ceza avukatı

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Zorunlu Müdafii avukatının Süresinde Temyiz

T.C.   YARGITAY 5.CEZA DİRESİ Tarih:2007 Esas No:2007/8373 E Karar No:2008/6399 K İlgili Kavramlar:ZORUNLU MÜDAFİİLİK-TEMYİZ SÜRESİ Zimmet suçundan sanık Nezihat Orhan ( İnce ) nin yapılan yargılanması sonunda;atılı suçtan mahkumiyetine dair Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen … gün ve … sayılı karara karşı sanığın  temyiz talebinin yasal süreden sonra yapıldıından bahisle reddine dair …

Zorunlu Müdafii avukatının Süresinde Temyiz Devamı »

Veri Sorumlusu Kimdir ?

Veri Sorumlusu Kimdir ?Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku …

Veri Sorumlusu Kimdir ? Devamı »

Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilip, Bundan da Yarar Sağlanması

Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilip, Bundan da Yarar SağlanmasıÖzet : Oyun sitesinden suç tarihinde katılanın kullanıcı adı ve şifresi ile oyuna giriş yapılıp yapılmadığının sorularak, çalındığı iddia edilen oyun karakterine ait sanal eşyaların suç tarihinden itibaren … ve/veya kimin kullanımında olduğunun ve olaydan önce katılana mesaj gönderen kişinin kim olduğunun araştırılarak * …

Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilip, Bundan da Yarar Sağlanması Devamı »

VERİ GİRİŞ ELEMANININ ÜCRET ALACAĞI

Özet : İşveren, açıkça işçiye varsa ücret eklerini gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü tutulmuş olup, davalı işverence gerekli belgelerin işçiye teslim edildiğine dair dosyaya bir delil sunulmadığı anlaşılmaktadır. Şu hâlde işçinin alacağını belirleyecek verilerin elinde bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. Öyleyse, dava konusu edilen fark ücret alacağının belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi …

VERİ GİRİŞ ELEMANININ ÜCRET ALACAĞI Devamı »

Velinin Şikayetten Vazgeçmesi Ceza Davasını Düşürmez

Yargıtay14. Ceza Dairesi Esas : 2013/1058Karar : 2014/11126Karar Tarihi : 15.10.2014 “İçtihat Metni”Tebliğname No : 14 – 2012/318469MAHKEMESİ : Mersin 2. Çocuk MahkemesiTARİHİ : 11.11.2010NUMARASI : 2008/686 Esas, 2010/493 KararSUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanığın üzerine atılı bulunan suçun şikâyete tabî suçlardan olmasına, …

Velinin Şikayetten Vazgeçmesi Ceza Davasını Düşürmez Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Uzlaştırma Nedir ?

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza yargılaması sırasında belirli suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenlerin görevlendirilen bağımsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştırılmaları sürecidir. Uzlaştırma, uzun süren birtakım yargısal faaliyetlere gerek kalmadan fail ve mağdurun anlaşmalarına imkan sağlar. Bazı durumlarda failin bir cezaya mahkum edilmesi yerine, failin mağdurun zararını tazmin etmesi veya …

Uzlaştırma Nedir ? Devamı »

Uzlaşma Teklifinde Bulunulduğu Tarihte Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı Durumlarda

Uzlaşma Teklifinde Bulunulduğu Tarihte Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı DurumlardaÖzet : Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına yasal olanak bulunmadığı halde, kollukta düzenlenen matbu form üzerinde sanık uzlaşmayı kabul etmediğine dair seçeneği imzalamışsa da, bir hakkın doğmadan önce kullanılması söz konusu olamayacağından, uzlaşma teklifinin hukuken geçerli olmadığı hk. 4 ayrı yeni …

Uzlaşma Teklifinde Bulunulduğu Tarihte Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı Durumlarda Devamı »

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN BERAATİ GEREKTİĞİ

Özet : Motosikletin durdurulması üzerine arkada oturan sanık …’in yere attığı net 3,5 gram esrarı satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduklarına ilişkin delil elde edilemediği, söz konusu esrarın miktarı ve sanık …’in esrarı kullanmak için bulundurduğunu beyan etmesi ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde pozitif çıkan sanıkların sabit olan …

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN BERAATİ GEREKTİĞİ Devamı »

Esrar Marihuana Uyuşturucu Kokain Kaçak Narkotik Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA TANIĞIN SOYUT BEYANI

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Esas : 2018/438Karar : 2018/419  Karar Tarihi : 25/12/2018  Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, yerinde görülmeyen diğer istinaf itirazlarının reddine, ancak; Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 10/04/2018 gün ve …

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA TANIĞIN SOYUT BEYANI Devamı »

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE İHBAR OLSA DA SANIKLARIN ÜZERİNDE ÇIKAN UYUŞTURUCULARIN SAFLIĞI FARKLI İSE BERAAT KARARI VERİLİR

KonyaBölge Adliye Mahkemesi3. Ceza Dairesi Esas : 2020/1267Karar : 2020/1249Karar Tarihi : 03/06/2020 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A-Sanık K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkumiyet kararının incelenmesinde; Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının süresi nazara alınarak CMK’nın 272. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca re’sen inceleme yapılmıştır. Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun …

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE İHBAR OLSA DA SANIKLARIN ÜZERİNDE ÇIKAN UYUŞTURUCULARIN SAFLIĞI FARKLI İSE BERAAT KARARI VERİLİR Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?