Gaziantepin en iyi isci avukati

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Okul aile Birliğine karşı açılacak davada husumet kime yöneltilir?

Okul-Aile Birliklerinin tüzel kişiliklerinin bulunmadığının, bu durumda tüzel kişiliği bulunmayan Okul-Aile Birliklerinin yasal temsilcisinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı olduğunun kabulü gerekir. Konuya ilişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2020/1325 E. , 2020/7035 K. Sayılı ilamı incelendiğinde “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, …

Okul aile Birliğine karşı açılacak davada husumet kime yöneltilir? Devamı »

Üzgün Düşünceli Depresif Depresyon Adam Tuğla Kot Pantolon Parasız İşsiz Boş Cep Boş Cüzdan Fakir Tazminat Kovulma Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Performansı Düşük Olan İşçi İşten Çıkarılır Mı ?

Çalışanın performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılması işverenler tarafından oldukça sık başvurulan bir fesih nedenidir. Ancak her ne kadar işbu fesih nedeni oldukça sık rastlanılsa da çalışanın performansının düşük olması halinde gerekli prosedürler izlenilmeksizin doğrudan işten çıkarılması şeklinde kesin bir yola başvurulması hukuken ve hakkaniyet gereği kabul edilemez. Tıpkı diğer fesih nedenlerinde de olduğu …

Performansı Düşük Olan İşçi İşten Çıkarılır Mı ? Devamı »

Rapor almak

Sürekli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması Halinde Tazminat Hakkı Var Mı

Sürekli rapor alanlar dikkat! Çalışanlar açısından yasalarımızda izin yapabilecekleri birçok alan bulunuyor. Yıllık ücretli izinler dışında resmi tatiller, mazeret izinleri ve zaman zaman kullanılan idari izinler de bulunuyor. Bunların dışında bir de zorunlu olarak işe gelinemeyen anlar oluyor. Yani hastalık durumları. Doktorların verdiği raporlar işyerine gelmeme gerekçesi olarak kullanılıyor. Buna işveren de itiraz …

Sürekli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması Halinde Tazminat Hakkı Var Mı Devamı »

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İşçinin, İş Akdi Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olması

Konuya ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas : 2017/26012 Karar : 2019/23203 Karar Tarihi : 12.12.2019 sayılı kararı incelendiğinde Özetle ;İşçinin, iş akdi devam ederken başka bir şirkete ortak olması-haksız rekabet, sadakat-..davacının şirketin kurucusu olduğu hususu sabit olmakla birlikte fiilen şirkette çalışmaya başlamadığı anlaşılmaktadır. Davacının sadakat borcuna ve rekabet yasağına aykırı hareket ettiği …

İşçinin, İş Akdi Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olması Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Husumetli Tanık Beyanına İtibar Edilebilir

Konuya ilişkin Yargıtay7. Hukuk DairesiEsas : 2014/15057Karar : 2014/19544Karar Tarihi : 27.10.2014 sayılı kararı ‘‘……Davacı ve tanıkları aynı işyerinde aynı işi yapan, aynı çalışma şartlarına sahip ve aynı şekilde mağdur olan kişilerdir. Bu nedenle aynı taleplerle dava açmış olmaları çok doğaldır… Bu durum, tanıklıklarının geçersiz olduğunu değil aynı sıkıntıları yaşadıklarını kanıtlamaktadır.’’ demektedir. Yine …

Husumetli Tanık Beyanına İtibar Edilebilir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?