Kiracının Tacir Olduğu İşyeri Kira Sözleşmeleri

Kiracının Tacir Olduğu İşyeri Kira Sözleşmeleri6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kiracının tacir olduğu işyeri kira sözleşmeleri bakımından Kanunun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu hükümlere aşağıda özet halinde yer verilmektedir;
Kira ilişkisinin devri
Kira ilişkisinin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde; kiraya veren, haklı bir neden olmadıkça sözleşmenin devrine rıza vermekten kaçınamayacaktır. Bunun yanında; devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu tutulabilecektir.
Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi
Kiracının, kira sözleşmesini süresinden önce feshetmesi sebebiyle doğacak sorumluluğu, kira ilişkisini devralmaya hazır ve ödeme gücü olan yeni bir kiracı bulması hâlinde sona erecektir.
Bağlantılı Sözleşme
Erteleme süresinin sona ermesinden sonra imzalanan ve kiracının yararı olmaksızın kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan ve kiracıyı borç altına sokan bağlantılı sözleşmeler hükümsüz sayılacaktır.
Kiracının güvence vermesi
Kiracının vereceği teminat tutarı üç aylık kira bedelini aşamayacaktır. Teminat bedelinin kiracı tarafından para veya kıymetli evrak olarak ödendiği hallerde, ödeme vadeli bir tasarruf hesabına yatırılacak ve her iki tarafın rızası yahut bir kesin bir yargı kararı olmaksızın kiracıya geri verilmeyecektir.
Kira bedelinin belirlenmesi
Kira bedelinde yapılacak artışlarda azami sınır; bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalama” oranıdır. 
Kiracı aleyhine düzenleme yasağı
Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir.
Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâli için ceza koşulu veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağı yönünde yapılan anlaşmalar geçersiz olacaktır.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?