Kiralayanın artış şartı uygulanmadan ödenen kira paralarını ihtirazi kayıt koymadan alması

Kira: Ev sahibi ile kiracı arasında kiralama başında kurulan o tatlı diyaloglar maalesef sözleşmenin devamında karşımıza çıkmayabiliyor. İnsanlar arasında sonradan sorunlar olabilmekte ve anlaşmazlıklar sebebiyle taraflar birbirini dava ettikleri dahi olmaktadır.

Bu ihtimallerin yaşanması halinde üzülmemek adına her şeyi baştan yazıya dökmekte fayda vardır. Yani kira ilişkisini kira sözleşmesi ile başlatmak iki tarafı da koruyacaktır. Hatta bu sözleşmede kanuna uygun olacak şekilde her sene artış oranlarının da kararlaştırılması önem arz etmektedir. Özellikle bu konularda sonradan yaşanabilecek problemleri en az sıkıntı ile ya da sıkıntısız atlatmak için alanında uzman bir avukat eşliğinde kira sözleşmesi yapmanızı önemle tavsiye ederiz.

Peki taraflar arasında yapılan sözleşmede kira artış oranları kararlaştırılmadı ise ya da sözleşme yalnızca 1 yıllık düzenlendi ise sözleşmenin devam ettirilmesi halinde kira artış oranı nasıl belirlenecek ? Ya da kiracı hiçbir şekilde konuya ilişkin konuşmadan aynı kirayı göndermeye devam ederse ne olacak ? Bu şekilde gönderilen kiraları itiraz etmeden çeken ev sahibi yeni dönem kirasını da önceki dönem üzerinden kararlaştırılan tutara göre kabul etmiş mi sayılır ? Konuya ilişkin yargı kararına bakalım

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Kiralayanın artış şartı uygulanmadan ödenen kira paralarını ihtirazi kayıt koymadan alması durumuna ilişkin Hukuk Dairesi Esas : 2017/4763 Karar : 2018/13351 sayılı kararı incelendiğinde  

“…………..Somut olayda; taraflar arasında düzenlenen takibe dayanak 01.10.2006 başlangıç tarihli 1 yıl (aksi bildirilmedikçe uzatmalı) süreli kira sözleşmesinin varlığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin hususi şartlar bölümünde; yıllık artışların TEFE+%5 şeklinde olacağı belirtilmiştir.

Özgür irade ile kararlaştırılmış olan bu şart geçerli olup tarafları bağlar ve yenilenen kira dönemlerinde de geçerliğini sürdürür. Ancak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun‘unun yürürlüge girdiği 01.07.2012 tarihine kadar sözleşmedeki artış şartı geçerli olup, taraflar arasında karşı çıkılmayan yazılı bir kira sözleşmesi olup bu sözleşmede hangi oranda kira parasının artırılacağı açık ve belirgin şekilde belirtildiğine göre, uyuşmazlığın sözleşme hükümleri çerçevesinde çözülmesi gerekir.

Davacının artış şartı uygulanmadan ödenen kira paralarını ihtirazi kayıt koymadan alması, kira parasının davalının ödediği miktarda belirlendiği konusunda bir anlaşmanın varlığını göstermez ve davacının artış şartı uyarınca fark kira alacağını istemesine engel teşkil etmez.

Bu durumda; davacıların talebi aşılmadan, talep edilen aylık kira bedelinin 01.07.2012 tarihine kadar olan aylara ilişkin sözleşmede kararlaştırılan artış şartına uygun olarak tespit edilmesi bu tarihten sonraki kira bedelinin ise TBK’nun 344.maddesi hükmü esas alınarak üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hesaplanarak alacak miktarının belirlenmesi ve davalının ödemeleri de dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yukarıdaki gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.…………” denildiği görülmektedir.

Faiz Ev Kredi Mortgage Banka Kefil Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Özetle

  1. 01.07.2012 yeni Türk Borçlar Kanunun yürürlüğe girmezden evvelki uyuşmazlıklarda taraflar arasında kira sözleşmesi varsa ve bu sözleşmede kira artış oranları kararlaştırılmış ise bu oran TEFE-TÜFE den fazla olsa dahi uygulanacaktır.
  2. Bu tarihten sonra yapılan sözleşmelerde ise belirtilen artış oranı TÜFE yi geçemeyeceğinden dolayı TÜFE oranının üzerinde bir tutar kararlaştırılmış olsa dahi istenemez.
  3. Sözleşmede belirtilen artış oranından daha azını ya da sözleşmede bir oran belirtilmemiş ise kiracının  aynı kirayı bankadan göndermesi karşısında buna ihtirazi kayıt koymayan ev sahibinin bu hareketi kiracının gönderdiği tutarı kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Yani kararlaştırılan artış oranından eksik gönderilen tutarlar için ev sahibinin talep ve dava hakkı vardır.

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Ulaşın

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?