Araç satışına ilişkin tescilin iptali

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Araç satışına ilişkin tescilin iptali

Araç satışına ilişkin tescilin iptali

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası : 2016/31292

Karar Numarası : 2017/1772

Karar Tarihi : 14.02.2017
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI Aracını Satmak Amacıyla Oğlu Aracılığı İle ….Com Adlı Siteye İlan Bıraktığı – Yasa Kapsamında Olması İçin Mutlak Surette Taraflardan En Az Birisinin Tüketici Vasfını Taşıması Gerektiği – Davacının Mesleki Faaliyet Kapsamında Araç Satışıyla Uğraşmadığı

– Hem Davacının Hem de Davalının Tüketici Kapsamında Olmadığı

– Davaya Bakma Hususunda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu
Özeti : Somut uyuşmazlıkta davacının mesleki faaliyet kapsamında araç satışıyla uğraşmadığı buna göre hem davacının hem de davalının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığı ve bu nedenle taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup re’sen gözetilir. Görev konusunda kazanılmış hak olmaz. Hal böyle olunca mahkemece işin esasına girerek hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

KARAR
Davacı vekili, müvekkilinin üzerine kayıtlı 37 S.. 102 plakalı aracını satmak amacıyla oğlu aracılığı ile … .com adlı siteye ilan bıraktığını ve araç satışı esnasında K.. B.. tarafından dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurduklarını, olay günü aracın diğer davalı G…..Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ ne satıldığını belirterek, araç satışına ilişkin tescilin iptali ile müvekkil üzerine tesciline ya da zarar miktarı olan 50.000 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; dava dilekçesinin görev nedeniyle usulden reddine, görevli mahkemenin tüketici mahkemesi olduğuna karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.
Davada; mahkemece, “taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı ile davalılar arasındaki araç satımından kaynaklanmakta olup, dosya kapsamından davalı …. Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti oto alım satımı işiyle uğraşan, bunun ticaretini yapan bir şirket olduğu, satışın araç alım satımıyla uğraşan davalı şirkete yapılmamışsa da, davalılarca dolandırıldığını iddia edildiğinden, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Yasa kapsamında kaldığı, buna göre davaya bakmaya tüketici mahkemesinin görevli olduğu” gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
Dosya kapsamından davacının, dava konusu aracın satışını davalı K….’e yaptığı ve davalı Kadir tarafından da aracın diğer davalı ….

Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’ye satıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın 6502 sayılı yasa kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir. Ancak somut uyuşmazlıkta davacının mesleki faaliyet kapsamında araç satışıyla uğraşmadığı buna göre hem davacının hem de davalının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığı ve bu nedenle taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup re’sen gözetilir. Görev konusunda kazanılmış hak olmaz. Hal böyle olunca mahkemece işin esasına girerek hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL. harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?