Ceza Hukuku

Ceza hukuku ve ceza kanunları kendi içinde genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukukunun genel kısmında temel ilkeler incelenirken, özel kısmında ise ayrı ayrı suç tipleri tanımlanmaktadır. Ceza kanunlarımız arasında genel kanun Türk Ceza Kanunu iken, Terörle Mücadele Kanunu birçok özel ceza kanunumuz da bulunmaktadır.

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşmaktadır: iddia, savunma ve yargılama. Savunma hakkı, kendisine bir suç isnat edilen kişinin, söz konusu suçu işlemediğini, eylemin öngörülenden daha az cezayı hak ettiğini veya başka hukuki sebeplerin varlığı halinde cezalandırılmaması veya daha az cezalandırılması gerektiğini yargı makamları önünde ileri sürebilmesidir ve genelde bir avukatın müdafiliği aracılığı ile yapılır.

Ceza yargılamasında aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere birçok ilke gözetilir ve bunlara uygun olarak karar verilir:

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
Suçta ve cezada kusur ilkesi
Belirlilik ilkesi
Kıyas yasağı
Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi
Ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasında mülkilik ilkesi
Geriye yürüme yasağı
Bu ilkelerden hareketle, suçun ve cezanın kanundaki tanımlamanın dışında olamayacağı, bilerek ve isteyerek yapılmayan eylemlerden ötürü cezaya hükmedilemeyeceği, ilgili suç tanımının herkes tarafından anlaşılabilir olması gerektiği, olaylar benzer olsa bile her birinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, bir suçtan dolayı sadece o suçu işleyenin sorumlu tutulabileceği, ülkesinde suç islenen devletin ceza kanununun uygulanması gerektiği ve ilgili kanunun yürürlükte olduğu tarihte suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı ceza verilemeyeceği çıkarımları yapılabilir.

Suçun varlığını tespit etmek için dört unsur incelenir. bunlar, suçun kanunda yer alan tanıma uygun olup olmadığı, maddi unsur, hukuka aykırılık ve manevi unsurdan ibarettir. Eğer bu unsurlardan biri eksikse bu halde bir suçun varlığından, dolayısıyla ceza verilmesinden söz edilemez. Bunlar dışında suçun özel görünüş biçimleri, yani teşebbüs, içtima ve iştirak de dikkate alınır.

Bir suçun varlığının söz konusu olduğu hallerde dahi, bu defa sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin var ise ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerin öne sürülmesi söz konusu olacaktır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı dolayısıyla yargılamanın adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında mutlaka Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine hakim bir avukat eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerekmektedir.

suç üstlenme suçu tck 270

Ceza İnfaz Düzenlemesi TBMM De Kabul Edildi

Konu: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyleYasama Yılı: 3Birleşim: 79Tarih: 08.04.2020ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz; öncelikle bugün sabahleyin -sürekli af ve bir an önce cezaevinden derhâl çıksın denilen- terör örgütü mensupları tarafından 5 vatandaşımız şehit …

Ceza İnfaz Düzenlemesi TBMM De Kabul Edildi Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13 300x154 1

Ceza Avukatı Gaziantep Ceza Avukatı

Gaziantep ağır ceza avukatı olarak tüm hukuk sürecinde sizlerin tüm işlemlerini büyük bir özveri ve çalışma ile yürütmekteyiz. Bir ağır ceza avukatı suç türleri ile ilgili yeterli tecrübe ve birikime sahip olmalıdır. Gündelik hayatımızda yaşanabilecek hukuksal bir sorun herkesin genel olarak tedirgin olmasına ve korku duymasına neden olur. Bunun sebebi ise sorunun büyüklüğü ya da …

Ceza Avukatı Gaziantep Ceza Avukatı Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Tck Madde 147 Zorunluluk Hali

Zorunluluk hali Türk Ceza Kanunu’nun 25. Maddesinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler başlığı altında düzenlenmiştir. İlgili maddenin 1. Fıkrasında meşru savunma 2. Fıkrasında ise zorunluluk haline ilişkin hükümler yer alır. Her ne kadar aynı maddede birlikte düzenlenmiş olsalar da zorunluluk hali ve meşru müdafaa arasında birçok farklılık bulunur. Bu farklılıklar aşağıda ayrı başlık altında …

Tck Madde 147 Zorunluluk Hali Devamı »

issizlik maasi

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN HANGİ AŞAMAYA KADAR FAYDALANILABİLİR ?

Etkin pişmanlık hükümlerinden hangi aşamaya kadar faydalanabilir adlı makalemiz sizlere fayda sağlayacağııdüşünüyoruz.Hata ve kusur insanın yapısında var. Hata etmek doğamız gereği anlaşılabilir. Ancak hatayı düzeltebilmek her yiğidin harcı değil. İşte o herkesin yapısında da yok. Hatasına pişman olmak vicdanın da varlığına işaret eder. Vicdan adına hiçbir şey kalmayan hatasını da görmez, pişmanlık da duymaz ve …

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN HANGİ AŞAMAYA KADAR FAYDALANILABİLİR ? Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ceza Davalarında Temyiz Dilekçesinin Önemi

Ceza davalarında dava aşaması sona erdikten ve nihai karar verildikten sonra öncelikle elinizdeki kararın temyiz edilebilir olmasına, kesin nitelikte olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.Eğer elinizdeki karar temyiz edilebilir nitelikte ise bir üst mahkemeye yani Yargıtay’a başvurarak bozma sebeplerinin varlığı ispat edilmelidir. Dosya kapsamında kanuni veya usuli bir yanlışlığın yapıldığı düşünülüyorsa dilekçeye bunların açıkça temyiz sebebi olarak …

Ceza Davalarında Temyiz Dilekçesinin Önemi Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13

Hakaret Sayılan ve Hakaret Sayılmayan Sözler

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Sözler; Hangi kelimelerin hakaret suçunu oluşturduğu hangisinin ise hakaret suçunu oluşturmadığı hep tartışma konusu olmuştur.Hakaret sayılan ya da Hakaret sayılmayan sözlere ilişkin yargıya intikal etmiş örnekler verecek olursak Öyleyse başlayalım.1-) Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen “beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz… artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur …

Hakaret Sayılan ve Hakaret Sayılmayan Sözler Devamı »

Esrar Marihuana Uyuşturucu Kokain Kaçak Narkotik Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan kişi beyana dayalı olarak cezalandırılabilir mi

Üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan kişi beyana dayalı olarak cezalandırılabilir mi Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas : 2017/380 Karar : 2019/43 Karar Tarihi : 22.01.2019 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık …’un, 5237 sayılı TCK’nın 188/3, 52/2-4, 53 ve 54. maddeleri uyarınca 10 yıl 6 ay hapis ve 1.250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlendirmeye, …

Üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan kişi beyana dayalı olarak cezalandırılabilir mi Devamı »

Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Hangi Aşamaya Kadar Faydalanılabilir ?

Açıklama SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN TÜM AŞAMALARINDA SUÇLAMAYI REDDEDEN SANIK ALEYHİNDE HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA DOSYA YARGITAY AŞAMASINA GİTMİŞ OLSA BİLE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLECEKTİR. BU DURUMDA SANIK VEYA MÜDAFİİSİ YARGITAYA GÖNDERMİŞ OLDYĞY TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİĞİ VE HANGİ HUSUSLARDA ETKİN PİŞMANLIK İÇEREN BEYANLAR VERECEĞİNİ DİLEKÇESİNDE BELİRTTİKTEN SONRA VEYA TEMYİZ DİLEKÇESİNDE YAZILMAMIŞ …

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Hangi Aşamaya Kadar Faydalanılabilir ? Devamı »

YASA DIŞI BAHİS SUÇU MEMURLUĞA ETKİSİ HAKKINDA

Yasa Dışı Bahis Suçu gibi eylemler ve günden güne kolay para kazanmak isteyen insan sayımız artıyor. Bahis oyunları oynamak ve oynatmak yasal yollardan belirli kriterlere tabi tutularak devlet kontrolünde mümkün. İşin felsefesini yaparsak bahis oyunlarının yasal zeminde bile ne işi var sonucuna ulaşacak kişiler olacaktır. Ama o kısma çok girmeden yasal zeminde izin verilen oyunlar …

YASA DIŞI BAHİS SUÇU MEMURLUĞA ETKİSİ HAKKINDA Devamı »

Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Fuhuş ihbarı ile otelde arama yapılması hukuka ayķırılık

Fuhuş ihbarı ile otelde arama yapılması hukuka ayķırılık: Konu hakkında Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/5167 E. 2019/10275 K. Sayılı kararı incelendiğinde “İçtihat Metni” KARAR Fuhuş suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonunda, atılı suçtan mahkumiyetine dair, Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 15/04/2014 gün ve 2013/486 (E) ve 2014/249 (K) sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyizi üzerine, …

Fuhuş ihbarı ile otelde arama yapılması hukuka ayķırılık Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?