UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ BERAAT

Telefon kayıtlarına bakılarak uyuşturucu ticaretinden ceza verilebilir mi ?

Telefon kayıtlarına bakılarak kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bir hüküm kurulabilmesi için başkaca somut delillerin varlığı da gerekmektedir. Yalnızca kişiler arasında telefon ve arama kayıtları baz alınarak ceza verilmesi ceza hukukunun genel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Konu hakkında Yargıtay 10.Ceza Dairesi kararına bakalım

Özet : Sanıklar hakkında telefon kayıtlarına dayanılarak, savunmalarının aksine, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hüküm kurulmuştur. Hükmün dayandırıldığı telefon kayıtları atılı suçun işlendiği konusunda kesin ve yeterli delil oluşturmadığından mahkemece verilen kararların bozulması gerekmiştir.

Kaçakçılık Eroin Kokain Uyuşturucu Metanfetamin Captagon Operasyon Narkotik Kaçak İçki Sahte İçki Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

T.C.

Yargıtay

10. Ceza Dairesi
Esas : 2011/26372

 Karar : 2014/1250

 Karar Tarihi : 24.02.2014
Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
A) Sanıklar Ali, Cemâl ve Haşan hakkındaki hükümlerin incelenmesi Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafiilerinin ve sanık Ali’nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
B) Sanık Aydın hakkındaki hükmün incelenmesi: Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan Furkan’ın soyut beyanı ile somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon konuşmaları dışında, sanığın üzerinde ele geçirilen 0,02 gramdan ibaret eroini, savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna veya suçları sabit olan diğer sanıkların fiillerine iştirak ettiğine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),
C) Sanık Ali S… hakkındaki hükmün incelenmesi: Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine veya ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),
D) Sanık Ali A… hakkındaki hükmün incelenmesi: Sanığın, suçu sabit olan babası Haşan ile uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde birlikte oturması dışında, atılı suçu işlediğine ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA), 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ NE DEMEKTİR ?

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?