsiz iş görenin haklarına sahip ve borçlarıyla yükümlü olur. 


TMK MADDE 518’İN GEREKÇESİ

Maddenin kenar başlığı içeriğine uygun olarak “Teslim Borcu” şeklinde değiştirilmiştir.Madde arılaştırılmak ve sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

icra iflas suçları beraat

TMK MADDE 518 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi


Esas : 2005/

Karar : 2005/11719

Karar tarihi: 21.7.2005
Mahkemesi : Battalgazi A.H.             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü :

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davada, murislerden 1/2 hissesi oranında intikal eden taşınmaz üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesinin istendiği, mahkemece-davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinde Sulh Hakiminin görevleri belirlenmiş olup, aynı maddenin 3. fıkrasında Sulh Mahkemesinin bu ve diğer kanunların Sulh Mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işlere bakacağı hükme bağlanmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 644. maddesi ile iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi ile ilgili davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceğine ilişkin bir düzenleme getirildiğinden, bu davalarda Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince görevin malın kıymetine göre belirlenmesi şeklindeki uygulama sona ermiştir.Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir.

Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Dava ve hüküm tarihinde, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak, dava dilekçesinin resen görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece esasa girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?