Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanmada eşlerin, nafakaya bağlı bir talebinin olması halinde bu nafaka miktarıyla birlikte sözleşmede belirtilmelidir. Eşler nafaka hususunda anlaşmak durumundadır.

Anlaşmalı boşanmada nafaka talep etmeyen kişi dosya sonrasında nafaka talep edip etmeyeceği uygulamada çok merak edilmektedir. Çünkü uygulamada, eşler biran evvel boşanmak adına birbirlerinin ya da diğer eşin taleplerini kabul eder ve sonrasında kabul ettikleri maddeden pişman olabilirler. Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kişinin talep ettiği nafakadır. Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde eş, bu nafakanın talebinde bulunmadığına dair bir madde belirtiyorsa bu nafaka talebinden feragat etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında bu nafaka talebinden feragat eden eş, anlaşmalı boşanma sonrası yeniden dava açarak yeniden nafaka talebinde bulunamayacaktır. Bu gibi hukuksal sorunlar yaşamamak adına uzman bir boşanma avukatı ile ilerlemek faydalı olacaktır.

İştirak nafakası, müşterek çocuk adına ödenen nafakadır. Bu nafaka, çocuğun eğitim, sağlık, kıyafet, beslenme gibi masraflarına karşılık gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında, iştirak nafakası talep etmeyen eş, çocuk adına sonradan nafakanın bağlanması için açabilecektir. Sonuçta bu nafaka, çocuğun menfaatine yönelik bir türüdür. İştirak nafakası, anlaşmalı boşanma ile kabul edilir fakat ilerleyen süreçlerde nafaka miktarı yeterli gelmezse iştirak nafakasının artırılması ve daha fazla olması adına dava açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Tazminat İstenebilir Mi?

Boşanmadan sonra tazminat istenip istenemeyeceği çok merak edilen bir konudur.

Çoğunlukla sürecin duygu yoğunluğuyla mantıklı düşünemeyen kişiler boşanmaya bağlı diğer konuları bir kenara bırakarak yalnızca boşanmaya odaklanmakta boşanma gerçekleştikten sonra ise nafaka ve tazminat hakkı olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşmaktadır.

Eşlerin boşanırken anlaşmalı boşanma protokolünde yazmadığı maddi ve manevi tazminatı daha sonradan talep etmesi mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanan boşanma protokolüyle eşler yasal olarak boşanma, boşanmaya sebep olan kusurlu olaylar ve boşanmaya bağlı tazminat talepleri hakkında nihai bir karar vererek anlaşmış olmakla daha sonra tazminat davası açma imkanını ortadan kaldırmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?

Boşanmadan sonra nafaka istenebilir mi sorusu sıkça karşılaştığımız bir sorudur. Eşlerin boşanırken anlaşmalı boşanma protokolünde talep etmediği iştirak ve yoksulluk nafakası daha sonradan talep etme hakkı vardır. Ancak iştirak nafakası veya yoksulluk nafakası talep edecek kişinin boşanma protokolünde bu haklarından feragat veya ibra etmemiş olması gereklidir.

Özellikle iştirak nafakası çocuğun yüksek menfaati için çocuk lehine tesis edilen bir nafaka olduğundan daha öncesinde bu haktan feragat edilmiş olsa dahi ihtiyaç olduğunda çocuğun masrafları için tekrardan talep edilebilecektir. Yoksulluk Nafakasının sonradan talep edilebilmesi için boşanmadan itibaren 1 yıl içerisinde zamanaşımına uğramadan dava açılması gereklidir.

Evlilik, Arabulucu, Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Talebi

Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar nafaka talep ediyor olsa da olmasa da mutlaka nafakaya ilişkin açık bir düzenleme mevcut olmalıdır. Taraflardan her ikisinin de nafakaya ilişkin bir talebinin olmaması durumunda da protokolde açıkça “Eşlerin her ikisi de karşılıklı olarak nafaka talebinde bulunmamaktadır.” şeklinde bir düzenlemeye gidilmelidir. Aksi takdirde taraflar birtakım hak kayıpları yaşayabilir. Şöyle ki; bunun belirtilmemesi halinde taraflar sözlü anlaşmaya varmış olsalar dahi sonradan taraflardan birinin nafaka talep etme hakkı korunmuş olacaktır. Belirtildiği takdirde eşler nafaka haklarından feragat etmiş sayılacak ve sonradan yoksulluk nafakası talep edemeyeceklerdir.

Bu noktada tarafların talep etmedikleri nafaka türü “yoksulluk nafakası”dır. Ortak çocuklar için hükmedilen “iştirak nafakası” bu noktada ayrılmaktadır. Taraflar her ne kadar nafaka haklarından feragat etseler de bu feragat iştirak nafakasını kapsamayacak, sonradan da iştirak nafakası talep edilebilecektir.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Taraflardan biri nafaka talep ettiği ve karşı tarafın da bu talebi kabul ettiği halde bu anlaşmalarını protokolde nafaka yükümlüsü eş, nafaka alacaklısı eş, nafaka türü ve miktarı açıkça belirtmeleri faydalarına olacaktır.

Taraflar anlaşma sağlarken nafakanın miktarını da kendi aralarında belirlemektedirler. Hakimin anlaşmalı boşanmada boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamakta, tarafların anlaştığı miktarı uygun bularak bu anlaşma doğrultusunda hüküm verebilmektedir.

Hakimin anlaşmalı boşanma kapsamında takdir yetkisini kullanabileceği tek nokta iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası velayet hakkı kendisine bırakılmayan tarafça, ergin olmayan çocuk yararına ödenmesine hükmedilen bedeldir. Boşanma kapsamında çocuğa ilişkin kararlarda esas nokta “çocuğun üstün menfaati”dir. Çocuğun üstün menfaati gereği taraflar iştirak nafakasına ilişkin anlaşma sağlamış olsalar dahi hakim bu anlaşmaya müdahelede bulunabilecektir. İştirak nafakası haricinde hakim tarafların anlaşmasına müdahale edemeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka Artırım / Azaltım Davası

Hayatın olağan akışı gereği zamanla insanların yaşayışlarında birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler nafaka kurumunu da etkileyecek hususlardan ekonomik ve sosyal durum değişikliği sonrası çekişmeli boşanmalarda olduğu gibi anlaşmalı boşanma sonucu hükmedilen nafakada da tarafların değişiklik yapılmasını talep etme hakkı vardır.

Anlaşmalı Boşanmada İki Ayrı Çocuk için Ayrı Ayrı Nafaka İstenir Mi?

Her çocuğun bakım ve eğitim masrafı yaşı, sağlık durumu, okula gidip gitmemesine göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında da protokol maddesinde birden fazla çocuk var ise iştirak nafakası her çocuk adına ayrı ayrı düzenlenmelidir. Birden fazla çocuk adına aylık sabit toplu nafaka ödemesi yerine kime ne kadar nafaka miktarı belirlendiği özellikle belirtilmeli, aksi halde hakim tarafından değiştirilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra 1 Yıl Geçmeden Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Nafaka artırım davası, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka yükümlüsünün ekonomisinde olumlu yönde değişim olma nedenlerine dayalı olarak açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası sona erdikten sonra nafaka artırım davası açmak için koşullar oluşmuş ise artırım davası her daim açılabilecektir, herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?