Tck Madde 214 Suç İşlemeye Tahrik

Suç İşlemeye Tahrik Suçu Hakkında Bilgilere erişebilmek, ilgili bilgileri öğrenmek ve bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilmek için avukatlarımızla görüşme yapabilmek mümkündür.

TCK´nın 214. maddesinde kamu barışına karşı olan suçlar ile ilgili olan kesimde suç işlemeye tahrik suçu net bir şekilde açıklanmıştır. Bu duruma göre suç işlemek için tahrik eden kişiler 6 ay ile 5 sene arasında bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır.

Halkın bazı kesimlerini diğer kesimlerine karşı silahlandırmak, birbirlerini öldürmek için tahrik eden kişiler ise 15 seneden 24 seneye dek hapis cezasına çarptırılacaktır. Tahrik konusu olan suçların işlenmiş olmalarında ise tahrikte bulunan kişiler azmettiren sıfatı ile cezalandırılacaktır.

İlgili yasada suç işlemeye alenen tahrik fiilinin olması, iştirağin ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanıyor. Tehlikeli bir suç olmasından dolayı suçların işlenmesine tahrik olması ve tamamlanması içi tahrik konusu suçların işlenmesini gerektirmemektedir. Suçun işlenmesi, tahrik, tahrik konusu suça hazırlık hareketi niteliği içermektedir. Aleni şekilde gerçekleştirilen her türlü fiiller, kamu barışı açısından tehlike arz etmesi nedeni ile zararlı sonucunun ortaya çıkarılmasını beklemeksizin ve iştiraklarin kaidelerinden ayrı bir şekilde ceza yaptırımları içerisine alınmalıdır.

TCK Madde 214 Gerekçesi

Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tahrik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik suçunun tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmemektedir. Suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Ancak aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı altına alınması gerekmiştir.

Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Maddenin ikinci fıkrasında, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tahrik edilmesi iştirak hükümlerinden bağımsız olarak cezalandırılmaktadır. Suç, halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik edilmesiyle oluşur. Suçun tamamlanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez.

Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Üçüncü fıkra hükmüne göre, tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrikçi bu suçların her birinden dolayı azmettiren sıfatıyla sorumlu olacaktır.

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU NEDİR ?

Suç işlemeye tahrik suçu, 5237 sayılı TCK’nın 214. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. ‘Kamu Barışı’ bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni demektir.

Suç işlemeye tahrik, bir kimsenin kamu barışını tehlikeye atarak suç işlenmesini sağlamak üzere tahrikte bulunmasıdır.

Suç işlemeye tahrik suçu TCK madde 214’de;

“(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili kanun maddesinden görüleceği üzere, suç işlemeye tahrik suçu bir tehlike suçu olup, suçun mahiyeti gereği tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmez. Keza, TCK madde 214/3’e göre, tahrik konusu suçun işlenmesi halinde fail o suçtan ayrıca yargılanacaktır.

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR ?

Suç işlemeye tahrik suçu genel bir suçtur. Yani bu suç herkes tarafından işlenebilmektedir. Keza, Suç işlemeye tahrik suçunun faili herkes olabilmektedir. Yine kanun maddesinde özel bir nitelik aramadığından bu suçun mağduru da herkes olabilmektedir.

Suçun hareket ögesini, suç işlemeye alenen tahrik etmek oluşturmaktadır. Alenen tahrik, birden çok kişiye hitap edecek şekilde onların suç işlemesine yönelik yapılan tahriktir. Keza, tahrikin açık veya kapalı alanda yapılması bir fark oluşturmayacaktır.

Suçun düzenlendiği maddenin gerekçesine göre; suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Kural olarak hazırlık hareketleri niteliğinde olan tahrik eylemleri cezalandırılmaz. Ancak kanun, aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı sonucun doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı uygulanmasını kanul etmiştir.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?