gaziantep-tuketici-avukati

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Avukatlık Ofisi

Gaziantep boşanma avukatı; eşler arasındaki uyuşmazlıkların aile hukukunun temel ilkelerine göre çözümlenmesini sağlayan avukatlardır. Hukuki boşanma avukatının görevleri de hak ve yükümlülüklerin belirlendiği ve uyuşmazlıkların tam olarak çözüme kavuşturulduğu anda sona erer. Aile hukuku ile ilgilenen boşanma avukatları, boşanmak isteyen çiftler için dava açan ve yardım isteyen avukatlardır. Boşanma zorlu bir süreçtir. Boşanma, …

Gaziantep Avukatlık Ofisi Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13

Sahte vekaletle araç satımı noterin sorumluluğu

Noterlerin yaptıkları hizmet dolayısıyla sorumlulukları, hâlen yürürlükte bulunan 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 162. maddesinde hüküm altına alınmış olup; stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterlerin, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumlu oldukları, noterin, ödediği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapılmasına …

Sahte vekaletle araç satımı noterin sorumluluğu Devamı »

Gizli ayıpta terditli hüküm yasağı

Konuya ilişkin YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2020/3694 E.  ,  2020/5955 K. Sayılı kararında özetle “………aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın takyidattan ari bir şekilde davalılara iadesi ve ayıpsız misli ile değiştirilerek davalılar tarafından davacıya verilmesine aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde 71.977,14TL satış bedelinin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi …

Gizli ayıpta terditli hüküm yasağı Devamı »

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu

Konuya ilişkin Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2020/1601 E. , 2020/3015 K. Sayılı kararında Arsa sahipleri, edimini ifa etmeyen ve temerrüde düşen yüklenici ile aralarında var olan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden dönseler (fesih etseler) dahi, kendilerinin dönmeden önce üçüncü kişiye satış suretiyle devrettikleri tapu payının geri verilmesini bu kişiden talep etmeleri mümkün …

Kat karşılığı inşaat işinde Arsa Sahibinden Daire alan Kişilerin Durumu Devamı »

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Faizsiz ev alma sisteminde sözleşmeyi fesih ve organizasyon ücretinin iadesi

Günümüzde oldukça yaygınlaşan faizsiz ev alma vaadiyle kura usulü/çekiliş usulü sistemle çalışan şirketlerin fayda sağladığı kişiler kadar mağdur ettiği kişilerin de olduğu görülmektedir Bu şirketler sözleşmeye cayma halinde organizasyon ücreti iade edilmez diye hüküm koymakta ve sözleşmeden her ne sebeple olursa olsun cayılırsa bizi ilgilendirmez şeklinde tavır sergilemektedirler, oysaki sözleşmede geçen caymaya ilişkin …

Faizsiz ev alma sisteminde sözleşmeyi fesih ve organizasyon ücretinin iadesi Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Tüketici Hakem heyeti sınırında olan alacağın ilamsız takibe konu edilmesi hukuki yarar

Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu teşkil eden miktar dahilindeki uyuşmazlıklarda, taraflar isterlerse hakem heyetine başvuruda bulunmaksızın, İİK’daki ilamsız/genel haciz yoluyla icra takibinde bulunabilir, takibe itiraz halinde ise icra takibinin devamını sağlamak için İİK 67/1 uyarınca itirazın iptali davasını Tüketici Mahkemelerinde açabilirler. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin “mahkeme” niteliğini taşımadığı, dava konusu uyuşmazlığın (itirazın iptali …

Tüketici Hakem heyeti sınırında olan alacağın ilamsız takibe konu edilmesi hukuki yarar Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yedek parçaların garanti süresinde üretilmemesi yada temin edilmemesi halinde tüketicinin hakları

“İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.” Konu hakkında Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2020/7070 E. , 2020/5240 …

Yedek parçaların garanti süresinde üretilmemesi yada temin edilmemesi halinde tüketicinin hakları Devamı »

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Work And Travel Mağdurları Yasal Hakları Nelerdir ?

Bilindiği üzere work and travel aracılığıyla öğrencilerin hem dil eğitimi, hem kazanç elde etme amacı hem de yurtdışı deneyimi kazanmak temel amaçlardandır. Uzun süredir yaygın olarak uygulama alanı bulan work and travel organizasyonlarında özellikle son dönemde oldukça mağduriyet yaşayan insanların sayısı bir hayli fazla. Bu husus öncelikle bir tüketici uyuşmazlığı olduğunu ve tüketici …

Work And Travel Mağdurları Yasal Hakları Nelerdir ? Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?