Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu (2020)

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu (2020)

Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Bu yazımızda şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağınından, bu avukatlara verilecek ücretin tutarından ve buna uymayanlara uygulanacak müeyyideden bahsedeceğiz.
Yasal dayanak
Şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma mecburiyeti; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hüküm altına almıştır.
Önce kanundaki hükmü görelim:
“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” der ve devam eder.
Şimdi 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesine bakalım:
“Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı beş milyar (elli milyar) (altı sıfır silinmeden önceki şekli) Türk lirasından aşağı olamaz. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.”
Şimdi de 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun; “En az sermaye tutarı” başlıklı 332’nci maddesine bakalım:
“Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.” der ve devam eder.
Yürürlükten kalkan ve yürürlükte olan her iki Kanunda sermaye ile ilgili getirilmiş tutarı gördükten sonra konuyu örnekleyelim:
Türk Ticaret Kanunu’na göre en az sermaye 50.000 TL. Buna göre; 50.000X5 = 250.000 TL ve üzeri bir sermayeye sahip olan anonim şirketler, bünyelerinde ya da sözleşmeli olarak bir avukat bulundurmak zorundadırlar.
Verilecek ücret
Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca bulundurulması gereken sözleşmeli avukatlara 2020 Yılı için; anonim şirketlerde asgari 2.835 TL, Yapı kooperatiflerinde asgari 1.890 TL ücret ödenmesi gerekir.
Müeyyide
Yine avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “…
Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; 2020 Yılı için on altı yaşından büyük işçiler için tespit edilen iki aylık asgari brüt tutarı ile ceza hesaplanacaktır.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?