İnternetten Resim Ve Fotoğraf Kaldırtma (Google – Yandex – Bing – Facebook – Instagram)

İnternetten Resim Ve Fotoğraf Kaldırtma (Google – Yandex – Bing – Facebook – Instagram)

İnternetten Resim Ve Fotoğraf Kaldırtma (Google – Yandex – Bing – Facebook – Instagram)

İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma günümüzde internetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte çoğalmıştır. Pek çok marka, kişi ve firma internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemini gerçekleştirmediği için zarar görmektedir. Hatta bazen montaj ile oluşturulmuş olan fotoğraf ve resimler kişiler açısından dönülemez maddi-manevi zararlara neden olmaktadır. Bu sebeple bu işlemin kişilerin ve kurumların prestijleri açısından hayati önem taşıdığını söylemek yerinde olacaktır.

İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemiyle internette gerçek veya tüzel kişilerin aleyhine olarak paylaşılan fotoğraf ve resimler kişilik haklarının veya özel yaşamın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kaldırılmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişiler veya kurum ve kuruluşlar kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 5651 sayılı kanunun 9.maddesine dayanarak öncelikle içerik sağlayıcısına; buna ulaşılamaması halinde ise yer sağlayacısına başvurmalı ve hukuka aykırı nitelikteki fotoğraf veya resmin kaldırılmasını talep etmelidir. Kişi veya kurumun yer ya da içerik sağlayıcısına talepte bulunmasından sonra sağlayıcıların bu talebe en geç 24 saat içerisinde karşılık verme yükümlülükleri vardır.

Kişi veya kurum yer ve içerik sağlayıcısıyla iletişime geçebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hakimliğine de başvurarak internetten resim ve fotoğraf kaldırılmasını talep edebilir. Hakim karşısına gelen talep sonucunda vermiş olduğu kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderir ve yapılan başvuruyu en geç 24 saat içerisinde duruşma yapmadan bir karara bağlamak durumundadır.

Verilen karar birlik aracılığıyla erişim sağlayıcısına gönderilir ve erişim sağlayıcı en geç 4 saat içerisinde söz konusu fotoğraf veya resmi kaldırmak zorundadır. Eğer bu kararın uygulanmasından sonra aynı fotoğraf veya resmin başka bir sitede yayınlanmasından dolayı kişi ya da kurum tekrar birliğe başvurursa yeni bir karara gerek olmadan erişim sağlayıcı bu fotoğraf veya resmi yayınlayan siteye aynı kararı gönderir ve kaldırılmasını talep eder.

Internetten Resim Ve Fotograf Kaldirtma

Ceza hakiminin kişilik haklarını ihlal edici niteliğe sahip fotoğraf veya resmin kaldırılmasına ilişkin olarak vermiş olduğu kararı uygulamayan kişi ya da kurumlara 500 günden 3.000 güne kadar adli para cezası verilmektedir. Yani internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi ciddiye alınması gereken ve yaptırımları olan bir durumdur. 

5651 sayılı kanunun 9/A maddesinde özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda kişi veya kurum doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na başvurarak söz konusu fotoğraf ve resme erişimin engellenmesine dair tedbir alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Talep yapılırken fotoğraf ya da resmi yayınlayan sitenin tam adresi, kimlik bilgileri ve hangi açılardan hak ihlaline sebep olduğu mutlaka belirtilmelidir; aksi takdirde tedbir talebi reddedilecektir.

Başkanlık bu istemi hemen Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderir ve birlik 4 saat içerisinde bu tedbir talebini yerine getirir. Özel hayat gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle tedbir uygulanmasını talep eden kişi veya kurum bu isteminden sonra 24 saat içerisinde talebini Sulh Ceza Hakiminin kararına sunar. Hakim en geç 48 saat içerisinde vereceği kararı açıklar ve TİB’na gönderir. Aksi takdirde alınmış olan tedbir kendiliğinden ortadan kalkar.

Kişilik hakkını veya özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle internetten resim ve fotoğraf kaldırma işleminin gerçekleşmesini isteyen kişi ya da kurum hukuki sürecin doğru ve hızlı ilerleyebilmesi için mutlaka bir bilişim avukatından yardım almalıdır ki olabilecek aksaklıkların önüne geçilebilsin.

Google’dan resim kaldırma;
Google, dünya çapından en çok kullanılan arama motoru olma özelliğini taşımaktadır. Hergün milyonlarca insan Google vasıtasıyla istediği bilgiye, fotoğrafa veya resme kolaylıkla ulaşabiliyor. Google’ın sahip olduğu bu niteliğinden dolayı istenmeyen bir fotoğraf ya da resmin bu arama motorunda çıkıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum olup pek çok insanın şikayetçi olduğu konulardan biridir.
İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi sabır gerektiren bir işlem olduğu gibi Google’dan resim kaldırma için de aynısı söylemek doğru olacaktır.

Googledan resim kaldirma

Google’dan resim kaldırabilmek için ilk izlenmesi gereken yol istenmeyen görselin Google’da aratılıp hangi sitelerde çıktığını tespit etmektir. Yayınlayan sitelerle iletişime geçilerek bu resmin kaldırılması talep edilebilir. Eğer siteler zorluk çıkartmaktaysa 5651 sayılı kanuna dayanarak hukuki yollara başvurmanın hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü kişilik haklarına zarar veren veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir resmin yayınlanması hukuk sistemimizde kabul edilir bir durum değildir.

Bir başka yol olarak şunu söyleyebiliriz; eğer paylaşılmış fotoğraf ya da resim kişilerin ya da kurumların sahip oldukları sosyal medya hesaplarından dolayı arama motorunda çıkıyorsa bu durumdan şikayetçi olan kişi ya da kurumu sosyal medya hesaplarından söz konusu resim veya fotoğrafı kaldırdığı takdirde Google’ın veritabanını güncellemesi durumunda fotoğraf ve resim de tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

Google Fotoğraf Silme;
Google’a doğrudan istek göndererek de bir resmin veya fotoğrafın kaldırılmasını talep etmek mümkündür. Google tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kullanıcılar kendi adlarıyla yaptıkları sorgulamalar neticesinde asılsız, yetersiz veya alakası olmayan sonuçlara ulaşmaktadır. Aramaların işlenme amacının aşılmış olduğu durumlarda kişiler ya da kurumlar çıkan sonuçların kaldırılmasını Google’dan talep edebilmektedir.

Tabi bu talepler kişilerin gizlilik hakları ve kamuoyunun bilgi edinme hakkı da göz önünde tutularak değerlendirilmektedir. Google eğer talebi reddederse bunu sebebiyle birlikte resim ya da fotoğrafın kaldırılması talebinde bulunmuş olan kullanıcıya bildirmektedir. Bu hizmetten yararlanabilmek için sadece Google’a üye olmak yeterli olup kaldırma isteğinde bulunularak resim veya fotoğrafın linki Google’a gönderilmelidir.

eski sevgiliyle çekilen resimleri internetten kaldırmaBiten bir ilişkinin ardından cep telefonu ya da bilgisayardan fotoğrafları silmek birçok insanın ilk yaptığı iştir. Fakat internet ortamından fotoğrafları kaldırmak pek daha zahmetli bir durumdur. Cep telefonu ya da bilgisayardan tek tuşla tüm fotoğrafları seçip silmek mümkünken sanal alemde maalesef ki bu yoktur. Hele ki sosyal medyanın bu denli aktif kullanıldığı bir dönem fotoğraf kaldırma işleminin zaman alması kaçınılmazdır. İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi son bulmuş ilişkinin ardından da kullanılmak istenen ilk yoldur.

Eski sevgiliyle çekilmiş olan fotoğrafları internetten kaldırmak isteyen kişi ilk olarak kendi sahip olduğu sosyal medya hesabından tüm fotoğrafları silmelidir. Facebook, Twitter, Instagram gibi pek çok sosyal medya hesabı dışında hem kariyer anlamında takip olanağı sağlayan hem de kişisel bilgilerin paylaşıldığı LinkedIn gibi sitelerden de varsa eğer tüm fotoğraflar silinmelidir. Sosyal medyada bu işlemler gerçekleştikten sonra bu resimler bir süre daha arama motorlarında çıkması normal bir durum olup endişe edilmesine gerek yoktur.

Bir süre geçtikten sonra söz konusu resimler arama motorlarından da silinecektir. Fakat aynı şekilde karşı tarafın da bu işlemleri yapmış olması gerekir; aksi takdirde fotoğrafların silindiğinden söz etmek mümkün olmaz. Tüm bu işlemlerle uğraşmak kişi ise doğrudan sosyal medya hesaplarını kapatabilir.

Karşı tarafça paylaşılmış olan ve ayrıldıktan sonra silinmemiş fotoğraflar var ise eğer kişilik haklarının zedelenmesi söz konusuysa hukuki süreç başlatmakta bir sakınca yoktur.  Aynı şekilde özel hayatın gizliliğine dair bir ihlal söz konusuysa da alanında uzman bir bilişim avukatından yardım alınarak internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi için hukuki süreç başlatılabilir.

fotograf kaldirma islemi

İnternette Bulunan Müstehcen Resim ve Fotoğraflar Nasıl Kaldırılır?

İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi bunların müstehcen olması ve kamu ahlakını olumsuz etkilemesi durumunda da başvurulan bir yoldur. Eğer bir kişinin kendi müstehcen fotoğrafları izni olmadan yayınlanmış ise 5651 sayılı kanun çerçevesinde internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurmalıdır. Çünkü böyle bir olayda hem kişilik haklarının ihlali hem de özel hayatın gizliliğinin ihlali söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu durumla karşılaşan kişi hiç vakit kaybetmeden İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma için hukuki yollara başvurmalıdır.

Özellikle internetten resim ve fotoğraf kaldırma  özellikle seçkin insanlar için önemli bir yoldur. Bazı durumlarda ise  internet ortamında dolaşırken müstehcen resim ve fotoğraf görmek mümkün olmaktadır. Özellikle küçük yaştaki çocukların bunlarla karşılaşması psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden müstehcen görüntülerin mutlaka kaldırılması gerekir. Böyle bir durumda internetten resim ve fotoğraf kaldırmayla yoluyla kişi doğrudan Telekomunikasyon İletişim Başkanlığı’na ihbarda bulunmalıdır. TİB, bu siteye veya sitelere erişimi engelleyerek genel ahlakın bozulmasının önüne geçecek tedbirler alır.

Müstehcenlik, Türk Ceza Kanunu’nda 226.maddede bir suç olarak belirtilmiş olup müstehcen görüntüleri basın ve yayın yoluyla yayılan ya da buna aracılık eden kişiler 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu’nda  5651 sayılı kanunun 8.maddesine göre internet ortamında yapılan ve içeriği bazı suçları oluşturduğuna dair yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilir. Bu suçlardan bir tanesi de müstehcenlik suçudur.

Tüm bunlara baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz ki sanal dünyanın bu denli gelişimiyle birlikte kişilik haklarını korumanın yanı sıra genel ahlakı da korumak adına internetten resim ve fotoğraf kaldırma eskiye oranla daha yaygın hale gelmiştir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?