Seri Muhakeme Yapacak Asliye Ceza Mahkemelerine İlişkin HSK Kararı

Seri Muhakeme Yapacak Asliye Ceza Mahkemelerine İlişkin HSK Kararı

Seri Muhakeme Yapacak Asliye Ceza Mahkemelerine İlişkin HSK KararıHâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:Karar Tarihi : 02/01/2020Karar No : 1
24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesiyle seri muhakeme usulüne ilişkin düzenleme ihdas edilmiştir.
Belirli suçlarda muhakeme sürecini kısaltmayı hedefleyen seri muhakeme usulüne ilişkin hükümler 01/01/2020 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla 5235 sayılı Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrası gereğince o yerdeki asliye ceza mahkemeleri bakımından ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Bu itibarla;1) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere;a) Bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin,b) İki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı,c) Dört veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numaralı,d) Otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 ve 5 numaralı,e) Elli veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına,(Örneğin 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işlere;a) Akçakoca’da bir asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle bu mahkemenin,b) Amasya’da üç asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 2 numaralı,c) Konya’da yirmi asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 4 numaralı,d) Bursa’da otuz iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 4 ve 5 numaralı,e) İzmir’de elli iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına)
2) Görevlendirmenin 03/01/2020 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan asliye ceza mahkemelerinin sayısına göre yapılmasına, daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin sayısının dikkate alınmamasına,
3) 1. madde uyarınca belirlenen mahkemelere, iş bu ihtisas kararınca tevziden gelecek işlerin, bu mahkemelere gelecek diğer işlerden mahsup edilmesine, mahsup işlemi yapılırken ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerine gelecek bu işlerin genel tevziye karşılık gelen tevzi puanının % 20’si oranında dosya puanı olarak hesaplanmasına,(Örneğin Amasya 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrası uyarınca gelecek işlere bakmasına, bu kapsamda gelecek işlerin, tevziden gelecek diğer işlerden mahsup edilmesine; buna göre, 1 müştekili ve 1 sanıklı hakkı olmayan yere tecavüz suçunun genel tevziye karşılık gelen (115) tevzi puanının, seri muhakeme usulü kapsamında talepname düzenlenmesi durumunda % 20’si oranına (23) tekabül edecek şekilde dosya puanı olarak hesaplanmasına)
4) Ondan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin, bu işler dışında (arşiv, kanun yolu incelemesi gibi nedenlerle gelecek işler hariç olmak üzere) tevziye kapatılmalarına, bu çerçevede bu mahkemelere belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakının tevzi edilmemesine, (Örneğin Adana 4 ve 5 numaralı asliye ceza mahkemelerinin 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmasına, bu mahkemelere tevziden başka bir iş verilmemesine)
5) İş bu kararın 03/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmasına, bu kapsamda görülmekte olan dava ve işler bakımından mahkemelerin dosyalarını iş dağılımına dayanarak ilgili mahkemelere göndermemesine, 03/01/2020 tarihinden itibaren gelecek yeni işlerin ise belirtilen mahkemelere tevzi edilmesine,Karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?