Adana İşçi Avukatı

İş avukatı nedir ve hangi davalara bakar?

Adana işçi avukatı, 4857 sayılı iş kanunu ve çalışanların hakları kanunu mevzuatlarında belirlenen maddelere göre hareket eder. Diyarbakır işçi ve işveren avukatı; mobing davası, iş iade davası, hizmet tespit davası, kıdem tazminatı davası, fazla mesai davası, kötü niyet davası gibi davalara bakmaktadır.

Adana iş avukatı aynı zamanda iş kazası sonucu işçinin yaralanması veya ölümü ile ortaya çıkan tazminat davalarına da bakmaktadır. Bu davalarda işçinin güvenli bir ortamda çalıştırılmıyor olması, bakımı yapılması gereken araç ve makinaların ihmal edilmesi, işçinin haftalık çalıştırılması yasal olan saatten fazla çalıştırılması vb. gibi işverenden kaynaklanan ihmal ve ihlaller önem arz etmektedir.

Adana’da yaşıyorsanız ve iş hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği iş hukuku avukatı Adana ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde iş hukuku avukatı adana çevre illere de hizmet verebilmektedir.


En yaygın iş davası türlerinden bir tanesi de iş ve çalışma ilişkisinden ya da işçi ve işveren arasındaki iş akdinin feshinden kaynaklanan alacaklar ve tazminatlara ilişkin alacak ve tazminat davalarıdır.

İşbu davalara konu olabilecek alacaklar, ücret, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretleri alacakları iken, işbu davalara konu olabilecek tazminatlar ise ihbar ve kıdem tazminatlarıdır. Bu nedenle, belirtilen konularda hak kaybı yaşayan işçiler daha fazla zarara uğramamak adına, en iyi iş hukuku avukatı ile birlikte işverenine karşı aşağıda belirtilen davaları açabilmektedir:

 • İşçi maaş alacağı davaları,
 • İhbar tazminatı davaları,
 • Fazla mesai alacağı davaları,
 • Sosyal yardım alacağı davaları,
 • Yıllık izin ücreti alacağı davaları,
 • Hafta tatili ücreti alacağı davaları,
 • Ulusal bayram gün ve tatili ücreti alacağı davaları,
 • İşe iade davaları,
 • Yurtdışı çalışmalara ilişkin borçlanma ve tespit davaları.

İşçi ve işveren avukatının bakmakta olduğu davaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Fazla Mesai Davası

4857 sayılı iş kanununun 63. maddesinde işçilerin haftalık olarak en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri kesin bir şekilde belirlenmiştir.

MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

MADDE 41. – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

Bunun yanı sıra işçinin haftada en az bir tam gün paralı izin yapma hakkı da bulunmaktadır.

Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Resmi tatil ve bayram gibi özel günler paralı izin olarak sayılmaktadır. İşçi ve işveren arasında işçinin onay verdiği bir anlaşma olmadığı halde işçi, tatil günlerinde çalışmaya zorlanamaz. Bir anlaşma sonucu tatil günlerinde çalıştırılan işçiye çift yevmiye verilmelidir. Konuyla ilgili haklar, işçi ve işveren kanununun 44. ve 47. maddesinde belirlenmiştir.

Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Resmi tatiller ve özel günlerin hangi günleri kapsadığı 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller kanunununun 1. Ve 2. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

İş kanununda belirlenmiş olan bu ve bunun gibi haklara riayet etmeyen işveren kanunen işçinin yasal hakkını ihlal etmiş sayılır ve haklarının istismar edildiğini düşünen işçinin dava açabilme hakkı doğar. İşçi fazla mesai yaptığı günleri mahkemede kanıtlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde işverenin de fazladan mesai yaptırılan bu günlerin mesai ücretini ödediğini kanıtlaması gerekir.

Ciraklik

Adana İş Davası Avukatı Hangi Konularda Bana Yardımcı Olabilir?

Türkiye’de iş hayatında aktif çalışan 30 milyona yakın insan bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hukukunun önemi ülkemizde her geçen gün artmaktadır ve çalışanlar iş yerleriyle olan birtakım ihtilaflı durumlarda iş davası avukatı ile beraber çalışma veya avukata danışma ihtiyacı hissetmektedirler.

İş Hukuku, İş Davası Avukatı ve İşçi Avukatı Kavramları Neyi İfade Etmektedir?

İş hukuku, işveren ve işçi arasında mevcut olan iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan ihtilafları incelemekte olan hukuk dalına verilen isimdir. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alındığında, işveren ve işçi arasında ortaya çıkan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklarla ilgili ihtilafların çözümü için iş davası avukatına başvurulması ihtiyacı doğmaktadır. Bu bağlamda, ortaya çıkan ihtilaflarda işçi tarafında yer alan ve işçiyi savunan avukatlar işçi avukatı olarak adlandırılmaktadır.

İş Davası Avukatının İş Davalarındaki Rolü ve Görev Kapsamı Nedir?

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesinin hazırlanması, hazırlanan sözleşmenin uygulanması ve uygulanması esnasında doğabilecek hak ve alacaklarla ilgili ihtilafların çözülmesi, iş hukuku avukatının görev ve faaliyet kapsamını oluşturmaktadır. İş hukuku avukatlarının görev kapsamına giren iş davaları şöyle sıralanabilir:

 • İhbar Tazminatı,
 • Kıdem tazminatı,
 • Fazla mesai alacakları,
 • Maaş alacakları,
 • İzin alacakları gibi İş Mahkemesinde görülen davalarla iş hukuku avukatı ilgilenmektedir.

Adana İş Avukatı Danışmanlık

Adana İş Avukatı Danışmanlık olarak, müvekkillerimize iş hayatlarında ve İş Kanunu’na giren işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gereği doğması muhtemel olan anlaşmazlıkların çözümü için seri bir şekilde delil toplayarak açılacak davaya hazırlık yapılır. Sonrasında dava açılır, deliller sunulur, iş avukatımız tarafından dilekçe hazırlanarak başvuru yapılır.

Bu konulara ilaveten, Adana’nın sınırları içerisinde vermekte olduğumuz iş avukatı danışmanlık hizmetimizde bulunan başlıklar şunlardır: şirket içi yönerge hazırlanması, iş yeri devrinin yapılması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, pirim ve ikramiye ödemeleri, ihbar ve fesih bildirimlerinin hazırlanışı, grev, lokavt ve İş kanunu hakkında bilgilendirme yapılması.

Bizler Adana avukatlık bürosu olarak hem işveren hem de işçinin sahip oldukları haklarını güvenceye almak adına hak kaybına uğramadan çalışma hayatlarına devam etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Tüm müvekkillerimiz için kişi ya da kurum ayırt etmeden hukuki sorunlarında en hızlı ve güvenilir sonuçları almaları adına iş hukuku danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Adana İş Avukatı Ücretleri

Adana İş Avukatı Ücretleri ülke genelinde nasıl uyulması gereken bir liste halinde tüm avukatlara ücretler veriliyorsa aynı liste doğrultusunda avukatlarımız kanunlar gereği düzenlenen listeye göre ücretlerini müvekkilleriyle paylaşırlar. Ücretlendirmede, dava masrafları ve vergilendirmeler dikkate alınarak yasalar gereği belirlenirler.

Adana En İyi İş Avukatı

Adana ve Adana sınırlarında bulunan firmalar, esnaflar, fabrikalar çalıştırdıkları işçilerinin ve iş yerlerini koruyan yasal mevzuatları hakkında bilgi edinmek için bizlere danışabilirler. Adana’nın avukatlık bürosu denildiğinde ilk akla gelen hukuk bürosuyuz. Ekibimiz tamamen alanında uzman kadrodan oluşmaktadır. Bu sebeple Adana En İyi İş Avukatı diğer hukuk dallarında oluğu gibi İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda da uzman avukatlarımız vardır.

Avukatlarımız, yılların getirdiği tecrübeleriyle günden güne müvekkil listemize bir yenisi eklenen yeni müvekkillerimize kusursuz, şeffaf ve hızlı çözümler üretmektelerdir. Bundan dolayı Adana’da yaşayan vatandaşlarımız arasında daha önce müvekkillerimiz olan ve bizlerden memnun kalarak ayrılan kişilerce bizlere başvuran birçok müvekkillerimiz olmuştur.

Adanalı veya Adana’da yaşayan iş insanlarının her birinin haklarını gözeten ve koruyan avukatlarımız firmaların yöneticilerinin talepleri doğrultusunda şirket avukatlığı hizmetleri de vermektedirler. Bunların yanı sıra kişiye özel avukatlık hizmetleri de mevcuttur.


Avukatarımızca Hazırlanan Makaleler


✅ Adana İşçi avukatı;✅ Adana Avukatı
✅ Adana İşveren Avukatı;✅ Adana Hukuk Bürosu
✅ Adana İş Hukuku Avukatı;✅ Adana İşçilik Avukatı
✅ Adana İşçi Hakları Avukatı;✅ Adana Online Avukat destek hattı

Adana Adliyesi İletişim Bilgileri

Santral03223550500  (Dahili:  *0)
Faks Numarası03223550525 
E-Postaadanacbs@adalet.gov.tr
AdresKazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Telefon Numarası03223522320
Faks Numarası03223522310
E-Postadsm.adana@adalet.gov.tr
AdresKayalıbağ Mah. İnönü Cd. Üzeri Seyhan/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri
Telefon Numarası03222350600
Faks Numarası 
E-Posta 
AdresGüzelyalı Mahallesi 81127 Sokak, No:1 Çukurova/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE 
Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?